Ar B.Burauskaitė prezidentės pavedimu šmeižė kardinolą V.Sladkevičių, Donatą Banionį ir Saulių Sondeckį

burauskaiterezidente

burauskaiterezidente

 

 

Zigmas Vaišvila Pranešimas spaudai 2019-08-05

 

burauskaiterezidente

Gavęs 2018-06-26 Seimo valdybos pavedimu Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės Tyrimo ataskaitą dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) įvykdyto mirusių kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio nepagrįsto apšmeižimo bendradarbiavus su TSRS KGB, 2019-07-17 Zigmo Vaišvilos raštu kreipiausi į Seimo valdybą. Tyrimui nustačius, kad dėl to atsakinga LGGRTC Generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, paprašiau Seimo valdybos tyrimo medžiagą perduoti prokuratūrai.

 

Gavau 2019-08-01 Seimo kanceliarijos atsakymą, kuriuo į prokuratūrą siūloma kreiptis man pačiam. 2019-08-05 Zigmo Vaišvilos raštu kreipiausi į Seimo kanceliariją, primindamas, kad nustačius galimai nusikalstamas veikas, privaloma apie tai pranešti teisėsaugai, taip pat paprašiau, kad Seimo kanceliarija pateiktų man visą šio tyrimo medžiagą.

 

raudoniene 05

Seimo valdyba kol kas neatsakė į 2019-07-17 Z. Vaišvilos prašymą pratęsti šios darbo grupės vykdytą tyrimą. Šį tyrimą prašiau pratęsti, nes Tyrimo ataskaitoje nėra duomenų, kad būtų tirti esminiai klausimai, dėl kurių kreipiausi į Seimo valdybą:

  1. www.kgbveikla.lt LGGRTC paskelbti ne KGB, bet LGGRTC sukurti šmeižikiški dokumentai: 

1.1 LGGRTC Duomenys apie KGB agentą „Alksnis“;

1.2 LGGRTC Duomenys apie KGB agentą „Bronius“;

1.3 LGGRTC paskelbti galimai LYA dokumentai apie KGB agentą „Bronius“;

1.4. LGGRTC Duomenys apie KGB agentą „Saliutas“

1.5 LGGRTC paskelbtas galimai LYA dokumentas apie KGB agentą „Saliutas“.

Šiuos www.kgbveikla.lt LGGRTC paskelbtus jų sukurtus dokumentus Z. Vaišvila pateikė Seimo valdybai.

  1. Taip vadinamame KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale ranka tik įrašytos  kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio pavardės ir galimi jų, kaip slaptųjų TSRS KGB agentų, vardai, tačiau LGGRTC sukūrė apie šiuos žinomus Lietuvos žmones išsamius LGGRTC dokumentus ir juos paskelbė www.kgbveikla.lt. Nuoroda, kad tai yra informacija iš  Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir minėto KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo yra akivaizdžiai ir žinomai melaginga – tokios informacijos šiuose dokumentuose nėra.

Darbo grupė netyrė, iš kur LGGRTC gavo šią informaciją ar pats ją sukūrė. Prašiau tai ištirti.

  1. Netirta, kieno nurodymu tai padaryta, nors Generalinė direktorė T.B. Burauskaitė viešai ir Jums pateiktu 2018-01-19 LGGRTC raštu Nr.55R-7 patvirtino, kad tai padaryta žiniasklaidos ir politikų spaudimu. Todėl prašiau ištirti, kieno nurodymu LGGRTC tai padarė.
  2. Nustačius, kad taip vadinamame KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio pavardės įrašytos ranka ir ne eilės seka pagal datas, nenustatinėta, kas tai padarė, o nustačius galimą šio dokumento suklastojimo faktą, nesikreipta į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimno pradėjimo.
  3. Nustačius, kad taip vadinamą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale perdavė LR VSD, nenustatinėta, iš kur šį taip vadinamą žurnalą gavo LR VSD, kas šiame žurnale ir kada padarė įrašus apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, Donatą Banionį ir Saulių Sondeckį.

 

Lauksime iš Seimo atsakymų ir tyrimo medžiagos.

Facebook komentarai
});}(jQuery));