Anekdotas: Andrejų Gvozdevą ex – žmona Vilma Gvozdevienė, gyvenanti kartu su Laimiu Lukšu, skundžia į KAM AOTD

Anekdotas: Andrejų Gvozdevą ex – žmona Vilma Gvozdevienė, gyvenanti kartu su Laimiu Lukšu, skundžia į KAM AOTD

Kristina Sulikienė

Kai Gvozdevai atsisakė atiduoti savo vaikus, ir pasipriešino įžūliai vaikų prekybai, prisidengus tariama vaikų teisių apsauga – nustojo įsileidinėti neadekvačią darbo su rizikos šeimomis specialistę, kuri peržengti jų namų slenksčio neturėjo teisės – pareiškė priešieškinį dėl Laimio Lukšo tėvystės apribojimo, bei pateikė prašymą ištaisyti klaidas ir tyčinius klastojimus nutartyse, kur iš viso neminimas Andrejus Gvozdevas, tada jau jo buvusioji „atsibudo“.

Galėjo rašyti net pačiam Dievui arba Barakui Obamai.

„Man tave išmesti iš kariuomenės kaip du pirštus apž…ti“- grasindavo jam ir buvęs Editos sutuoktinis, kuris labai didžiuojasi kad jo senelis kažkuris iš vadinamųjų partizanų Lukšų – neva dėl to iš viso nieko gyvenime nebereikia veikti – tiesiog rodai visur pavardę, ir jau duris atsidarinėji koja.

„Pabandyk“, -atsakęs Andrejus Gvozdevas grasintojui.

Kad Laimis Lukšas gyvena su Vilma Gvozdevienė, sužinojau netikėtai, nes vieną vakarą bandyta įsilaužti į Andrejaus Gvozdevo elektroinių ryšių paskyras.

Jis man atsiuntė įsilaužimo pranešimą. Sako, va , iš mano dukters paskyros bandė tas įsilaužti.

Paklausiau – o kaip yra, kad dukra Karolina irgi Mančesteryje?

„Jie visi kartu gyvena“, atsakė Andrejus.

Situacija tokia: Laimis Lukšas su „pliku“ ieškiniu, be nei vieno įrodymo, bei su vėliau Daivos Stalerevičienės pateikta suklastota Vaiko teisių apsaugos skyriau išvada (ten rašoma, kad Laimis Lukšas ir Edita Lukšienė sudaro vieną šeimą) kreipėsi į teismą, 2017 01 06, po 5 dienų ieškinys priimamas, po 9 dienų dalis – priskirti laikinai mergaitę gyventi su tėvu – tenkinama iš karto, vykdytina skubiai – nors ir nurodyta, jog tai tik laikinai.

Edita Gvozdevė skubioje nutartyje paverčiama Lukšiene, o Andrejaus Gvozdevo niekas net nemini.

Ir vaiką jo ir Editos Gvozdevės augina kažkokia Edita Lukšienė, kuri tai daro pati viena, taip parašyta nutartyje.

Tokia skandalinga nutartis iki šiol neištaisyta ir nepanaikinta, o Laimis Lukšas nepateikė nei vieno įrodymo apie savo pajamas, būstą, ir kad jis sugeba auginti vaikus – kokios jo charakterio savybės, psichologinė būklė?

Dar paaiškėjo, jog Eligija Lukšaitė išbraukta iš Lietuvos švietimo sistemos, o UK niekur nesimokė, iki Manchesterio policija neavyko patikrinti situacijos vietoje, pagal vietos lietuvių pranešimą, jog atgabentas ir namuose laikomas vaikas.

Kuris niekur nesimoko, neina iš namų.

Dabar gi Andrejus Gvozdevas skundžiamas, kad jis yra vaiko priežiūros atostogose.

Skundžiamas į KAM 2 departamentą, nes vaiko auginimas pasirodo yra labai didelė grėsmė visai krašto apsaugos sistemai.

Visiškai neseniai Vilma Gvozdevienė buvo suskundusi buvusį sutuoktinį, kad jis vykdo nelegalią veiklą, be leidimų remontuoja automobilius savo nuosavame garaže Upelio g. 21, Kaunas.

Jūs irgi galite atvykti ir įsitikinti, jog ten nieko nelegalaus nėra: rasite tepaluotą garažo šeimininkę Editą su lituokliu rankoje.

Atvykusi VMI   tikrintojų grupė jokių nelegalių faktų nerado. Rado garažo savininką besitisantį savo paties mašiną, kas nėra nelegali veikla. Nes pačiam taisyti savo mašiną – nedraudžia joks įstatymas. Po to garsaus tikrinimo Edita Gvozdevė ir nutarė – jeigu šitaip skundinėja, reikia paimti ir atsidaryti veiklą./ Nusipirko verslo liudijimą visiems metams į priekį. Gali tikrinti net pats Anglijos vyskupas. Viskas legalu.

Dar Vilma Gvozdevienė suskundė bačkas, kad ten kažką vyras buvęs laiko.

VMI ieškojo bačkų, nieko nerado.

Esmė tokia, kad žmonės dažnai skundžia kitus tuo pačiu, kuo patys užsiima.

Pagyvensime, pamatysime.

Juokingiausia, jog Adrejus Gvozdevas yra daug gero padaręs savo sutuoktinei, daugiau nesiplėsiu, bet jeigu reikės – su Andrejaus žinia – paviešinsime.

Visada už viską, ką gero padarome, ana pusė atsimoka, deja, blogu.

Ne išimtis ir ši „šeimyninė“ drama, kai buvę sutuoktiniai, beje, susimetę kažkokiu būdu į krūvą, keršija savo buvusiems sutuoktiniams, skundinėja juos visur kur tik įmanoma.

…Civilinė byla Nr. e2-4251-886/2017

Teisminio proceso Nr. 2-69-3-00287-2017-7

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18;

3.2.7.1; 3.2.7.2

 

 

 

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. sausio 24 d.

Kaunas

 

Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė,

sekretoriaujant Renatai Paliokaitei,

dalyvaujant ieškovui Laimiui Lukšui ir jo atstovui advokatui Vyteniui Gubavičiui,

atsakovei Editai Lukšienei ir jo atstovui advokatui Jonui Skalskui,

išvadą teikiančios institucijos atstovei Daivai Stalerevčienei,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo Laimio Lukšo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – nepilnametės dukters gyvenamosios vietos pakeitimo – civilinėje byloje pagal ieškovo Laimio Lukšio ieškinį atsakovei Editai Lukšienei dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo, išvadą duodanti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

 

Teismas nustatė

 

n u s t a t ė:

 

Teisme 2017-01-11 priimtas ieškovo Laimio Lukšo ieškinys atsakovei Eligijai Lukšienei, kuriuo ieškovas prašo: 1) pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016-01-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2747-429/2016 nustatytą nepilnamečių vaikų Eligijos Lukšaitės, gim. , ir Einoro Lukšo, gim. , gyvenamąją vietą, nustatant ją su tėvu Laimiu Lukšu; 2) nustatyti vaikų motinos Editos Lukšienės gyvenamąją bendravimo tvarką su vaikais, numatant, kad ji laisvai dalyvauja vaikų auklėjime, su vaikais bendrauja ir su jais susitinka, prieš tai susitikimų laiką suderinusi su ieškovui Laimiu Lukšu; 3) priteisti iš atsakovės Editos Lukšienės nepilnamečių vaikų išlaikymui po 160 Eur kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, šių piniginių lėšų tvarkytoju paskiriant ieškovą.

Ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bylos išnagrinėjimo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2016-01-11 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2747-429/2016 nustatytą nepilnametės Eligijos Lukšaitės, gim. , gyvenamąją vietą, ją nustatant su tėvu Laimiu Lukšu, ir priteisti iš atsakovės Editos Lukšienės laikiną išlaikymą nepilnametei dukteriai po 160 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, šių piniginių lėšų tvarkytoju paskiriant ieškovą. Grįsdamas prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės – dukters gyvenamosios vietos pakeitimo, ieškovas nurodo, kad atsakovė nepilnametės dukters atžvilgiu naudoja psichologinį ir fizinį smurtą, netinkamai su ja elgiasi, tinkamai nepasirūpina kasdieniniais jos poreikiais, mityba, sveikatos priežiūra, dukra gyvendama kartu su atsakove jaučia nerimą, baimę, dukters gyvenimas kartu su atsakove kenkia dukters psichologinei ir bendrai sveikatos būklei. Šiuo metu duktė yra kartu su Lietuvoje esančiu ieškovu ir kategoriškai atsisako grįžti pas atsakovę, ji bijo po mokinių atostogų nuo 2017-01-09 eiti į jos lankomą Kauno Dainavos progimnaziją, nes atsakovė gali ją iš ten pasiimti, paslėpti nuo ieškovo ir toliau dukters atžvilgiu smurtauti ir palikti ją be priežiūros. Šios aplinkybės, remiantis CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 13 p., CK 3.65 str. 2 d. 2 p., sudaro pagrindą skubiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti laikinąją šalių nepilnametės dukters gyvenamąją vietą kartu su ieškovu. Nustačius dukters gyvenamąją vietą kartu su ieškovu, remiantis CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 13 p., CK 3.65 str. 2 d. 4 p., prašo iš atsakovės priteisti laikiną dukters išlaikymą po 160 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, šių piniginių lėšų tvarkytoju skiriant ieškovą.

 

Atsakovė Edita Lukšienė pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovė sutinka, kad laikinai, iki civilinės bylos išnagrinėjimo pabaigos dukters gyvenamoji vieta būtų nustatyta su tėvu Laimiu Lukšu. Prašo įpareigoti ieškovą leisti dukteriai Eligijai Lukšaitei baigti jos lankomą Kauno Dainavos progimnazijos penktą klasę. Atsakovė nurodo, kad jos santykiai su dukterimi Eligija iki 2016 m. rudens buvo labai geri, bet vėliau pašlijo dėl draudimo dukteriai rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, bendrauti su suaugusiais vyriškiais, kurie jai duodavo cigarečių ir alkoholio. Mamos ir dukters nesantaiką paskatino labai aktyvi ir neigiama ieškovo įtaka. Tėvo aiškinimai, kad duktė neprivalo klausyti mamos ir turi elgtis priešingai, labai paveikė dukterį. Ji su mama pradėjo elgtis atžagariai, visiškai neklausyti, melagingai skųstis tėvui, kad mama su ja blogai elgiasi ir net smurtauja. Po savaitgalinių bendravimų su tėvo Laimio Lukšo motina P. Lukšiene, duktė pradėjo negrįžti į namus. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl atsakovės naudojamo psichologinio ir fizinio smurto prieš dukterį, dėl nesirūpinimo jos kasdieniniais poreikiais, mityba, sveikata yra absoliutus ieškovo išsigalvojimas. Ieškovas, nesuvokdamas paauglei dukteriai daromos žalos, stengiasi nuteikti ją prieš motiną, siekdamas atkeršyti atsakovei už tai, kad ji paliko ieškovą nepakęsdama jo smurto. Ieškovas 2016-12-28 policijos pagalba pasiėmė dukterį iš namų, atsakovė iki šios dienos nežino, kur ji yra. Duktė Eligija visiškai nebendrauja su mama, neatsiliepia į skambučius, SMS žinutes. Atsakovė siūlė ieškovui pas notarą patvirtinti abipusį susitarimą, kad duktė laikinai pagyventų su tėvu, tada ji galėtų galutinai apsispręsti, su kuriuo iš tėvų gyventi, tačiau ieškovas nesutiko. Duktė Eligija Lukšaitė 2016-12-28 kategoriškai pareiškė, kad nenori gyventi su mama, todėl atsakovė negali prieštarauti laikinam dukters gyvenamosios vietos nustatymui su tėvu. Atsakovė nesutinka su ieškovo prašymu priteisti laikiną išlaikymą dukteriai po 160 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, nes ieškovas nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus (CK 3.192 str.), jo skola vaikų išlaikymui 2017-01-17 yra 2355 Eur. Atsakovė nurodo, kad be dukters Eligijos, su atsakove gyvena šalių nepilnametis sūnus Einoras Lukšas, gim. 2014-11-30. Ieškovas nemokėjo teismo sprendimu priteisto išlaikymo abiems vaikams po 160 Eur per mėnesį, todėl susidarė 2355 Eur įsiskolinimas. Šiai aplinkybei patvirtinti pateikė antstolio atliktus skaičiavimus dėl išlaikymo įsiskolinimo. Atsakovė sutinka, kad teismui nustačius laikiną dukters gyvenamąją vietą su tėvu L. Lukšu, jis nemokėtų dukters išlaikymui priteistų periodinių išmokų po 160 eurų kas mėnesį.

 

Išvadą teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau tekste – Kauno VTAS) 2017-01-19 pateikė išvadą dėl ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Išvadoje nurodyta, kad Laimio Lukšo ir Editos Lukšienės šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Atsakovės Editos Lukšienės šeimai nuo 2016-11-30 teikiamos socialinės priežiūros paslaugos dėl šeimoje vaikų atžvilgiu naudojamo smurto. Šeimoje auga Eligija Lukšaitė, gim. , Einoras Lukša, gim. 2, ir Enrikas Gvozdevas, gim. . Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno m. Dainavos PK buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-47468-15 dėl fizinio skausmo sukėlimo mažametei pagal požymius numatyto Lietuvos respublikos BK 140 straipsnio 3 dalį, įtarimas dėl šios nusikalstamos veiklos įteiktas mažametės nukentėjusios Eligijos Lukšaitės, gim. 2004 m., motinai Editai Lukšienei, gyvenančiai Kauno miesto Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, lankydamiesi E. Lukšienės šeimoje yra užfiksavę, kad E. Lukšienė psichologiškai smurtauja prieš dukterį Eligiją, nesupranta dukters elgesio, nemoka spręsti tarp jos ir dukters kylančių konfliktų. Todėl 2017-01-03 Kauno VTAS buvo organizuota peržiūra, kurioje dalyvavo įvairių sričių specialistai, ieškovas ir atsakovė. Peržiūros metu atsakovė elgėsi neadekvačiai šaukė, vartojo keiksmažodžius. Peržiūros metu prieita išvados, kad duktė Eligija Lukšaitė, gim. , negali toliau likti gyventi su atsakove, todėl ieškovui pasiūlyta kreiptis į teismą dėl dukters gyvenamosios vietos pakeitimo. Kauno VTAS nuomone, vaiko Eligijos Lukšaitės, gim., gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu Laimiu Lukša jo gyvenamojoje vietoje atitiktų vaiko interesus.

 

Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones paskirtas nagrinėti teismo posėdyje 2017 m. sausio 20 d. žodinio proceso tvarka.

 

Teismo posėdyje ieškovas prašė tenkinti prašymą ir nustatyti laikiną dukters gyvenamąją vietą su juo bei priteisti iš atsakovės laikiną išlaikymą dukteriai po 160 Eur kas mėnesį mokamų periodinių mokėjimų. Ieškovas palaikė prašyme nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad duktė su juo gyvena nuo 2016-12-28, ieškovas nedraudžia dukteriai bendrauti su mama, bet pati duktė atsisakė su ja bendrauti. Paaiškino, kad duktė nuo pirmos klasės lankė mokyklą Anglijoje, laisvai kalba anglų kalba, ji turi draugų. Nustačius gyvenamąją vietą su ieškovu, duktė grįš į įprastą jai gyvenamąją aplinką, tęs mokymąsi Anglijoje. Kuo greičiau grįš į mokyklą, tuo greičiau pasivys savo bendraklasius. Ieškovas galės tinkamai pasirūpinti dukters gyvenimo sąlygomis. Ieškovas turi savo įmonę statybos srityje, pats reguliuoja savo darbo laiką, jo darbo diena įprastai trunka nuo 7-8 val. ryti iki 16-17 val. vakar. Dukters pamokos trunka nuo 8.30 iki 16 val. Dukters lankoma mokykla yra netoli namų, ji pati nueina į mokyklą ir pareina. Ieškovas gyvena atskirame gyvenamajame name, jame yra penki kambariai, duktė turės savo atskirą kambarį. (NEPRIDĖTAS NEI VIENAS DOKUMENTAS PRIE BYLOS – K.S PASTABA). Dukters bendravimas su mama nebus ribojamas, nes ieškovas kas tris mėnesius grįžta į Lietuvą, palaiko ryšius su čia gyvenančiais artimaisiais, todėl ir dukteriai bus sudarytos sąlygos bendrauti su mama. 

Teismo posėdyje atsakovė sutiko dėl laikinos dukters gyvenamosios vietos nustatymo su ieškovu, prieštaravo išlaikymo priteisimui, teigė, kad ieškovas nevykdė teismo sprendimo mokėti išlaikymą nepilnamečiams vaikams po 160 Eur kas mėnesį, todėl susidarė įsiskolinimas virš 2 tūkstančių eurų. Atsakovė palaikė atsiliepime nurodytus argumentus, paaiškino, kad neleido dukteriai bendrauti su tėvu, nes jis nuteikinėjo dukterį prieš motiną.

Išvadą teikiančios institucijos atstovė palaikė išvadoje nurodytas aplinkybes. (Palaikė totalius išsigalvojimus , kur surašyta bet kokie nuo lubų nukabinti „faktai“.)Prašė tenkinti ieškovo prašymą dėl dukters laikinos gyvenamosios vietos nustatymo. Paaiškino, kad nepilnametės dukters interesus labiau atitiktų šalių nepilnametės dukters laikinos gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu.

 

Ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas iš dalies

 

CPK 144 straipsnyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Remiantis CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktu, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ne tik CPK, bet ir kitos įstatymuose numatytos ar teismo taikytos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis šeimos bylose (CK 3.65 straipsnis), kuriose sprendžiami tokie socialiai reikšmingi klausimai kaip vaikų gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimas ir pan., be kitų tikslų, įtvirtintų CPK 144 straipsnyje, yra siekiama užtikrinti, kad būtų kuo mažiau pažeidžiami prioritetiniais laikomi nepilnamečių vaikų asmeniniai neturtiniai, taip pat turtiniai interesai iki teismo sprendimo priėmimo. Pagal CK 3.65 straipsnį teismas, atsižvelgdamas į šalių vaikų, taip pat į kiekvienos šalies interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su vienu iš tėvų, išlaikymo priteisimas yra šiame įstatyme numatytos laikinosios apsaugos priemonės (CK 3.65 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktai).

Pažymėtina, kad spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik sprendžia dėl laikinųjų priemonių reikalingumo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus.

Spręsdamas šalių prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas atsižvelgia išimtinai į vaikų interesus ir būtinybę vaikams užtikrinti kuo saugesnę, stabilesnę aplinką, prioritetą teikiant ne tėvų, kurie pagal įstatymą yra lygūs, bet vaiko interesams. (Didžiausias vaiko interesas – iš viso nesimokyti mokykloje. Teismas sudarė tam visas sąlygas. O Dainavos mokykla ėmė ir išbraukė vaiką – nors tai yra žiaurus smurtavimas prieš vaiką,- pašalinti jį iš mokyklos. K.S. pastaba.)

 

Dėl ieškovo prašymo su juo nustatyti nepilnametės dukters laikiną gyvenamąją vietą

 

Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2747-429/2016 abiejų sutuoktinių sutarimu nutraukta Laimio Lukšo ir Editos Lukšienės santuoka ir patvirtinta 2015 m. gruodžio 9 d. santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutartis, nepilnamečių vaikų Eligijos Lukšaitės, gim. 2004-02-25, ir sūnaus Einoro Lukšo, , gyvenamoji vieta buvo nustatyta su vaikų motina Edita Lukšiene. 

Iš civilinės bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės šeima iki 2015 m. gyveno Jungtinėje Karalystėje. 2015 m. rudenį atsakovė Edita Lukšienė su vaikais grįžo atostogų į Lietuvą ir čia pasiliko gyventi. Po kelių mėnesių Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimu šalių santuoka nutraukta, šalių nepilnamečiai vaikai pagal teismo sprendimu patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių liko gyventi su mama Lietuvoje. Šalių duktė Eligija Lukšaitė 2015 m. pradėjo mokytis Kauno Dainavos progimnazijos ketvirtoje klasėje. 2016 m. vasarą – rudenį ieškovės santykiai su nepilnamete dukterimi Eligija ėmė blogėti, kildavo konfliktai, Kauno apskrities VPK Kauno m. Dainavos PK buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-47468-15 dėl fizinio skausmo sukėlimo mažametei pagal požymius numatyto Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 3 dalį, įtarimas pareikštas mažametės nukentėjusios Eligijos Lukšaitės, gim. 2004 m., motinai Editai Lukšienei. (Bylą iškėlė „užsakomoji prokurorė“, ta pati, kuri persekioja Laimutę Kedienę dėl himno bylos.)

 Iš Kauno miesto VTAS pateiktos medžiagos matyti, kad socialiniai darbuotojai, lankydamiesi E. Lukšienės šeimoje yra užfiksavę, kad E. Lukšienė psichologiškai smurtauja prieš dukterį Eligiją, nesupranta dukters elgesio, nemoka spręsti tarp jos ir dukters kylančių konfliktų. Šis atvejis buvo tiriamas detaliau, 2017-01-03 Kauno VTAS organizavo peržiūrą, dalyvaujant įvairių sričių specialistams, ieškovui ir atsakovei. Kauno VTAS pateikė išvadą, kad duktė Eligija Lukšaitė, gim. , negali toliau likti gyventi su atsakove, ir ieškovui pasiūlė kreiptis į teismą dėl dukters gyvenamosios vietos pakeitimo.  (Dabar gyvena kažkur neaišku visiškai kur, nesimokio – ir tai geriausiai atitinka vaiko interesus.)

Kauno VTAS išvadoje nurodyta, kad nepilnametės dukters Eligijos Lukšaitės, gim. , gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu  Laimiu Lukša jo gyvenamojoje vietoje atitiktų vaiko interesus. (Vaikų teisių apsaugininkė nesuvokia, kas yra vaiko užgaidos, ir kas interesai, ir kuo tai skiriasi. K>S> pastaba.)

Įvertinus ieškovo paaiškinimus teismo posėdžio metu dėl nepilnametės dukters gyvenimo ir buities bei mokymosi sąlygų, ieškovui grįžus į Jungtinę Karalystę, matyti, kad nepilnametė Eligija gyvens jai įprastoje aplinkoje, iš kurios išvyko prieš pusantrų metų. Atsižvelgus į Kauno VTAS nuomonę, darytina išvada, kad ieškovas yra pajėgus užtikrinti nepilnametės dukters būtinųjų poreikių patenkinimą, vaiko gyvenamosios vietos nustatymas iki bylos išnagrinėjimo su tėvu geriausiai atitiks vaiko interesus ir jo teisę turėti saugią, stabilią aplinką. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą, kas teismo vertinimu, ypač svarbu šeimos bylose. Nustačius laikiną nepilnametės dukters gyvenamąją vietą su ieškovu, bus ne tik apsaugoti vaiko interesai bylos nagrinėjimo metu, bet ir laikinai sureguliuotas šalių ginčas dėl jų nepilnametės dukters gyvenamosios vietos. Remiantis šiais argumentais ir nustatytomis aplinkybėmis, ieškovo nustatyti laikiną nepilnametės dukters Eligijos Lukšaitės gyvenamąją vietą su ieškovui pagal jo gyvenamąją vietą tenkintinas (CK 3.65 str. 2 d, CPK 144 str., 145 str.). (LR CK 3.65 str. taikomas tik sutuoktiniams, skyrybų byloje. „Lukšienės“ pavardė dėl to ir klastojama. – K.S.)

 

Dėl ieškovo prašymo priteisti laikiną išlaikymą nepilnametei dukteriai

 

Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimu, kuriuo nutraukta Laimio Lukšo ir Editos Lukšienės santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutarimu, patvirtintas vaikų tėvo Laimio Lukšo įsipareigojimas mokėti išlaikymą nepilnamečiams vaikams Eligijai Lukšaitei,  ir sūnui Einorui Lukšui, , periodinėmis įmokomis kiekvienam vaikui po 160 Eur per mėnesį.

Nustačius nepilnametės dukters Eligijos laikiną gyvenamąją vietą su tėvu, iki bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas šioje byloje, yra pagrindas sustabdyti Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo dalies vykdymą dėl išlaikymo nepilnametei dukteriai Eligijai Lukšaitei išieškojimo iš tėvo Laimio Lukšo (CPK 145 str. 1 d. 10 p.).

Ieškovo prašymas priteisti laikiną išlaikymą nepilnametei dukteriai Eligijai tenkintinas iš dalies. Ieškovas prašo priteisti laikiną išlaikymą periodinėmis išmokomis po 160 Eur per mėnesį. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje neatliekamas įrodymų tyrimas. Šalys nepateikė įrodymų apie jų turtinę padėtį, tokių įrodymų tyrimas ir vertinimas atliekamas, nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą dėl ginčo dalyko. Laikino išlaikymo priteisimas vaikui yra laikinoji apsaugos priemonė, skirta apsaugoti vaiko interesus civilinės bylos nagrinėjimo metu, vaiko laikinas išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti, t. y. užtikrinti minimalius vaiko poreikius maistui, būstui, sveikatai, ugdymui. Siekiant užtikrinti pas ieškovą gyvenančios nepilnametės dukters Eligijos minimalių kasdienių poreikių patenkinimą civilinės bylos nagrinėjimo metu, iš atsakovės priteistinas laikinas išlaikymas dukteriai Eligijai po 100 Eur per mėnesį. Vaiko tėvas Laimis Lukšas paskirtinas nepilnamečiam vaikui priteisto laikino išlaikymo tvarkytoju uzufrukto teise (CK 3.65 str. 1 d., 2 d. 4 p., CPK 144 str., 145 str. 1 d. 11 p.).

Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikoma išimtinai vaiko interesais.

Ieškovui išaiškinama, kad esant nustatytai laikinai vaiko gyvenamajai vietai su tėvu, jis turi visokeriopai skatinti vaiką bendrauti su motina, nes vaikui reikalingi abu tėvai.

Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įsigalioja nuo jos priėmimo momento ir vykdytina skubiai (CPK 148 str. 5 d., 152 str. 1 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 straipsniu, 145 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktais, 148, 151, 152 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

Ieškovo Laimio Lukšo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies.

Iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-4251-886/2017, taikyti laikinąsias apsaugos priemones:

1) nustatyti nepilnametės dukters Eligijos Lukšaitės, laikiną gyvenamąją vietą su tėvu Laimiu Lukšu, 

2) priteisti iš atsakovės Editos Lukšienės (teismas galėtų išaiškinti, kur tos motinos ieškoti, kas ta Edita Lkukšienė, nes Edita Gvozdevė tokios nepažįsta, ir nežino), ką dabar daryti laikiną išlaikymą nepilnametei dukteriai Eligijai Lukšaitei, , po 100 Eur (vieną šimtą Eur) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, šių piniginių lėšų tvarkytoju paskiriant ieškovą Laimį Lukšą, 

3) sustabdyti Kauno apylinkės teismo 2016 m. sausio 11 d. sprendimo dalies vykdymą dėl išlaikymo išieškojimo nepilnametei dukteriai Eligijai Lukšaitei, asmens kodas iš tėvo Laimio Lukšo, asmens kodas (neįmanoma sustabdyti vykdymo veiksmų KITOJE CIVILINĖJE BYLOJE, dėl kurios atnaujinim o nesikreipiama.)

Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims ir išvadą teikiančiai institucijai.

Nutartį vykdyti skubiai. (Editai Gvozdevei už nevykdymą nutarties dalies, kurioje parašyta keistis pavardę, turbūt jau kapsi solidi bauda…prisiminkime, kaip Venckienė buvo nubylinėta po 200 litų už dieną…Taip bus ir Gvozdevei. Juk nutartį, kad ji Lukšienė, eikia vykdyti skubiai.)

Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo dienos, tačiau per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

 

 

Teisėja Laima Kriaučiūnaitė

P.S. Andrejus Gvozdevas norėtų paklausti teisėjos Kriaučiūnaitės:

Jeigu Editai Lukšienei priteista 100 eurų išmokų, gal ji gali pranešti tai kažkokiai Editai Lukšienei?

Kad ir mokėtų? Nes nutartis protu nesuvokiama, ir neįvykdoma niekaip, nes tokios Lukšienės, kuri pati viena augina jo sūnų Enriką Gvozdevą, jeigu tikėti šia nutartimi – nėra.

Naujesnėje nutartyje Edita paversta  „Edita Gvozdeve (Lukšiene), dėl ko ji žada kreiptis dėl bylos dokumentų klastojimo į Generalinę prokuratūrą, nes viskam, yra ribos, o Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose bei Civilinės būklės aktų įrašų įstatymai yra priimti Seimo, ir jų teismams privaloma laikytis, o ne susigalvoti savo pačių pavardes : kokią noriu, tokią įrašau, ir dar prirašau „nutartis neskundžiama, ir ją reikia vykdyti skubiai“, nors lenkų kilmės lietuviai eina per 3 instancijas, jeigu nori v pakeisti į w. Ir tai ne visada laimi…

O čia tarsi burtu lazdele mostelėjus – Lukšienė, kitoje nutartyje – Gvozdevė (Lukšienė), dar kitoje dar ką nors kuris nors kitas teisėjas sugalvos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));