Amerikos lietuvis Valdas Anelauskas: Mes čia juokaujame, kad, jei žmogus su kauke, – jis už Baideną, jei be kaukės – už Trampą

valdas_anelauskas_trk-612x321-1

valdas_anelauskas_trk-612x321-1

Amerikos lietuvis Valdas Anelauskas: Mes čia juokaujame, kad, jei žmogus su kauke, – jis už Baideną, jei be kaukės – už Trampą

Disidentas ir šiandien gyvenantis Amerikoje lietuvis Valdas Anelauskas sutiko pasidalinti savo mintimis apie koronaviruso pandemiją ir JAV vykstančią prezidento rinkimų kampaniją.

Kai tik pasaulį apskriejo žinia, kad pas prezidentą Trampą surastas koronavirusas, tai man teko paskui, vos ne nuo pat ankstyvo ryto, nori nenori, reaguoti į mano draugų bei pažįstamų klausimus, į jų laiškus bei skambučius, iš Europos, Rusijos, iš daug kur. Atsakinėjau į tuos įvairius klausimus, dažnai be galo kvailus, tarsi lyg būčiau Prezidento asmeninis gydytoju ar jo pačiu artimiausiu padėjėju… Bet visi mano pažįstami tiesiog puikiai žino mano požiūrį į visą šią dabartinę „koronę“, tad žmonėms ir knietėjo sužinot, ar tas požiūris pas mane nepasikeitė…

Ką gi, aš į klausimus atsakinėjau irgi klausimu: Na ir kas? Jei rado virusą, tai ką, vadinasi, Trampą jau gal laidoti metas?.. Man tai išvis nieko nereiškia. Be to, aš beveik įsitikinęs, kad jeigu pats pasitikrinčiau tai rezultatas irgi būtų toks pat. Bet būtent tai visiškai nieko nereiškia. Virusas žmoguje visai nebūtinai tolygu susirgimui. Iš tiesų tik labai nedidelė infekuotų šituo virusu dalis realiai suserga.

Dauguma net nepajaučia ir nežino, kad gavo virusą. Tai tiesiog išpūstas burbulas, pilnas oro ir nieko daugiau… Būtų buvusi liga, kaip liga, kaip ir visos kitos ligos, bet staiga šitai ligai ėmė ir pasisekė, ir tapo ji ypatinga, politizuota liga… Taip kad dabar burbulą ir toliau pučia, kol galų gale ims jis ir susprogs, aišku, kaip ir visi burbulai… Anądien viena mano žmonos draugė iš Lietuvos pasakojo, kad numirė kažkoks jos giminaitis, senukas, virš 80 metų, na tai ligoninėje artimiesiems jo iškart ir pasiūlė, kad jeigu sutiktų mirties priežastimi užrašyt „koroną“, tai valstybė padengs laidojimo išlaidas… Tikriausia ir sutiko, nes laidotuvės Lietuvoje tai gi, kaip ne kaip, „malonumas“ turbūt ne iš pigiųjų. Ir tokiu būdu „kovido“ aukų skaičius Lietuvoje išaugo… Esu girdėjęs apie panašius atvejus jau iš kelių savo pažįstamų. Bet prezidentui Trampui, prieš pat rinkimus, kai buvo likęs vos mėnuo, tai visokie apribojimai, žinoma, buvo labai neparankūs. Jis tiesiog negalėjo dalyvauti dabar priešrinkiminėje kampanijoje taip aktyviai, kaip norėjosi (sakysim, pas mus Oregone visiškai net ir neapsilankė), ir tai jam gali blogai atsiliepti, gal net ir užsibaigti pralaimėjimu.

Baidenas jokių apribojimų neturėjo, o tai reiškia, kad jam tas gali dabar padėti nugalėti Trampą. Trampas gerai pasakė, kad kažkoks virusas neturi vadovauti visam mūsų gyvenimui. Jis turi kovingą dvasią ir pasiduot neketina: nei virusui, nei Baidenui. Bet aš vis tik bijau, kad vis dėlto gali nugalėti Baidenas. Juk demokratai pasiekė to, kad galima būtų daug kur balsuot paštu, o tai atviras laukas apgavystėms. Grįžtant prie žinios apie Trampo „ligą“, paskui po kelių dienų gavau laišką iš vieno mano seno draugo Belgijoje, kuris tiesiog lyg triumfavo (matai, žiūrėk, net tavo mylimas Trampas užsikrėtė!), tokiu įžūliai piktdžiugišku buvo to laiško tonas, kad mane tiesiog net supykdė. Švelniai pasakius. Buvo labai panašu į visokių Holivudo artistų-aktyvistų pasisakymus, kurie irgi nepraleido progos išlieti ant Trampo savo tulžies.

Visi tie Holivudo išgamų komentarai apie Trampo koronavirusą kaip tik puikiai ir atspindėjo jų mąstymo būdą, būnant kairiojoje politinės tvoros pusėje. Kai neturi jokių rimtų argumentų, arba apskritai išvis nėra argumentų, tai tokie visuomet pirmiausia stengiasi užkimšti oponentui burną. Arba kaip nors pasityčioti iš oponento. Tai mėgstamiausia visų leftistinių liberalų „gudrybė“, pagrindinis jų ginklas. Tiesa ne jų pusėje ir jie tai puikiai supranta. Jie negalėtų sąžiningai nugalėti jokiuose ginčuose ar debatuose, tad ir daro tai, ką daro… Dėl savo menkystės… Kaip, kad amžinatilsį Serioža Bodrovas, garsiajame filme „Brolis 2“, sakė, kad „сила в правде, у кого правда — тот и сильней“ (Jėga tiesoje – pas ką tiesa – tas ir stipresnis)? Na tai ir dabar, pas prezidentą Trampą, jo jėga yra būtent tiesoje. Tuo metu, kai kitapus tvoros pas juos nėra nei vieno, nei kito, nei tikros tiesos, nė tikros jėgos, vien tik nuodinga tulžis. Kai pirmųjų debatų tarp Trampo ir Baideno metu tapo aišku, kad „Apsnūdęs Džo“ (Baidenas) yra tiesiog tarsi lyg mumija, ištraukta iš kapo ant scenos, o prezidentas Trampas visais atžvilgiais pranoko jį, tuomet iš kairės tvoros pusės išsyk ir pasigirdo isteriški riksmai, kad debatus reikia apskritai nutraukti, atšaukti, uždrausti…

Tai, kartoju, ir yra jų įprasta taktika, ką jie visuomet daro, kai pamato, jog pralaimi. Būtent taip jie parodė savo tikrąjį veidą, be kaukės. Mes čia juokaujame dabar, jog, jei žmogus su kauke, vadinasi jis už Baideną, jei be kaukės — už Trampą. Kaukė šiandien tapo jiems tarsi savotiška jų uniforma, simboliu. Kaukė parodo kieno pusėje esi. Liberalai leftistai dabar panašūs į liliputus, kurie mato priešais save Guliverį ir supranta, kad jie per maži, pernelyg niekingi, kad susidorotų su tokiu milžinu. Bet vis dėlto jie pakankamai kenksmingi ir blogi, kad pasiduotų. Kaip žinome, įžymiojoje Džonatano Svifto knygoje liliputai buvo maždaug šešių colių ūgio žmogeliūkščiai. Kadangi jie negali kovoti garbingai ir sąžiningai, jie ir imasi visokiausių šlykščių gudrybių. Savo klasikinėje knygoje Sviftas parodė kontrastą tarp normalaus, nors gal kiek ir naivaus žmogaus (Guliverio asmenyje) ir niekingųjų liliputų.

Todėl ir šitie dabartiniai liliputai, šiandieniniai liberalai bei leftistai, dabar, pavyzdžiui, griebiasi cenzūros visose masinės informacijos priemonėse, netgi Feisbuke, Tviteryje, ir apskritai visur. Taip pat visų įmanomų įžeidinėjimų, nukreiptų į tuos, kas ne su jais. Jau nekalbant apie tuos, kas prieš juos. Kada tiesa ne jų pusėje, jie gali dominuoti politikoje tik apgaule. Viskas, ką jie sako, tad dažniausia ir yra gryniausias melas, kaip dabar apie „koroną“, arba apie „klimato pasikeitimą“, apskritai viską. Jie neturi jokių protingų argumentų, kad pagrįstų tai, ką jie sako. Tuomet jiems ir belieka tik apgaulė, kaip jų vienintelis ginklas. Lieka arba uždrausti oponentui kalbėti apskritai, arba vadinti oponentus „trogloditais“, kaip kad Baidenas, 2014 metais, būdamas viceprezidentu, pavadino tuos, kas nepriima, nepripažįsta, kaip dabar mėgsta liberalai vadinti, „naujojo normalumo“ (new normality), kur iškrypėliai jau nelaikomi iškrypėliais. Būtent taip jis ir pasakė, kad kultūra ir tradicijos jam, atseit, nieko nereiškia, ir visi privalo palaikyti seksualinius iškrypėlius, o tie, kurie jų nepalaikys, yra „trogloditai“… Paskui prie šios „šventosios karvės“ („vaivorykštinių“ iškrypėlių) buvo pridėtas dar „globalinis atšilimas“, „klimato kaita“, dėl kurio dabar taip pat jau beveik uždrausta reikšti kokias nors abejones. Žmonių, kurie abejoja „klimato kaita“ kol kas dar nesodina į kalėjimą, bet jau yra ir tokių pasiūlymų, kad visi abejojantys ir prieštaraujantys laisvamaniai turėtų būti nubausti.

Skirtingai nuo abejojančių „globaliu atšilimu“, už viešai išreikštas abejones dėl koronaviruso „pandemijos“ žmones jau ir dabar realiai baudžia. Artimiausioje ateityje, manau, tos represijos bus tik stiprėjančios, nes vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda gi suprasti, kur yra šios mistifikacijos esmė ir kur ji veda. Todėl tokie netikintys laisvamaniai ir bus baudžiami realiomis bausmėmis. Kai kuriuos sodins į kalėjimą, o kai kuriuos, galimas daiktas, pasiųs net ir psichiatrų globai, kaip kadaise KGB darė su disidentais, kuriuos dažnai irgi būtent uždarydavo į psichiatrinę ligoninę. Pavyzdžiui, įžymųjį lietuvį disidentą, dabar jau amžinatilsį, Petrą Cidziką. Todėl, kad tarybinių laikų disidentai taip pat garsiai ir atvirai sakė, kad „karalius“ (tarybinis režimas) yra nuogas. Ką gi, dabartiniai laisvamaniai daro tą patį, kad visi šie dabartiniai „atšilimai“ ir „pandemijos“, tiesą sakant, yra būtent apgaulė ir ne daugiau (ir ne mažiau). Taip ir bus, kad ir juos už tokią disidentinę laisvamanystę griežtai baus. Svarbiausia, tai bus daroma, kad įbaugint visus kitus, kad visi būtų paklusnūs kaip avys. Neabejoju, kad šitaip greitai ir bus. Šiaip ar taip, tūkstančiai žmonių jau protestavo gi, visur (Berlyne, Londone, daugelyje vietų, netgi Vilniuje!), prieš visa tai, kas susiję su šia mistifikacija, drakoniškais apribojimais, karantinais, kaukėmis ir piliečių laisvių bei teisių suvaržymu.

Bet, pasirodo, ilgainiui net ir iš pakankamai protingų žmonių, kaip kad tas mano paminėtas draugas belgas, visiškai įmanoma sukurti paklusnus robotus, užprogramuotus, kad tikėtų viskuo, kuo jiems liepta tikėti… Ir iš jų pusės negali būti jokių prieštaravimų. Viskas, ką jiems sako, turi būti priimama kaip lyg kokia religinė tiesa. Juk jiems tai jau ir tampa kažkuo panašiu į religiją, juk jie turi netgi šventąją Gretą Tunberg. Taip, kad aš puikiai suprantu, jog būtent dėl to net ir patys rimčiausi argumentai prieš tikėjimą bejėgiai, kaip ir prieš bet kokį kitą fanatišką tikėjimą. Tikslas aiškus — baimės kurstymas. Kad žmonės bijotų ir besąlygiškai paklustų, darytų absoliučiai viską, ką jiems liepia daryti. Tai klasikinis masinio manipuliavimo žmonių sąmone ir jos kontrolės atvejis. Jau beveik visi užsidėjo antsnukius, o dabar visi bus ir vakcinuojami (tai yra čipuojami). Tie, kurie nesutinka ir priešinasi, bus nubausti, manau, taip, kad mažai nepasirodys. Daugelis žmonių jau tiek išsigandę, kad pasirengę viską padaryti. Šiuo tikslu dabar būtent ir baugina žmones kasdien, vis stipriau ir stipriau. Daugmaž kiekvienas, išsaugojęs sugebėjimą mąstyti nepriklausomai, savo paties galva, jau daugmaž ir suvokia, kad šitas COVID-19 projektas buvo sumanytas tų, kas jau seniai siekia valdyti visą žmoniją.

Šis projektas buvo rengiamas kelis dešimtmečius ir dabar tiesiog pasitaikė labai patogi proga, reali galimybė realizuoti viską praktiškai. Jie pasinaudojo nauja liga, atsiradusia Kinijoje, kad sukeltų paskui paniką visame pasaulyje. Virusas ir liga tiesiog naudojami, kad žmones paversti paklusniais. Ir kai aš sakau „jie“ arba „priešai“, kai aš kalbu apie tuos, kurie dabar siekia valdyti pasaulį, turiu omeny tuos pačius priešus, kurie padarė bolševikinį perversmą Rusijoje, 1917-aisiais, kurių priespaudoje mums paskui teko gyventi. Jie visada troško pasaulinės revoliucijos ir pasaulinės vyriausybės. Jie visuomet norėjo pajungti savo valiai visus žmones. Jie nužudė dešimtis milijonų. Ir nėra jokio skirtumo, kaip jie save vadina: bolševikais, komunistais, socialistais, demokratais, liberalais, globalistais, humanistais, ar dar kaip… Jų tikslas, jų planai visuomet buvo ir lieka tokie patys. Jie nieku gyvu nesustos. Prireikus jie sukurs ir panaudos prieš mus virusus dar baisesnius už „koroną“. Čia ir yra visas jų vadinamasis „humanizmas“. Ir tai tik pradžia. Dabar, prieš pat JAV prezidento rinkimus, visa ta „koroninė“ isterija čia vėl atsinaujino. Todėl kad reikia juk kurstyt nuolat ugnį. Tikslas pas juos žūt būt nuversti Trampą, taigi galima imtis visokių priemonių. Tikslas jiems pateisina priemones.

Dabar juk Trampą ir kaltina visų pirmiausia tuo, kad jis, net ir pats turėdamas virusą, atseit ignoruoja „pandemiją“, tad į tą pusę ir lenkia, koks čia atseit siaubas ir kaip visi turim bijot. Na, o tokie, kaip mūsų Oregono lesbietė gubernatorė priedo dar ir savo asmeninę valdžią juk nori parodyt, kad čia ji valdo, o ne prezidentas… Gi dabar jau aiškiau, negu aišku, kad vadinamoji „pandemija“ tėra, kaip Lietuvoje geras naujadaras atsirado, melagiena, nes, jeigu iš tikrųjų būtų buvusi rimta grėsmė tai neleistų tada ir visiems tiems „blekmateriams“ ignoruot jos. Aš jau sakiau, ir ne kartą, kad visa tai buvo sumanyta zombinti žmones, be to, globaliiu mastu, siekiant paversti visus paklusnių avių banda. Ir tuomet su jais bus galima daryti viską, ką būsimieji pasaulio valdovai panorės.

Taigi, dabar svarbiausia, kad Jungtinėse Valstijose dar keturiems metams prezidentu liktų Trampas, nes jeigu prezidentu taps Baidenas, tada bus taip, kad net baisiuose sapnuose negalėjo prisisapnuoti. Tai, kas dabar vyksta čia pas mus Portlande, yra tik žiedeliai, o uogos bus ateityje. Bijau, bus lygiai tas pats, kaip ir bolševikų atėjimas į valdžią Rusijoje, 1917-aisiais. Aš jau keli mėnesiai ginčijuosi su kai kuriais savo draugais čia, tvirtinančiais, jog atseit tai netgi gerai, kad prezidentas Trampas nesiėmė prieš „blekmaterius“ griežtų priemonių. Jie man sako, kad Trampui tas kaip tik naudinga, nes kuo ilgiau trunka neramumai, tuo daugiau žmonių nusigręžia nuo viso to BLM judėjimo. Netgi sako, kad jeigu Trampas nuslopintų protestus tai prieš jį būtų ne mažiau kaip 60 procentų amerikiečių. Taigi, jų manymu, Trampas teisingai elgiasi. Kuo ilgiau tesėsi protestai, riaušininkų susidūrimai su policija, pogromai miestuose, tuo daugiau žmonių suprato, koks visa tai mėšlas.

Dabar jau net nemaža dalis negrų BLM nebepalaiko, naujausios apklausos tai atspindi. Būtent todėl, sako, Trampui ir nereikėjo skelbti karinės padėties. Jis atseit tik laimėjo, kad rimtai neįsikišo Portlande, Sietle ir kitose vietose. Visiems pasidarė aišku, ko vertas „blekmaterių“ judėjimas. Dar porą savaičių tokių neramumų ir Trampo perrinkimą galima būtų laikyti garantuotu. Aš čia beveik pažodžiui cituoju, ką būtent sakė man vienas mano bičiulis, palaikantis Trampą. Jo manymu, jei Trampas būtų jėga „blekmaterius“ numalšinęs, visuomenėje kiltų priešiška reakcija… Tokius teiginius aš ir girdžiu iš daugelio savo draugų. Būtent palaikančių Trampą. Su kuo aš, žinoma, visiškai nesutinku. Pasistengsiu paaiškinti, kodėl nesutinku. Tie, kas palaikė „blekmaterius“, dauguma juos ir tebepalaiko, ir toliau palaikys (BLM plakatai prie namų mūsų gatvėje niekur nedingo), kaip ir tie, kas už Trampą, mes taip pat jį palaikysime iki pabaigos. Tikėkimės, iki pergalingos pabaigos.

Juokinga net galvoti, kad kažkas iš tų, kurie palaikė BLM, dabar persimetė Trampo pusėn. To nėra ir nebus, nes tiesiog negali būti, nes tai neįmanoma. Kalba turi būti tik apie tuos, kurie kol kas išvis nieko nepalaiko, juk jų Amerikoje gana daug. Būtent juos Trampas turėjo, tiesiog privalėjo ir patraukti į savo pusę. Taip, gal kas nors iš jų, po pusę metų trunkančių neramumų, jau ir nusprendė, kad vis gi derėtų šį kartą nueit ir prabalsuoti už Trampą. Už demokratų kandidatus dauguma tokių politiškai nepriklausomų žmonių išvis niekada nebalsuoja. Aš pats vienas iš tokių. Taip kad ir dabar už Baideną nebalsuos. O štai už Trampą aš 2016-aisiais vis tik balsavau. Nors ir nė už jokį respublikoną anksčiau niekad nebalsavo. Aš balsuoju šiuo atveju už asmenybę, o ne partiją. Trampas, prieš keturis metus, bent jau gerai kalbėjo. Abejoju, kad kitiems tokiems, kaip aš, nepriklausomiems rinkėjams, vien šito dabar pakaks.

Dauguma jų gyvena kaimo vietovėje, kaip ir apskritai dauguma Trampo gerbėjų. Taigi net ir miestų neramumai jų nepaliečia. Na, o dauguma miestelėnų, gyvenantys Portlande ar mūsų Judžine (ir kitose tokiose liberaliose vietose), jie visi buvo, yra ir bus už Baideną. Net, jei „blekmateriai“ apskritai sudegintų Portlandą, liberalai vis tiek juos palaikys ir balsuos už Baideną. Čia pas juos yra tokia kaip ir mada, kad prie savo namo įkiša į veją plakatą su kurio nors kandidato pavarde, kad iš karto būtų matyt, už ką balsuoja. Tad štai, miestuose tuose plakatuose dabar visur Baidenas. Užtenka praeiti mūsų gatve — visur plakatai palaikantys Baideną. Čia, netoliese, yra net kažkoks tarsi lyg altorius. Kadaise buvo autobusų stotelė, bet autobusai ten jau nebesustoja, o toje vietoje dabar — ir Black Lives Matter, ir Baidenas, ir plakatai apie tai, kaip jie, liberalai, atseit myli viską ir visus (išskyrus tuos, kas už Trampą, žinoma), ir visokia kita leftistinė propaganda. Praeinu pro šalį, ir man darosi šlykštu nuo minties, kad šitokioje aplinkoje tenka gyventi ir visa tai kasdien matyti. Aš anksčiau maniau, kad daugmaž visi JAV gyvenantys lietuviai bus už Trampą. Mano pažįstami ir yra už Trampą.

Bet, pasirodo, yra lietuvių bendruomenėje ir tokių, kurie palaiko Baideną, yra internete netgi „Lietuviai už Džo“ svetainė — lithuanians4joe.com Na, aš tokių žmonių nepažįstu. Ir nenoriu pažinoti. Nemaniau, kad tokių apskritai bus. Kaip kadaise apie tokius kalbėjo mūsų didysis poetas Maironis, jie „tik lietuvio vardą gėdingai nešioja“… Tokių, kaip sakoma, jau nė grabas neištiesins… Bet, jeigu Trampas būtų laiku nuslopinęs ir sutriuškinęs tuos riaušininkus, kas kelia neramumus, pas jį iškart būtų atsiradę daug naujų gerbėjų, tarp būtent politiškai nepriklausomų amerikiečių, tokių kaip aš. Aš juk pažįstu asmeniškai nemažai žmonių, kurie mano, kaip ir aš, kad „blekmaterius“ ir „antifus“ reikia traiškyti lyg tarakonus, griežtai ir žiauriai. Jeigu būtume pamatę, kad tas daroma, tai būtume laimingi ir dėkingi Trampui, ir, žinoma, visi už jį prabalsavę. Aš tai balsuosiu, o kaip kiti, nežinau, sunku pasakyti. Juos reikėjo patraukti savo pusėn, įtikinti… Taigi tie mano draugai bei pažįstami, kur dabar ginčijasi su manimi, paprasčiausiai ir ignoruoja tokį svarbų faktą, kad egzistuoja Amerikoje gana didelis gyventojų sluoksnis, tokių žmonių, kur apskritai niekada nebalsuoja, arba, jei ir balsuoja tai tik už kokius nors nepriklausomus kandidatus. Bet niekada nei už respublikonus, nei už demokratus. Norint atkreipti į save tokių žmonių dėmesį reikia padaryti (ar bent jau pasakyti) kažką ypatingo.

Prieš ketverius metus, Trampas mano dėmesį pritraukė, nes man patiko, kaip jis kalbėjo ir kaip elgėsi. Bet šiandien, kartoju, situacija jau kita ir vien tik gerų kalbų aiškiai nepakanka. Šiandien reikia veiksmų. Turiu omeny, kad reikia tiems žmonėms, kurie galėtų už Trampą prabalsuoti. Kitaip jie, kaip visuomet, paprasčiausia nė už ką nebalsuos. Arba prabalsuos gal, tarkim, už libertarę Džo Džorgensen. Daugelis tokių politiškai nepriklausomų amerikiečių, beje, dažnai kaip tik į libertarų partiją ir linksta. Ir jie tai daro tiesiog protestuodami, kad parodytų savo neapykantą esamam dvipartiniam režimui. Nors visiems aišku, kad nė vienas nesisteminis kandidatas, nė viena tokia partija neturi čia jokių šansų. Tai ne balsavimas už kažką, o balsavimas prieš esamą Sistemą.

Aš taip pat balsuodavau tai už Ralfą Neiderį, tai už Patriką Bjukeneną, tai už Roną Polą. Visi jie buvo nepriklausomi kandidatai. Taigi, dabar Trampas turėjo kažkokiu būdu mus įtikinti, kad mūsų nepriklausomi balsai būtų atiduoti ne kažkokiai Džorgensen, o jam, ir, kad mes apskritai eitume balsuoti… (Pakartoju, aš ne patį save turiu omeny, o kitus tokius, kaip aš.) Kaip jau sakiau, nežinau, kaip jam tai pavyktų dabar tą padaryti. Jei pavyks, tuomet jis, garantuotai laimėtų. Juk tokie, kaip aš, nepriklausomi, tai apie 30 procentų amerikiečių. Žinoma, dalis jų gal yra ir kairuoliai, kurie už Trampą tikrai nebalsuotų. Bet daug kas iš nepriklausomų leftistų nebalsuos taip pat ir už Baideną. Na, nežinau, kai kurie jų gali ir prabalsuot už Baideną, tiesiog iš neapykantos Trampui. Kiti gali prabalsuoti už žaliųjų partijos kandidatą Hokinsą, kas net labai gerai, nes jų balsai tada vis tiek neatiteks Baidenui. Bet, bent jau pusė nepriklausomų rinkėjų yra dešinieji, daugelis kraštutiniai dešinieji, štai apie juos ir šneka. Tai yra apie 15% amerikiečių. Jie ir reikalingi Trampui. Žūt būt reikalingi! Tai žmonės, kurie nekenčia demokratų ir apskritai visų kairiųjų liberalų, ir be jokių abejonių palaikytų dabartinių neramumų ryžtingą nuslopinimą. Jeigu Trampas tokiuose miestuose, kaip Portlandas būtų paskelbęs laikiną karinę padėtį + tiesioginį prezidento valdymą, aš įsitikinęs, visi tie, tarkim, 15% amerikiečių, kurie save laikė nepriklausomais dešiniaisiais, su didžiuliu entuziazmu atiduotų dabar jam savo balsus.

Esu visiškai tikras. Taip, kad reikėjo smogti triuškinantį smūgį „antifams“, nuslopint juos, užbaigiant visa tai visiems laikams. Tai palaikytų ne tik 15% tų kraštutinių dešiniųjų, bet ir dauguma tiesiog dešiniųjų, t.y. respublikonai, apskritai visa sveikoji Amerikos visuomenės pusė. Taip, žinoma, būtų kilusi ir priešiška reakcija, bet ji tebūtų, esu tikras, vien tik iš Amerikos visuomenės supuvusios pusės. Na, bet juk jie ir dabar priešinasi!.. Į juos Trampui apskritai nereikia kreipti dėmesio. Jie jo priešai, kaip ir jis jų. Vyksta politinis karas, o kare kaip kare, reikia pačiam šaudyt, nes kitaip patį nušaus… (à la guerre comme à la guerre). Štai todėl ir Trampui reikėjo pačiam šaudyti, o dabar jau turbūt, kaip sakoma, šaukštai po pietų… Per vėlu po mūšio rankomis mosuot… Svarbiausia tai, kad sveikoji visuomenės dalis laukė iš jo realių veiksmų, t.y. būtent ryžtingo neramumų slopinimo. Apie tai juk visur daug buvo rašoma. Bent jau tose informacijos priemonėse, kurios atspindi sveikosios dalies nuomonę. Aš irgi sakiau ir sakysiu, kad svarbiausia čia dabar susidoroti su riaušininkais, nes net jeigu Trampas ir laimės rinkimus, „blekmateriai“ nenustos gi daryti to, ką daro.

Priešingai, tik dar labiau suįžūlės, apie ką jau dabar atvirai kalba. Todėl ir reikėjo padaryt taip, kad jų daugiau nebūtų. To norime mes, to nori pats Trampas, to nori dauguma respublikonų (ir netgi gali būti kokia nedidelė saujelė demokratų, kam užtenka sveiko proto), vadinasi, tai yra būtent tai, ką jam reikėjo daryti… Kas dabar čia vyksta, ilgai tęstis negali, juk tai būtų tiesiog absurdiška. Kur tai matyta, kad nusikaltėliai riaušininkai visą didžiulę valstybę paklupdytų! Mūsų mieste irgi vis karts nuo karto būna riaušės, miesto centre daug langų išdaužo, bet kas Portlande dedasi tai ir išvis žodžių nėra kaip tą apibūdint. Visas miesto centras nusiaubtas. Ten viename parke buvo tokia labai graži elnio statula, su fontanu, 120 metų stovėjo, na tai net ir tą sudegino, sudaužė. Trampas, tiesa, bandė visa tai sustabdyt, vasarą buvo atsiuntęs į Portlandą federalinę policiją, bet vietinė miesto valdžia tam pasipriešino. Niekada per visą pasaulio istoriją nėra dar buvę taip, kad valdžia būtų nusikaltėlių pusėje… Kasdien vis tik blogyn viskas ir blogyn. Ir taip jau beveik pusę metų. Šiemet buvo čia juk dar ir siaubingi gaisrai. Tiek daug miško gaisrų vienu metu dar niekad nėra buvę.

Pasikeitusi buvo netgi dangaus spalva: daugelyje vietų dangus buvo ryškiai oranžinis, o kai kur ir visai „persidažęs“ iki bordinių atspalvių. Saulės apskritai nesimatė. Iš už dūmų uždangos tik gelsvai oranžinė-raudona šviesa pasiekia žemės paviršių, todėl dangus ir atrodo nusidažęs oranžine spalva. Žmonės net sakė, kad Oregonas atrodo kaip Marsas. Tą neįprasta vaizdą kai kas palygino su saulės užtemimu, ar netgi ir su Apokalipse. Kažkas gerai buvo parašęs, kad tamsa tapo mūsų gyvenimo šituo beprotišku laiku metafora… Šios katastrofos mastai dabar jau vadinami beprecedenčiais ir kartais, taip, lyginami būtent net su Apokalipse. Iš gyvenviečių, apsuptų gaisrais, Oregone turėjo evakuotis daugiau kaip pusė milijono žmonių, kas yra apie dešimt procentų valstijos gyventojų. Pagal žuvusiųjų skaičių ir padarytos žalos dydį šitie gaisrai buvo gal patys baisiausi istorijoje, ne tik Oregono, bet ir apskritai JAV. Visai šalia mūsų miesto taip pat liepsnojo didžiuliai miško plotai. Ir kas svarbiausia, kad juk visa tas irgi tiesiogiai susiję su vis tais pačiais vadinamaisiais „blekmateriais“, kur jau beveik pusmetis siautėja Portlande ir kituose Amerikos miestuose. Paaiškėjo, kad daugelis gaisrų kilo ne patys savaime, o priežastimi buvo tyčiniai padegimai. Ir aš visai neabejoju, kad tai darbas būtent tų pačių rankų, kur pridarė tiek daug žalos Portlando miestui. Tai buvo tiesiog sekantis, tolesnis jų taip vadinamųjų „protestų“ etapas, o kaltininkai yra būtent tie patys teroristai „antifai“. Jie degino pirmiausia pastatus miestuose, o paskui ėmė deginti miškus. Tai jų nauja taktika. Tokiu būdu jie sukėlė, prieš rinkimus, dar didesnį chaosą ir visuomenės paniką, padarydami didžiulę žalą. Ir tai kad valdžia bei masinės informacijos priemonės dabar neigia leftistinių ekstremistų kaltę dėl padegimų, kaip tik ir yra pats geriausias patvirtinimas to, ką aš sakau. Kai ima kalbėt apie „nepagrįstus gandus“ ar kažkokias neva „konspiracines teorijas“, tai reiškia, kad patys meluoja, kad nori nuslėpti tiesą nuo žmonių. Tai vėl tas pats, kaip kad vietinė valdžia Portlande, Sietle ir kituose miestuose riaušininkus iki šiol tebevadina „taikiais protestuotojais“.

Šitą teroristinį karą prieš prezidentą Trampą ir sveikąją Amerikos visuomenės pusę pagrindinai kariauja vadinamoji „Antifa“, teroristinė organizacija, kurią šiandien palaiko daugelis Demokratų partijos lyderių ir kuri finansuojama pagrindinai per Džordžą Sorašą. Kaip labai gerai pasakė savo straipsnyje vienas žinomas Rusijos teisininkas, teisės mokslų daktaras, nusipelnęs teisininkas, milicijos generolas-majoras Vladimiras Ovčinskis: „Baideno smogikai degina Ameriką“. Taip, aš ir pats laikau šiuos gaisrus būtent teroristinės „Antifos“ koordinuotomis sąmoningomis atakomis. Sakiau, sakau ir sakysiu, jog ką jie dabar daro yra pilietinio karo preliudija. Žinoma, kai kalbama apie „Baideno smogikus“, tai turima omenyje ne tai kad pats kandidatas į prezidentus, „mieguistasis Džo“ (tokią pravardę Baidenui davė Trampas), asmeniškai ir vadovauja „Antifa“ teroristams. Kalbama apie ištisą koordinatorių ir smogikų tinklą (pasamdytų Demokratų partijos ir tų „lėlininkų“, kas visada veikia užkulisiuose), kurie dabar susijungę į vieningus virtualus ir realius tinklus, ir kurių tikslas yra išplėšti iš Trampo pergalę rinkimuose. Todėl tad prezidentas Trampas ir paskelbė „Antifą“ teroristine organizacija. Kalbėdamas gegužės 30 dieną Kenedžio kosminiame centre, jis taip ir pasakė, kad smurtas ir vandalizmas, kurį dabar matome Amerikoje yra būtent dėl „Antifa“ ir kitų radikalių kairiųjų grupuočių kaltės. Tada Trampas pareiškė, kad greitu laiku JAV valdžia įtrauks „Antifa“ judėjimą į teroristinių organizacijų sąrašą. Bet tai padaryti šiandien čia, deja, nėra taip paprasta.

Nors ir FTB jau keletą kartų patvirtino, kad „Antifa“ yra pastovaus vidinio terorizmo tyrimo subjektas, tuo pat metu JAV yra labai sudėtinga (beveik neįmanoma) kokią nors politinę organizaciją paskelbti vidine teroristine organizacija. Taip yra dėl JAV Konstitucijos pirmosios pataisos. Priklausymas kokiais nors radikaliai organizacijai JAV nėra nusikaltimas. Persekiojimas už priklausymą organizacijai tiesiog pažeistų Konstitucijos pirmosios pataisos garantuojamą ir saugomą žodžio laisvę. Be to, „Antifa“ nėra struktūruota organizacija, tai greičiau decentralizuotas tinklinis judėjimas. Teroristinis judėjimas! Kitas JAV teisinės sistemos ypatumas: Nors FTB ir tiria vidaus teroristų veiklą, pats vidinis terorizmas šiuo metu nėra federalinis teisės pažeidimas. Tai reiškia, kad asmuo gali atlikti nusikalstamus veiksmus, kurie kvalifikuojami kaip vidinis terorizmas, bet tas asmuo negali būti kaltinamas dėl vidaus terorizmo akto padarymo pagal galiojančius federalinius įstatymus. Tai išties kurioziška ir netgi, sakyčiau, absurdiška. Kaip ir daug kas Amerikoje. Šitie JAV teisinės sistemos ypatumai ir daro, deja, nelabai realiais Trampo ketinimus uždrausti „Antifa“ kaip teroristinę organizaciją. Pirmiausia būtina įvesti į JAV įstatymus šias sąvokas: „vidinis terorizmas“, „vidinė teroristinė organizacija“ ir nustatyti baudžiamąją atsakomybę už „vidaus terorizmo“ aktų vykdymą arba priklausymą „vidaus teroristinėms organizacijoms“. Nors policija ir laiko gaisrų kilimo aplinkybes daugelyje Oregono vietų labai įtartinomis, policininkams draudžia kalbėti apie tai, kad būtent „Antifa“ padeginėjo Oregono miškus. Kai vienas šerifo padėjėjas pasakė, kad „Antifa“ kelia gaisrus Oregone, jį iškart atleido iš darbo. Ne tik policininkams, bet net ir gaisrininkams draudžiama vadinti padegimus padegimais. Keletą ugniagesių taip pat atleido iš darbo už teiginį, kad gaisrai kilo dėl padegimų. Ši tiesa čia šiandien yra uždrausta tiesa. Įvedė griežtą cenzūrą ne tik visuomenės informavimo priemonėse, bet ir socialiniuose tinkluose, Feisbuke ir Twitter. Visi pranešimai apie padegimus, susijusius su „Antifa“, ten iškart panaikinami. Na o leftistai liberalai dėl gaisrų, žinoma, kaltina „globalų klimato atšilimą“. Tai juk jų haliucinacija Nr. 1. Vis dėlto policija jau tiria bent keletą tyčinio padegimo atvejų.

Pakanka pažvelgti į sugautų padegėjų fizionomijas, jų nuotraukos buvo ir internete ir laikraščiuose, išsyk aišku, kad tai tipiški „antifai“. Jie juk pažadėjo „paverst Ameriką pelenais“. Mes čia jau visai pavargome nuo visko, kas vyko ir tebevyksta šiais metais. Tai jau, galima sakyt, už absurdo ribų. Aš niekada nejaučiau didelės meilės Amerikai, tokiai kokia ji yra (net knygą kadaise apie tai parašiau), taip kad niekas ir nepasikeitė, mano požiūris į šią šalį koks buvo toks ir tebėra. Todėl manęs visai nedomina ir Trampo retorika, kad Ameriką reikia „padaryti vėl didžia“ arba „išsaugoti jos didybę“, man visa tai tiesiog svetima. Bet aš vis dėlto gyvenu čia (veikiausiai jau ir mirsiu čia), todėl nenoriu, suprantama, kad gyvenimas čia pavirstų pragaru, nenoriu praleist paskutinių savo gyvenimo metų pragare. Tai, ką stebiu šiais metais, jau atrodo gana arti… Ypač ką visą vasarą matėme Portlande (o juk tai tik 150 kilometrų nuo mūsų), paskui dar ir visi tie padegimai… Galų gale, kaip galima gyventi, kai negali žinot, ar koks nors „blekmateris antifas“ neateis prie tavo namų, tamsią naktį, arba gal užkurs laužą kur nors šalimais esančiame miške… Mes ir gyvename visai šalia miško. Kai prieš 30+ metų mes atvykome į Ameriką, net ir baisiausiame košmare negalėjome įsivaizduot to, ką mes dabar matome tikrovėje… Štai šitaip ir gyvename. Tenka gyventi. Atrodo kaip lyg būtume persikėlę į kažkokį fantastinį filmą… Bet net nežinau su kokiu filmu tą palyginti. Viskas čia jau visiškai griūva ir, bijau, artėja chaosas, anarchija.

Tai, kas dabar vyksta Portlande, taip, yra būtent ir visos Amerikos ateitis. Ypač jei Baidenas ateis į valdžią, o paskui nudvės, ir jo vietą užims ta leftistė Kamala. Mes vis dar tikimės, kad taip nebus, kad Trampas liks prezidentauti dar ketverius metus, bet, vis tiek, o kas po to?.. Taip kad aš, šiuo išties nepaprastai įtemptu istoriniu momentu, netgi tapau Trampo komandos čia Oregone nariu, tokiu tarsi kaip ir patikėtiniu, pasirašiau net specialų pasižadėjimą būti iki galo tarp Trampo ištikimiausių pagalbininkų ir rėmėjų. Norai ir ketinimai pas jį gi išties geri, gal net labai geri, bet nelabai ką padaryt jis gali, kada jo rankas šita šėtoniška Sistema surišusi, kada kiekviename žingsnyje jam visaip trukdoma. Aš jo neteisinu, galėtų būt, aišku, ryžtingesnis, ypač dabar, kada tai tiesiog būtina, tačiau už Trampą tikrai niekas čia šiuo metu geresnių ketinimų neturi, aš nežinau kito tokio politiko. Turiu omeny, aišku, tik tokius politikus, pas ką būtų realus šansas laimėt rinkimus. Apie jo varžovą aš išvis tyliu, tai tiesiog marazmatikas, niekas tad į jį čia, beje, rimtai dabar ir nežiūri. Absoliučiai visi įsitikinę, kad tapęs prezidentu jis būtent ir nudvės nesulaukęs kadencijos pabaigos, taip kad visi, kas balsuoja už demokratų kandidatą, balsuos būtent ne už patį Baideną, o už viceprezidentę, kuri yra, kaip žinia, iš kraštutinių kairiųjų. Visuotinai pripažįstama, kad Senate būtent ji labiausia nutolusi į kairę. Na, gal ir ne tokia atvirai komunistė, kokia buvo kita galima kandidatė į viceprezidento postą, irgi negrė, kurios Baidenas, ačiū Dievui, nepasirinko, bet irgi tiek, kad galima drąsiai sakyt, jog Baideno mirties atveju pirmą kartą JAV istorijoje prezidente taptų socialistė. Taip kad šitokia perspektyva nė vieno sveiko proto žmogaus čia tikrai nevilioja. Ir, jei kam gal Trampas net ir nepatinka, kiekvienas sveiko proto žmogus, manau (tikiuosi!) vis tiek geriau balsuos už jį, o ne už negrę-socialistę. Nors man Trampas, be jokios abejonės, buvo pačiu geriausiu prezidentu iš visų buvusių per 30+ mano čia nugyventų metų, bet ir aš tikrai nepasakyčiau, kad jis dabar man taip jau labai patinka. Ypatingai, kartoju, kada mane išties labai nuvylė jo neveiklumas ir neryžtingumas „blekmaterių“ atžvilgiu. Tačiau aš balsuoju už jį todėl, kad aš tokiu būdu balsuoju prieš jo priešus, kurie yra taip pat ir mano priešai. Turiu omeny ne tik vadinamuosius demokratus, bet apskritai visus kairiuosius, liberalus, globalistus, na ir taip toliau. Spektras jų yra labai platus, visi taip vadinami „pažangieji“, ir jiems prijaučiantys. Aš visiems jiems jaučiu didžiulį pasišlykštėjimą. Lygiai kaip jie jaučia Trampui. Žodžiu, jo priešai ir mano priešai yra tie patys, na tai todėl ir esame, kaip sakoma, toje pačioje barikadų pusėje. Kaip aš dabar juokais sakau, pas mane pastaruoju metu labai intensyviai gaminasi vitaminas C. Kadaise vienas žurnalistas pacitavo mano pasakytą tokį irgi kaip ir juoką, kad manyje esanti neapykanta priešams yra man tiesiog būtina, lyg benzinas automobiliui, ar panašiai lyg vitaminas C, na tai paskui tas palyginimas, kaip sakoma, įgijo sparnus (tapo sparnuota fraze), daug kas jį po manęs čia pakartojo. Šiandien aš visiems šitiems priešams jaučiu jau tokią neapykantą, kokios niekada niekam nejaučiau, net ir tarybiniais laikais komunistams, taigi ir vitamino C dabar pas mane gaminasi tiek, kiek niekad per 60 metų nebuvo. Todėl aš nenoriu, kad mano priešai užgrobtų Ameriką. Trampas, kad ir koks jis būtų, vis dėlto šimtą kartų geriau už visus mūsų bendrus priešus. Jei dar ketverius metus liks Prezidentas Trampas, tai bent jau man neteks gyventi po mano priešų valdžia. Taip pat esu aš dar ir mūsų kandidato į JAV Kongresą komandoje. Tai ir išvis ypatingas žmogus, tikrų tikriausias didvyris. Tereikia tik pažiūrėt Klinto Istvudo filmą „Traukinys į Paryžių“, apie kaip trys atostogavę Europoje amerikiečiai kareiviai nukenksmino teroristą. Vienas tų vyrukų (jam dabar 27 metai), Alekas Skarlatosas, dabar čia pas mus Oregone į JAV Kongresą ir kandidatuoja. Jeigu prezidentas Trampas šiuos rinkimus pralaimėtų, jeigu sekančiu JAV prezidentu taps Baidenas, o paskui ta jo Kamala, tai čia tada garantuotai greitu laiku kils pilietinis karas, kam mes, tiesa pasakius, dabar ir ruošiamės. Na, o kada Amerikoje ims viskas griūti, bus anarchija ir chaosas, tada visur, tame tarpe ir Lietuvoje, tas juk irgi atsilieptų… Taip, kad dedame visas viltis (ir pastangas) į Trampo pergalę…

Facebook komentarai
});}(jQuery));