Andrius Kubilius paskelbė, Gitanas Nausėda nebus prezidentu, ir kad jo pareigas perims nuolankioji Viktorija Čmilytė-Nielsen

du
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Gedimino pr. 53, Vilnius, priim@lrs.lt, viktorija.cmilyte@lrs.lt
Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės,
įregistruotos 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170, nariai
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai
Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas,
Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila
audrius@extoto.com; bronius.genzelis@lrs.lt; eimantas.grakauskas@gmail.com;
egidijus.klumbys@lrs.lt; zigmas.vaisvila@lrs.lt
PRAŠYMAS dėl INFORMACIJOS PATEIKIMO
2021 m. lapkričio 13 d. Vilnius
Seimui neįvykdžius 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT135-N11/2020, nuo 2021-07-01 Lietuvos Respublikos piliečiams atsirado grėsmė netekti referendumo teisės. 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruota Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė dėl privalomojo referendumo dėl LR įstatymo dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo priėmimo šią konstitucinę piliečių teisę apgynė teisme – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-14 sprendimu byloje Nr.R-11-552/2021 nustatė, kad ši konstitucinė piliečių teisė ginama, tiesiogiai taikant LR Konstituciją, o piliečiai turi teisę ją ginti teisme. 2021-10-20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi byloje Nr.R-14-1062/2021 nurodytas teismo sprendimas liko nepakeistas.
2021-07-05 raštu LR VRK Jums pranešė apie 2021-06-29 LR VRK sprendimą Nr.Sp-170, tačiau Jūs iki šiol neįvykdėte LR Seimo Pirmininko pareigos apie šią įregistruotą referendumo iniciatyvą paskelbti artimiausiame plenariniame LR Seimo posėdyje, neatsakote ir į mūsų kreipimusis dėl šio klausimo.
Europarlamento narys Andrius Kubilius viešai paskelbė, kad Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda netinkamai vykdo šias pareigas, ir nurodė, kad Jūs, Viktorija Čmilytė-Nielsen, esate tinkamiausia kandidatė būti Respublikos Prezidentu. Nuo šios kadencijos Seimo darbo pradžios praėjo metai, tačiau viešai skelbiamoje Jūsų, LR Seimo Pirmininkės, biografijoje nėra išsamių duomenų, kuriuos skelbti reikalauja teisės aktai. Lietuvos žmonės turi teisę žinoti išsamias valstybės vadovų biografijas. Ypač skaudi mūsų Tautos patirtis yra dėl buvusios Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kurią pasiūlė Vytautas Landsbergis ir kurios oficiali Lietuvos Prezidentės biografija buvo ne kartą keičiama, o 2015 m. paaiškėjo, kad duomenys apie Dalią Grybauskaitę iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose“ Rusijos Federacija skelbiama didžiausia grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Svarbių išdėstytų aplinkybių ir įstatymo pagrindu prašome Jus:
1. Paaiškinti, kodėl Jūs iki šiol neįvykdėte LR Seimo Pirmininkės pareigos apie 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruotą referendumo iniciatyvą paskelbti artimiausiame plenariniame LR Seimo posėdyje ir kodėl neatsakote į mūsų kreipimusis dėl šio klausimo?
2. Pateikti informaciją, kada Jūsų vadovaujamas LR Seimas įvykdys 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimą Nr. KT135-N11/2020 ir dėl kokių priežasčių jis neįvykdytas?
3. Pateikti ir viešai paskelbti išsamią ir visapusišką Jūsų, LR Seimo Pirmininkės, biografiją, taip pat Jūsų tėvo ir senelio karinės tarnybos ir/ar tarnybos specialiosiose tarnybose aplinkybes.
Pagarbiai,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila
Facebook komentarai
});}(jQuery));