Apkalta A.Skardžiui grįsta Vitalijaus Gailiaus melu

Gailius

Gailius

Seimo LSDD frakcijos pranešimas: A.Skardžiaus apkalta grįsta tikrovės neatitinkančiais faktais ir interpretacijomis

Seimo Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija stebisi parlamentaro Vitalijaus Gailiaus parengtu Teikimu pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Artūrui Skardžiui, nes mano, jog tokiam žingsniui nėra pagrindo.

Gailius

„Primename, jog Seimo etikos ir procedūrų komisija bei Seimo Antikorupcijos komisija neįžvelgė Seimo nario Artūro Skardžiaus piktnaudžiavimo ar viešųjų ir privačiųjų interesų susikirtimo. Todėl parlamentaro V. Gailiaus žingsnis – parengti teikimą dėl apkaltos, dėstant jame nepagrįstus samprotavimus, kad Seimo narys Artūras Skardžius tariamai pažeidė Konstituciją ir neva sulaužė Seimo nario priesaiką, juos grindžiant tikrovės neatitinkančiais teiginiais, teisinio reguliavimo neatitinkančiomis interpretacijomis yra apgailėtina“, – sako Seimo LSDD frakcijos seniūnas A.Palionis.

Pats parlametaras A.Skardžius tikina, jog V.Gailiaus Teikime yra akivaizdžiai manipuliuojama faktais. Kai kuriuos jų būtina dar kartą viešai išryškinti, kad parlametarai ir visuomenė galėtų susidaryti objektyvią nuomonę.

„Stebina, kad ponas V.Gailius leidžia sau tokias procedūras teisinėje valstybėje grįsti ne faktais, bet tam tikromis interpretacijomis, kas visiškai neturi nieko bendro su tiesa ar teise. Tai apgailėtinas politikavimas“, – įsitikinęs Seimo narys A.Skardžius.

Primename, jog Seimo Etikos ir procedūrų komisija 2017-08-30  pateikė išvadą „Dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus viešųjų ir privačių interesų derinimo“  Nr. 101-I-36, kuria nusprendė, kad „Seimo narys Artūras Skardžius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nurodė duomenis apie jo sutuoktinės su UAB „Renovacijos partneriai“ sudarytą žemės nuomos sutartį.“. Taip pat Etikos ir procedūrų komisija Išvadoje pateikė išaiškinimą, jog „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nėra nustatyta prievolė privačių interesų deklaracijoje nurodyti duomenis apie kitos sandorio šalies sudarytus subnuomos sandorius.“. 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisija 2017-11-09 pateikė išvadą po atlikto parlamentinio tyrimo. Antikorupcijos komisija savo Išvadoje konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, kad žemės nuomos kaina pagal Snieguolės Skardžiuvienės ir UAB „Renovacijos partneriai“ 2010-05-06 sudarytą Žemės nuomos ir užstatymo teisės suteikimo sutartį pagal joje numatytas sąlygas, sklypo dydį ir paskirtį yra nepagrįsta.“ (Išvadų 8.2.2.2. punktas). 

Jokia Lietuvos Respublikos teritorijoje veikianti teisminė institucija nėra konstatavusi Teikime minimo sandorio apsimestinumo.

Antikorupcijos komisija savo išvadose taip pat konstatavo, jog „Komisija negavo duomenų ir nenustatė, kad Artūras Skardžius asmeniškai darė įtaką valstybės institucijoms, kad padidėtų elektros energijos supirkimo kaina.“ (Išvadų 8.3.2.2. punktas).

Be to, Antikorupcijos komisija savo išvadose nenustatė jokio UAB „Baltic Energy Group“ ryšio ar įtakos LR Seimo nariui A. Skardžiui. Antikorupcijos komisija nenustatė, kad Artūras Skardžius nuo 2012-11-12, kai pasitraukė iš Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos asociacijos (kadangi 2012-11-16 pradėjo eiti Seimo nario pareigas) su UAB „Baltic Energy Group“ palaikė kokius nors santykius, ar asmeniškai darė įtaką valstybės institucijoms galimai atstovaudamas UAB „Baltic Energy Group“ interesams.

Artūras Skardžius nuo 2008-11-16 iki 2012-11-16 nebuvo LR Seimo nariu.

Pažymėtina, kad nuo tada, kai A. Skardžius pradėjo eiti Seimo nario pareigas (2012-11-16) iki 2017-04-19 neteikė jokių pataisų Atsinaujinančių išteklių energetikos (AIE)  įstatymui reglamentuojančių vėjo energetiką. Seimo narys A. Skardžius 2017-04-19  registravo pasiūlymus kaip Ekonomikos komiteto paskirtas išvadų rengėjas Seime svarstomam AIE projektui Nr. XIIP-4444 (dvi pagrindines pataisas), ginančius išskirtinai viešąjį interesą ir apsaugančius elektros vartotojus nuo papildamos mokestinės naštos:

a) Leidimai naudoti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar), Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalį(-is), atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išduodami tik konkurso būdu;

b) Leidimas plėtrai ir eksploatacijai išduodami <…> asmenims <…> 4) kurie prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų sausumos teritorijoje ir balansavimo kaštus įsipareigoja padengti savo lėšomis. 

Seimo narys A. Skardžius nedalyvavo svarstant pataisas ir pasiūlymus įstatymo projektui Nr. XIIP-4444 ir nebalsavo  dėl jų nei Ekonomikos komitete, nei Energetikos komisijoje, nei Seimo plenariniame posėdyje. Seimas pritarė Seimo nario A. Skardžiaus teiktiems pasiūlymams.

Grįžtant prie V.Gailiaus, jo teikime akivaizdžiai manipuliuojama faktais. Tai demonstruoja pavyzdys, kaip kuriamas tariamas įspūdis apie A. Skardžiaus ar jo šeimos narių dalyvavimą saulės energetikos versle tikrovės neatitinkančiais teiginiais, pavyzdžiui: „Nustatyta, jog Seimo nario A. Skardžiaus šeima turi asmeninių interesų saulės šviesos elektros energijos gamyboje. <…> įvertinta, jog nei Seimo narys A. Skardžius, nei jo sutuoktinė S. Skardžiuvienė nedeklaravo asmeninio (šeiminio) intereso saulės energetikoje ir tebegauna valstybės paramą bei pajamas iš saulės energetikos verslo“. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad saulės energetikos projektų Lietuvoje nevysto nei A. Skardžius nei jo šeimos nariai, todėl iš tokio pobūdžio veiklos negauna ir negali gauti pajamų bei jokios valstybės paramos. 

 

Daugiau informacijos Seimo LSDD frakcija

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));