Apskaičiuotos kompensacijos turistams, patyrusiems nuostolių dėl UAB „Freshtravel“ nemokumo

 

 

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau – VTD) liepos 20 d. kreipėsi į draudimo bendrovę ERGO Insurance SE Lietuvos filialą (toliau – ERGO), reikalaudamas išmokėti draudimo išmokas turistams, patyrusiems nuostolių dėl kelionių organizatoriaus UAB „Freshtravel“ nemokumo.  

Nemokios UAB „Freshtravel“ veikla buvo apdrausta iš viso 202 734 eurų sumai: „Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group“ Lietuvos filiale 101 367 eurų draudimo sumai ir draudimo bendrovėje ERGO taip pat 101 367 eurų vertės draudimo sumai.

Didžioji dalis draudimo sumos lėšų buvo panaudota gelbstint į itin sudėtingą padėtį pakliuvusius UAB „Freshtravel“ turistus, kurie kelionių organizatoriaus nemokumo metu buvo užsienio valstybėse ir neteisėtai sulaikyti Egipto viešbučiuose. Šių turistų į Lietuvą grąžinimui organizuoti užsakomieji skrydžiai. Likusi neišnaudota draudimo suma yra 34 976,20 eurų. Ji bus paskirstyta visiems nukentėjusiems asmenims proporcingai. Draudimo bendrovė ERGO perves pinigus į nukentėjusių asmenų nurodytas banko sąskaitas.

VTD iš viso gavo 813 turistų prašymų dėl nuostolių kompensavimo pagal 781 sutartis. Turistų prašymai buvo renkami nuo š. m. 2015 m. lapkričio 14 d. iki liepos 1 d. Prašymuose buvo daug netikslumų, pateikti ne visi reikiami duomenys ar dokumentai. Atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, VTD specialistai bendravo su kelionių pardavimo agentais ir turistais dėl pateiktų prašymų ir dokumentų patikslinimo. Pretenzijų surinkimo procedūrą ypač apsunkino tai, kad UAB „Freshtravel“ VTD nepateikė turistų sąrašų su visais duomenimis apie kelionių rezervacijas, sudarytas sutartis, iš turistų gautas sumas, kelionių kuponus ir kt.

Vadovaudamasis teisės aktais, VTD įvertino bendrą visų turistų patirtų nuostolių dydį. Įvertinus gautus nukentėjusių prašymus, paaiškėjo, kad turistų patirtų nuostolių suma sudaro 734 090.21 eurų. Vienam turistui tenkančios ir išmokėtinos kompensacijos procentinis dydis sudaro 4,96 proc. Artimiausiu metu VTD raštu informuos visus turistus apie kiekvieno iš jų patirtų nuostolių kompensavimo dydį.

Atlikus turistų pretenzijų auditą paaiškėjo, kad dalis turistų iš UAB „Cherry Media LT“ pirktų kuponų UAB „Freshtravel“ organizuotoms kelionėms buvo neužregistruoti, t.y., turistai su kelionių organizatoriumi UAB „Freshtravel“ turizmo paslaugų teikimo sutarčių nesudarė. Šie turistai, įsigiję kelionių kuponus iš UAB „Cherry Media LT“ ir jų neužregistravę, yra laikomi UAB „Cherry Media LT“ kreditoriais. UAB „Cherry Media LT“ banko sąskaitoje esantys, už kelionių organizatoriaus keliones surinkti vartotojų pinigai vis dar yra areštuoti. VTD turimais duomenimis, UAB „Cherry Media LT“ ketina kreiptis į teismą su prašymu panaikinti turistams tiesiogiai grąžintinos pinigų sumos areštą, siekiant nurodytai turistų grupei grąžinti visą jų sumokėtą kelionės kupono kainą.

Išlaidos, patirtos dėl atskirų paslaugų teikimo, įsigijus iš UAB „Freshtravel“ tik lėktuvo bilietus ir į keliones vykus savarankiškai, iš draudimo lėšų nėra kompensuojamos.

Išlaidų apskaičiavimo ir atitikimo pirminiams turistų pateiktiems dokumentams patikrinimą atliko audito bendrovės UAB „Provisus“ specialistai.

Atkreipiame dėmesį, kad faktinis draudimo išmokos mokėjimo klausimo nagrinėjimas patenka ne į VTD, o į draudimo bendrovės kompetenciją.  

Visi iš turistų gauti dokumentų originalai artimiausiu metu bus perduoti UAB „Freshtravel“ bankroto administratoriui UAB „Valdsita“ (Architektų g. 1C, Šiauliai, Tel. (8 41) 500 900; (8 6) 866 4534), todėl turistams papildomai kreiptis į bankroto administratorių ar pateikti papildomus dokumentus nereikia.

2014 m. lapkričio 14 d. VTD su prašymu ištirti UAB „Freshtravel“ veiksmų teisėtumą, kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, šiuo metu vykdomas tyrimas.

 

8 706 64985

8 706 64932

8 706 64970

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));