Apribojama teisė „reikšti savo įsitikinimus, ieškoti informacijos ir ją gauti ar skleisti informaciją”

prezidentas landsbergis 01

prezidentas landsbergis 01

Net žinomos teroristinės organizacijos Valstybės saugumo departamento (VSD) šefas Darius Jauniškis nepritaria landsbergių sumanymui įvesti totalinę diktatūrą. Nors kaip žinome, jokių priežasčių skelbti nepaprastą padėtį Lietuvoje nėra, tačiau Seimas ją paskelbė jau prieš du metus, ir iki šiol pratesinėja melagingu pretekstu – iš pradžių dėl išgalvotos „covid” pandemijos, vėliau – dėl karo Ukrainoje. Primenu, kad nė viena ES valstybė nėra paskelbusi kažkokių nepaprastųjų padėčių, tai grynai landsbergių išradimas.

Pagal Seimo pateiktą Nepaprastosios padėties įstatymo projektą numatoma tokia naujovė : „apribojama teisė reikšti savo įsitikinimus, ieškoti informacijos ar ją gauti ar skleisti informaciją”.

Nr.18 4830
Kita naujovė : „Karantino metu šioje dalyje ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribota asmens judėjimo laisvė, ūkinės veiklos laisvė, privataus gyvenimo neliečiamumas”

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1553 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 181 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu

 

Papildyti Įstatymo trečiąjį skirsnį 181 straipsniu:

 

 

181 straipsnis. Privalomos asmeninės apsaugos priemonės, būtinos visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygos

 

Kai iškyla pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojus, sveikatos apsaugos ministras Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikimu turi teisę nustatyti fiziniams ar juridiniams asmenims privalomus asmeninės apsaugos priemonių naudojimo reikalavimus, taip pat būtinas visuomenės sveikatos saugos ir higienos sąlygas.“

 

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

 

  1. 1. Pakeisti 21 straipsnio 11dalį ir ją išdėstyti taip:

 

 

„11. Karantino metu šioje dalyje ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka gali būti laikinai apribota asmens judėjimo laisvė, ūkinės veiklos laisvė, privataus gyvenimo neliečiamumas ir nustatyti šie ūkinės veiklos, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimai:

 

1) Vyriausybė gali nustatyti teritorijų karantino režimo priemones, susijusias su ūkinės veiklos, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo apribojimais:

 

  1. a) riboti ar laikinai uždrausti ūkinę veiklą, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą, išskyrus atvejus, kai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse atitinkamas funkcijas (darbus) būtina atlikti darbo vietoje, ir nustatyti šių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką;

 

  1. b) nustatyti produktų gamybos, jų realizavimo, geriamojo vandens tiekimo bei paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką;

 

2) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ar keliose savivaldybėse dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų paskelbto karantino metu Vyriausybė gali nustatyti šias teritorijų karantino režimo priemones, susijusias su asmens judėjimo laisvės ir privataus gyvenimo ribojimu:

 

  1. a) riboti arba laikinai uždrausti renginius ir kitokius daugiau kaip dviejų žmonių susibūrimus institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, išskyrus atvejus, kai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse atitinkamas funkcijas (darbus) būtina atlikti darbo vietoje, ir viešose vietose,taip pat susibūrimus privačiose vietose;

 

  1. b) riboti arba laikinai uždrausti gyventojų išvykimą už jų gyvenamosios vietos savivaldybės ribų ir judėjimą joje bei ne Lietuvos Respublikos piliečių atvykimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, nustatyti atvykimo ir grįžimo į Lietuvos Respubliką sąlygas;

 

  1. c) taikyti laikiną gyventojų perkėlimą (evakuaciją) iš karantino teritorijos, išskyrus atvejus, kai karantinas paskelbtas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

 

  1. 2. Pakeisti 21 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

 

„8. Riboto karantino objektai gali būti:

 

1) žaliava, produktai, prekės, pašto siuntos, transporto priemonės, konteineriai, kai jie įvežami į Lietuvos Respubliką ar vežami tranzitu per Lietuvos Respubliką iš ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjais užkrėstų teritorijų užsienio šalyse arba iš užkrėstų šių ligų sukėlėjais teritorijų Lietuvos Respublikoje į neužkrėstą teritoriją Lietuvos Respublikoje;

 

2) asmenys, įvažiuojantys į Lietuvos Respubliką ar pervažiuojantys per Lietuvos Respubliką tranzitu iš ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjais užkrėstų teritorijų arba iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą užkrečiamosios ligos paveiktų šalių sąrašą;

 

3) vietiniai gamintojai, paslaugų teikėjai, įmonės, įstaigos ar organizacijos, jų naudojamos žaliavos ir medžiagos, pagaminama ir realizuojama produkcija bei jų teikiamos paslaugos;

 

4) fiziniams ar juridiniams asmenims priklausantys statiniai ar jų teritorijos.“

 

  1. 3. Pakeisti 21straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

 

„9. Riboto karantino objektus, tokio karantino taikymo trukmę ir režimą nustato bei atšaukia Lietuvos Respublikos vyriausiasis epidemiologas arba apskrities vyriausiasis epidemiologas.“

 

  1. 4. Papildyti 21 straipsnį 14 dalimi:

 

 

„14. Sveikatos apsaugos ministras karantino metu gali nustatyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų teikimo tvarką asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pasitelkiant infrastruktūrą ir materialinius bei žmogiškuosius išteklius, nepaisant asmens sveikatos priežiūros įstaigų pavaldumo ir teisinės formos.“

 

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

https://rumble.com/v1azoup-ruokims-mes-jiems-nereikalingi.html

Facebook komentarai
});}(jQuery));