Antikonstitucinis košmaras tęsiasi

Antikonstitucinis košmaras tęsiasi

 

 

Labai atkreipė dėmesį straipsnis [1], kuriame kalbama apie labai svarbius valstybei dalykus ir asmenis. Straipsnyje [1] kalbama apie LR KT pirmininką Dainių Žalimą, apie antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, o taip pat ir apie LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę Agnę Širinskienę ir kitus politikos lyderius.

 

Jau esu rašęs [2] apie Agnę Širinskienę, tai čia nevertėtų kartotis. Tame straipsnyje taip pat aktualiai buvo paliestas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas, kuris iš esmės ATĖMĖ iš LR piliečių konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę rinkti Seimą.

 

Tuo būdu visų 7 Seimų sudėtis nuo pat LR Konstitucijos įsigaliojimo tapo neteisėta, nelegitimi. Toks yra 1992-07-09 signatarų priimto ir Vytauto Landsbergio pasirašyto Seimo rinkimų įstatymo „nuopelnas“ Lietuvos valstybės teisiniams demokratiniams pagrindams padarant juos neteisėtais, nedemokratiniais. Čekistai įgavo daugiau teisių.

 

Straipsnyje [1] yra išdėstyta tokia pozicija „Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininkė Agnė Širinskienė teigia, kad likus metams iki Seimo rinkimų Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkui Dainiui Žalimui nereikėjo kalbėti apie tai, jog rinkimų sistema, kai dalis parlamentarų renkama vienmandatėse, gali kirstis su Konstitucija. D.Žalimas teigia, kad turi teisę pareikšti nuomonę, o jam pačiam neteks spręsti su tuo susijusios bylos – jo kadencija baigsis mažiau nei už pusės metų”.

 

Nėra valstybėje aktualesnės temos nei valstybės konstituciniai teisiniai demokratiniai pagrindai. Ne ant melo ar čekistinių instrukcijų turi būti subudavotas teisinis valstybės pagrindas. Todėl visiškai remiu viešą LR Konstitucinio Teismo pirmininko Daniaus Žalimo kalbėjimą tuo pačiu aktualiausiu Valstybei klausimu. Iš to kalbėjimo yra galima suprasti LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo poziciją, netgi jeigu ji iš pačios esmės prieštarauja 2015-10-20 LR Konstitucinio Teismo išaiškinimui [3], kurį vėlgi pakartosiu jau gal ir nežinia kelintą kartą:

 

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

 

Matome, kad LR Konstitucinis Teismas ne prieš metus jau, o jau nuo 2015-10-20 kalba apie tai, kokie turi būti Seimo rinkimai, o ponia Agnei Širinskienei vis dar atrodo, kad tik nuo dabar ir tai dar per vėlai. Apie tai LR Seimas, visi jo nariai buvo daugybę kartų informuoti tiek prieš 2016-10-09 rinkimus, tiek po jų. Todėl Seimo neveikimas atrodo ypatingai piktybiškai, antivalstybiškai, antikonstituciškai. Tuo yra paniekinami LR piliečiai, Tauta ir visa Valstybė, kadangi joje iš LR piliečių yra ATIMTA konstitucinė lygi ir tiesioginė rinkimų teisė renkant tiek Seimą, tiek savivaldybes [3]. Ar begali būti niekšiškiau ir labiau nusikalsta prieš Valstybę?

 

Toliau cituoju Agnę Širinskienę [1]: „Kai likus metams iki rinkimų pradedama kalbėti apie rinkimų sistemos (trūkumus – aut.), kai susidaro skaitytojui įspūdis, kad neva ta sistema stokoja teisėtumo, apie ką mes kalbame tada?“ – klausė ji.”.

 

Tokia A. Širinskienės “logika” yra netoleruotina. Taip gaunasi, kad antikonstituciniams rinkimams visada yra pakankamai laiko, o konstituciniams rinkimams laiko niekada neužtenka. Grynai čekistinis samprotavimų metodas ir dar sklinda iš Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkės A.Širinskienės. Ar ne per daug to antikonstitucinio košmaro?

 

A.Širinskienė sako [1]: “Viena yra kalbėti, kai prasideda kadencija, su tokiomis užuominomis, kad yra prieštaraujama Konstitucijai dėl tvarkos, kuria parlamentas renkamas daugiau kaip 20 metų. O kita, kada tai daroma tiek laiko iki rinkimų“, – įsitikinusi ji.

 

Tiesiog TTK pirmininkė A.Širinskienė atvirai meluoja, nes nežinoti jau nebegali, kad visų 7 Seimų sudėtis yra antikonstitucinė, kad apie tai LR KT išaiškino kaip turi būti dar 2015-10-20. Ir svarbiausia, kad LR KT išaiškino remdamasis Venecijos komisija, kas privalu žinoti ir LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui. Visa tai privaloma žinoti, nes tikrai buvo ne kartą Seimo nariai informuoti, net 2016-06-22 buvo Seimui nusiųstas Seimo rinkimų įstatymo projektas atkuriantis Seimo rinkimuose konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Gal jau Seime dokumentus sukiša į kokią nors juodą skylę, kad niekaip nesugeba sureaguoti? Ar ir LT KT 2015-10-20 išaiškinimas vertas tik šiukšlių dėžės?  Praktika rodo, kad būtent taip ir yra.

 

Čekistiniams nusikaltėliams, hibridiniams stribams teisėtumas yra nereikalingas. Jie yra ne tik virš įstatymo, tačiau yra virš Konstitucijos taip pat. Esant valstybėje teisėtumui ir teisingumui jiems reiktu ne valdžioje, o cypėse sėdėti.

 

Toliau A.Širinkienė aiškina [1]: “A.Širinskienė pabrėžė, kad Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais – Venecijos komisija, pabrėžia, jog nepageidautina keisti tvarkos likus metams iki rinkimų. Tačiau ji patikino, jog mokslinės diskusijos reikalingos.”

 

Iš tikro Venecijos komisijos nuostatai reikia pritarti, kad nepageidautina keisti rinkimų tvarką likus metams iki rinkimų. Iš tikro rinkimų tvarka turi būti stabili, tačiau tik tokia stabili, kuri NEPRIEŠTARAUJA  Konstitucijai. O jeigu rinkimų tvarka iš esmės prieštarauja Konstitucijai, tai tokių rinkimų iš viso NEGALIMA pravesti, nes taip yra suformuojama nelegitimi, neteisėta valdžia.

 

Kartu tenka priminti TTK pirmininkei A.Širinskienei tokius dalykus, kad pirmieji Seimo rinkimai įvyko 1992-10-25, o tas antikonstitucinis Seimo rinkimų įstatymas buvo priimtas 1992-07-09. Taigi kai norima tai ir per tris su puse mėnesio sugebama pasiruošti rinkimas ir juos įvykdyti. Be to 2016-10-09 rinkimai buvo JE LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu buvo paskelbti 2016-04-06, tai yra prie 6 mėnesius ir 3 dienas. Taigi iki rinkimų pradžios tikrai yra laiko priimti LR Konstitucijai neprieštaraujantį lygią ir tiesioginę rinkimų teisę įgyvendinantį Seimo rinkimų įstatymą, tuo labiau, kad jo projektas buvo visiems Seimo nariams išsiųstas dar 2016-06-22 dieną. Todėl jokie atsikalbėjimai, kad per mažai laiko yra visiškai nepagrįsti, galimai tik asmeninis suinteresuotumas vykdyti antikonstitucinę veiklą tam trukdo. Tačiau LR Konstituicija tikrai turi viršenybę prieš asmeninius antikonstitucinius interesus.

 

Kaip žinia ponia Agnė Širinskienė yra asmeniškai suinteresuota tokia antikonstitucine rinkimų sistema ir NENORI ŽINOTI ir girdėti, nes pati yra SĄRAŠINĖ ir Seime yra nelegitimiai, ne pagal Konstituciją. Taigi asmeniniai Agnės Širinkienės interesai yra aukščiau už Valstybės interesą turėti legitimią, teisėtą valdžią, o ne čekistinę Valstybės naikintojų valdžią. Štai kodėl ponia Agnė Širinskienė taip bijosi, kad net LR KT pirmininkas D.Žalimas jau pradėjo kalbėti šiai tema. O juk supranta, kad tas kalbėjimas ir atves į tai, kad visų 7 Seimų sudėtis yra nelegitimi, neteisėta ir jie yra dėl to ypatingai kalti prieš Valstybę ir istoriją. Tiesiog milžiniška gėda “ryti” netiesėtai biudžeto pinigus ir naikinti Valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Tai moralinis dugnas, nes tokie Seimo “nariai” iš tikro ir iš principo negali išgirsti Deimantės pagalbos šauksmo ir atsakyti į jau 88 kartus Lietuvos žmonių paklaustą klausimą: “Ar dar gyva Deimantė?”. Jeigu jau yra visiškai kurti ir nesusigaudo kas valstybėje darosi, tai jau tikrai privalėjo išgirsti Laisvės premijos laureatės sesers Nijolės F. Sadūnaitės tą patį iš esmės klausimą paklaustą iš Valstybės aukščiausios tribūnos, Seimo tribūnos, 2018-01-13 dieną ir dalyvaujant užsienio diplomatams. O gal nesugeba suvokti klausimo esmės?

 

Savo baimes A.Širinskienė taip suformulavo [1] : “„Mokslininkams visada galima diskutuoti, bet viena yra mokslinės diskusijos, kita – kada išeina žmonės turintys tam tikras pareigas ir pradeda vertinti situaciją ir plėsti tą diskusiją“, – pareiškė ji.”

 

Aiškiai matome, kad A.Širinskienė bijosi besiplečiančios diskusijos.

 

Ypatingai įdomus šis A.Širinskienės samprotavimas [1]: “„Atitinkamai, auga rizika, kad viena partija bus pajėgi formuoti Vyriausybę. Tad tikriausiai pirma sau turėtume atsakyti į klausimą, ar tikrai norime gyventi dvipartinės demokratijos sąlygomis, ypač, kai jau gyvenome vienpartinėje „demokratijoje“, – piktinosi ji.”

 

Tai fundamentaliai ydingas samprotavimas. Atsakymas yra duotas Konstitucijoje, kurioje pasakyta, kad Prezidento, Seimo ir savivaldybių rinkimai turi vykti pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę, o ne taip kaip kam nors galvoje pasisapnuoja. Tokie “sapnai” parodo, kad ponai Seimo nariai save laiko aukščiau už Konstituciją, tai yra kuria neteisinę ir nedemokratinę valstybę, galimai pagal čekistines instrukcijas. Kažkaip tai nieko blogo per daug nėra ir dėl to, kad JAV iš esmės dvipartinė sistema.

 

Ir kokioje supuvusioje makaulėje gali gimti toji čekistinė mintis, kad rinkimai Lietuvoje turi vykti, kaip vyksta, pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę, lygiai atvirkščiai, nei Konstitucija įpareigoja, kuriai prisiekiama.

 

Neįmanoma nesistebėti Konstitucijos priešo [3] LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo pozicija [1], kai jis sako:

….Visa tai turėdamas omenyje, manau, kad galiu pareikšti savo nuomonę, juo labiau, kad ji yra pagrįsta ir Europos teisininkų pozicija, išreiškiama Venecijos komisijos nuomonėse, kur vienareikšmiškai už proporcinę sistemą paprastai yra pasisakoma“, – pabrėžė jis.”

 

Pasitikėti ponu LR KT pirmininku D.Žalimo tuo, ką jis sako iš viso negalima, nes jis nuostatą “kartu gali būti” visiškai be jokios sąžinės graužaties paverčia nuostata “niekas negali būti” [3], kai kalba apie dvi pilietybes. Gal jau visai praradęs logiką?

 

Aukščiau todėl ir kažin kelintą kartą pacitavau LR KT 2015-10-20 išaiškinimą, kuris ir remiasi “…Venecijos komisijos patvirtinta gerąją rinkimų praktika…”, kai turi būti lygios rinkimų apygardos ir kiekvienas rinkėjas turi turėti tik vieną balsą. Jokių daugiamandačių apygardų lygios rinkimų teisės turinyje nėra. Tai ar ką nors D.Žalimas nutuokia apie teisę ar nusikalstamai meluoja? Tikriausiai kažką nutuokia ir sąmoningai vykdo tęstinį nusikaltimą prieš  Valstybę. Juk D.Grybauskaitės parinktas.

 

D.Žalimas taip pat sako taip [1]: “Pašnekovas (D.Žalimas) pabrėžė, kad susirūpinimą turėtų kelti mažas rinkėjų aktyvumas.” 

 

Viena iš priežasčių, kodėl yra ypatingai mažas rinkėjų aktyvumas, tai eiti “rinkti” antikonstitucinę valdžia ir ją tokiu būdu “legitimizuoti” yra amoralu. Tačiau daug žmonių yra apgautų, nes antikonstitucinė propaganda sklida per visus “utiūgus”, kaip sako kai kurie blogeriai.

 

Išvados: 

 

Lietuvoje vyksta arši antikonstitucinė propaganda, kuriai nėra svetimas melas, apgaulė, antikonstitucingumas ir Valstybės piliečių niekinimas ATIMANT iš jų konstitucinę lygių ir tiesioginių rinkimų teisę. Iš esmės piliečiai tampa beteisiais čekistų, hibridinių stribų vergais. Todėl mažėja Lietuvos gyventojų.

 

LR Seimo TTK pirmininkė Agnė Širinskienė būdama Seime sąrašine, turi aiškų asmeninį interesą palikti esamą antikonstitucinę mišrią rinkimų sistemą, kaip ir kiti Seimo sąrašiniai, kurių yra ne 70, o visa vyraujanti dauguma. Taip yra todėl, kad sąrašiniai dalyvauja rinkimuose dar ir vienmandatėsė, t.y. du kartus per tuos pačius “rinkimus” į tą patį Seimą. 

 

Gal kas nors kur nors pasaulyje tokias valdžios formavimo nesąmones girdėjote?

 

Maskovijos kremliniai čekistai lygiai taip pat, kaip ir Lietuvą neteisėtai valdantys čekistai yra atėmę iš LR piliečių konstitucinę teisę rinkti savo valdžią.

 

 

Literatūra:

 

  1. 2019-10-04 politikos aktualijų žurnalistės Laurynos Vireliūnaitės straipsnis „A.Širinskienė teigia, jog D.Žalimui derėjo susilaikyti nuo rinkimų sistemos kritikos, bet jis taip nemano” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/a-sirinskiene-teigia-jog-d-zalimui-derejo-susilaikyti-nuo-rinkimu-sistemos-kritikos-bet-jis-taip-nemano-56-1212258).
  2. 2017-05-25 straipsnis „Atleiskite, jie nežino ką daro?“ (http://www.ekspertai.eu/atleiskitejie-nezino-ka-daro92443/).
  3. 2019-10-03 straipsnis „Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas” (http://biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-prasau-apkalta-lr-konstitucijos-priesui-lr-kt-pirmininkui-dainiui-zalimui/

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas&catid=33&Itemid=141

http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-10-05

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));