baskas

Amerikietis, rusas ir kinas

Antanas Baskas

Sutikau tris besigiriančius savo išskirtinumu individus.

Vienas sako – aš kinas, kitas- o, aš amerikietis, trečias- o, aš rusas. Klausia manęs- kas tu mažyli.

Atsakau: aš tas, kas jums visiems trims bendra ir Jūs pirmiausia ne kinai, ne amerikiečiai ir ne rusai.

Visi trys sužvengė. Ir be tavęs žinom, kad mes visi žmones.

Sakau: deja, ne visi kinai, amerikiečiai, rusai yra žmones.

Trijulė: su kvailiu nėra ko ginčytis.

Tada aiškinu, kad žmogus yra visuomeninė būtybė, kad  tas individas, kuris sunaudoja daugiau kuro nei vidutiniškai valstybės pilietis, negali vadintis žmogumi, nes teršdamas atmosferą CO2 dujomis blogina ne tik savo šalies piliečiams, bet ir visos žmonijos  gyvenimo sąlygas. Tas, kuris kenkia visuomenei nėra visuomeninė būtybė. Tokius individus vadina žmogystomis. Žmogaus pavidalą turinčiais individais.

Deja, pagal išmetamų į atmosferą CO2 kiekį vidutiniškai tenkantį kiekvienam valstybės  piliečiui pirmauja JAV, Rusija ir Kinija. Vidutiniškai kiekvienas amerikietis per metus išmeta į atmosferą 15,45 tonų CO2, rusas 12,33, kinas 8,18, japonas 8,2, europietis 5,5, indas beveik dvi tonas. Tai penki didžiausi klimato  Žemėje keitėjai. Amerikiečių, kinų ir rusų pirmavimas teršalais sąlygotas ir ginklavimosi, nes jie stambiausi ginklų gamintojai ir pardavėjai. JAV  parduoda kasmet ginklų už daugiau kaip 150 milijardų dolerių,  Kinija daugiau kaip už 60 milijardų, Rusija parduoda ginklų  daugiau kaip už 40 milijardų.

Kadangi Kinijoje gyventojų daugiau nei JAV, Europoje ir Rusijoje kartu sudėjus, tai Kinija per šį dešimtmetį padidinusi penkis kartus CO2 išmetimų kiekį, tapo didžiausia atmosferos teršėja. 

Jūs kinai, amerikiečiai ir rusai labiausią įtakojote visuotinį atšilimą 2006-ųjų, 2007-ųjų metų žiemą, sukėlusį neregėtą sausrą Sirijoje ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šalyje 2011 metais prasidėjo sukilimas. Arabų pavasaris iš dalies buvo išprovokuotas sausros Rusijoje 2010 metais, kurioje kviečių derlius sumažėjo 33 proc. ir kviečių kainos pakilo tiek, kad Šiaurės Afrikoje labai stipriai pakilo duonos kaina, žmonės  išėjo į gatves. Tai lėmė migracijos krizę Europoje, Nesustabdomas atšilimas artimiausiais dešimtmečiais lemtų šimtų milijonų, o vėliau ir milijardų kraustymąsi iš dabar  gyvenamų teritorijų. Ir jokios  Europos tvoros jų nesulaikys. 

Manot, kad Ameriką nuo migrantų apsaugos vandenynai, Rusija jais apgyvendins Sibirą, o Kiniją saugos jos gyventojų gausumas. Bet atšilimas lemia vandenynų lygio kilimą, kuris sems visų valstybių žemumas, atšilimas didina dykumų plotus.

Taigi, amerikietiškų, rusiškų, kiniškų ir kitokių žmogystų besaikis savo geidulių tenkinimas naikina gerumą gyventi Žemėje daugeliui įvairių tautybių žmonėms ir žmogystoms. 

KOVID pandemijos 2020-tais sukelta baimė užsikrėsti  ir numirti, o ne rūpestis klimato kaita, sumažino beveik septyniais procentais CO2 išmetimų daugiausia dėl sumažėjusių kelionių lėktuvais. Bet šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija 2021 pasiekė naują rekordinį lygį. Besaikėmis nebūtinomis kelionėmis žmogystos ne tik gamina CO2 dujas, bet ir platina viruso atmainas.

Baisiausios žmogaus pavidalą turinčios žmogystos yra besaikio valdžios geidulio valdomi  individai. Jų propaganda mulkina rinkėjus, kad  milijardai skiriami gynybai, nors nėra prasmės kariauti tarp turinčių atominius ginklus, jų neturinčios nepuls turinčias. Kad rinkėjai pritartų vadinamiems gynybos biudžetams, propaganda pučia grėsmių burbulus. Ginklų paklausos didinimui kurstoma nesantaika, sukeliami karai neva įgyvendinti gerus tikslus. Tai primena viduramžių kryžiaus karus į Palestiną, į Lietuvą. Žmogystų grobuoniškumas nemažėja tūkstančius metų. Tik dangstomas kitomis ideologijomis. Dabar daug kur žmogaus teisių pagrindu. Ši ideologija padidino individų skaičių be atsakomybės net artimai aplinkai.  Sukūrenamo kuro kiekis jau dabar blogina gyvenimo sąlygas ir daliai žmogystų, o tuo labiau blogės jų vaikams, anūkams, jei žmogystos netaps žmonėmis.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));