Alytaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl straipsnio „Alytaus „mentų“ gėdos lenta”

alytaus-1536x847-1

alytaus-1536x847-1

Redakcija gavo Alytaus VPK imuniteto ir vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo tyrėjo Dainiaus Butrimo raštą. Pasirodo, kad Alytaus policija pasipiktino dėl LL straipsnio „Alytaus „mentų” gėdos lenta”:

DEL INFORMACIJOS SUTEIKIMO 1

 

 

LL nemažai rašė apie minėto straipsnio autorę Astą Rubinaitę. Jos tėvas buvo nužudytas, inscenizuojant savižudybę, o visas tėvo turtas, suklastojus testamentą, perrašytas tokiai moterėlei. Kai A.Rubinaitė teisme įrodė, kad tėvo testamentas suklastotas, ir ant jo – ne tėvo parašas, prasidėjo jos vargai.

Ypatingai ją persekiojo Alytaus prokuratūra ir policija.

kunas1

Alytuje gyvenanti Asta Rubinaitė atsiuntė savo mirusio tėvo nuotraukas – vienoje policijos tyrėjų darytoje nuotraukoje kūnas apsikabinęs siją, o kitoje – ne.

Kaip galėjo taip nutikti, kad policijos tyrėjai užfiksavo mirusio žmogaus  kūną dvejomis pozomis?

„Sulyginkit 5 nuotrauka ir 7 ir pats pamatysit ..įvykio vietoje turi fiksuoti, kokioje pozicijoje viskas randama, o  nekaitalioti.., – redakcijai sakė A.Rubinaitė, – aš ta žinau, kad kaip randi, privalai fiksuoti,  liesti nieko negalima..Man nieks nesakė, bet turiu visą bylą  ir nuotraukose, nelabai aiškios, bet pamačiau, kad vienoje apsikabinęs stulpą (5), o  kitoje padėjęs ranką ant kėdės (7). Galimai 5 nuotrauka tikra, tėvas apsikabinęs stulpą, kad nepakartų“.

Astai Rubinaitei per didelius vargus pavyko teisme įrodyti, kad jos tėvo testamentas suklastotas. Dabar moteris bando įrodyti, kad jos tėvas buvo nužudytas, o ne pats nusižudė. Kaip įrodymą jį pateikia nuotraukas iš įvykio vietos – pakaruoklio kūno pozicijos ir pozos šiuose nuotraukose skiriasi. Kodėl tai niekam neužkliuvo, ir kuri iš šių nuotraukų yra tikra?

Asta Rubinaitė papasakojo savo vargų priežastį – pasirodo, kad jos tėvo turtas po jo mirties buvo stebūklingu būdu užrašytas tokiai Zitai Andruškienei.

„2017-09-02 mirus Tėčiui Algimantui Rubinui (rastas kilpoje, Telšių raj.) ir po Jo mirties, siekiant Zitai Andruškienei užvaldyti svetimą turtą, prasidėjo ne gyvenimas, o košmaras (to nelinkėčiau patirti niekam !), – teigia moteris, – Zita Andruškienė, išskyrusi šeimą, pagyvenusi kelis metus ir galimai suorganizavusi Tėčio pakorimą (antras vyras rastas kilpoje, jei ne daugiau, nėra atsisveikinimo raštelio, kas yra nebūdinga, bei labai daug mėlynių ir kitų sužalojimų ekspertai nustatė ant Tėčio kūno. Turiu visus dokumentus.), teismui pateikė savo ranka rašytą raštelį pavadinimu „Testamentas“, kad pripažintų, kaip Algimanto Rubino asmeniniu testamentu. Taip siekė užvaldyti didelės vertės svetimą turtą.

VGTPT šiai bylai atstovauti paskyrė advokatą Antaną Pliaugą, kuris tik žlugdė bylą, posėdį nedalyvavo, klaidino ir tik per didžiausias emocijas ir prašymus, parašė teismui, tik vieną prašymą. Minėto advokato atsisakiau. Nepaisant to, vis tiek minėtas advokatas domėjosi byla. Taip pat sistemingai visiems šmeižė, kad aš esu „beprotė“, alkoholikė, narkomanė ir t.t. ir grasino patalpinti ilgam į psichiatrinę.

alytaus12

„Man tiesiogiai grasina toks Alytaus prokuratūros prokuroras Arūnas Juknevičius (nuotr. viršuje kairėje, dešinėje – Asta Rubinaitė), kuris galimai pasinaudodamas savo žmonos Alytaus teismo teisėjos Snaigės Juknevičienės ir savo tarnybinėmis padėtimis man grasina patalpinti į psichiatrinę ligoninę dėl nusikaltimo kurio NET NĖRA!!! Pateikiu tik ką darytą pokalbio įrašą…Vyksta akivaizdus susidorojimas!!!

Dar juokingiau, kad kai LL pradėjo domėtis A.Rubinaitės istorija, teismo darbuotojos patarė kalbėti su Alytaus teismo kanclere Vilma Grigaravičiene. Juokais paklausiau, ar ji nėra buvusi Alytaus mero Vytauto Grigaravičiaus giminė, ir sulaukiau atsakymo, kad „tai, žinoma, iš šios šeimos“. Pati teismo kanclere nenorėjo kalbėtis apie savo ir mero šeimos giminystės liniją – „tai mano asmeninis reikalas, tačiau, taip, buvau susijusi su šia šeima“. Paklausta, ar visi Alytaus teismo, prokuratūros ir savivaldybės darbuotojai yra susigiminavę, kanclerė atsakė, kad tikrai ne.

JAV teisės mokslus baigusi Alytaus gyventoja Asta Rubinaitė negali patikėti tuo, kas vyksta Lietuvos „teisėsaugoje“, kai Alytaus miesto teismo teisėja Živilė Janavičienė (jos nuotr. ir garso įrašas žemiau) jai atvirai pasakė : „Tuoj mesi tą savo telefoną į sieną, atsidursi psichiatrinėje ir bus ramu“.

A.Rubinaitė pasakoja, kad paprašius teismo atlikti rašysenos ekspertizę, bylą laimėjau, nes 6 rašysenos ekspertai nustatė, kad tai ne Tėčio raštas, o pačios Zitos Andruškienės. Zita Andruškienė yra užvaldžiusi iki šiol Tėčio visą turtą (net nuotraukų nesutiko atiduoti), teigė, kad aš vis tiek negausiu palikimo ir ji turinti įtakingų pažinčių/giminių. Galimai ir advokatas Antanas Pliauga jos interesus atstovavo (ir atstovauja), kito logiško pamąstymo aš neturiu.

„Surado kitą būdą, kaip pasisavinti, ne tik mano Tėčio, bet ir mano turtą, (visose bylose Antanas Pliauga pripažintas nukentėjusiuoju, mane uždarius į „psichūškę“ iki gyvos galvos, „savos“ teisėjos priteis, – mano moteris, – tik laimėjus paveldėjimo bylą, advokatas Antanas Pliauga, nuo 2018-10-10 pradėjo rašyti sistemingai melagingus (neadekvačius) pareiškimus, su labai sunkiais kaltinimais – apie pasikėsinimus nužudyti, apie jo privataus gyvenimo informacijos rinkimą ir t.t.. Ko pasėkoje, pas mane buvo atliekamos kratos, atimti dokumentai, telefonai, kompiuteriai. Buvau nepagrįstai uždaryta 2 paromis ir sistemingai aš ir mano šeima persekiojama, šmeižiama ir terorizuojama (važinėjo po mano ir motinos namus, net po 10 kartų per dieną, šmeižė kaimynams ir t.t.) policijos pareigūnų. Minėtoje IT nr. 01-1-48816-18 byloje melagingai liudijo ir Antano Pliaugos žmona, Janina Pliaugienė. Man pateikus pokalbio įrašus ir kitus dokumentus, bei nepasitvirtinus įtarimams, minėtą ikiteisminį tyrimą 2019-02-22 nutraukė.

 

kaukoles scaled 1

Sistemingai nepažįstami asmenys, slankiodavo apie mano ir mano motinos namus, bei apklausinėjo kaimynus. Gaudavo mūsų šeima grasinančias žinutes (ir nuotrauką su mini karstu ir žvake), bei skambučius. Pasiskundus policijai, nereagavo. O visai neseniai mūsų šeima (šiuo metu gyvenam trise) gavo „dovaną“ tris pakartus mini skeletus (pateikiu nuotrauką). Visi grasinimai ir užpuolimai vyksta dėl turto, bet Alytuje nėra kam pasiskųsti.

2019-03-01 mane, sportuojančią miškelyje,  užpuolė nusikaltėlis, pavyko pabėgti. Su savimi telefono neturėjau. Paprašiau pagalbos pas vietos žurnalistes, kad paskambintų į policiją, artimiesiems (tą įrodo išklotinės, taip pat turiu pokalbio įrašą su žurnaliste, kuriame kalbame apie minėtą užpuolimą), ir sužinoti, ar tikrai su jais nesusidorota. įsitikinus, kad man tik grasino minėtas nusikaltėlis, padėkojau žurnalistėms už pagalbą ir išėjau. Vėliau parašiau Alytaus policijai pareiškimą, bet jo net neužregistravo ir netyrė.

2020-04-01 Prokuroras Arūnas Juknevičius (pagal BK 154 str. 2 d.) pradėjo ikiteisminį tyrimą nr. 03-2-00157-19 pagal Antano Pliaugos pareiškimą, neva aš jį viešai apšmeižiau. Labai svarbu pažymėti, kad viešai apie Antaną Pliaugą nebuvo parašyta nei žodžio, nei straipsnio, nei laidos. Pasirodo prašyti pagalbos „pataikiau“ pas Antano Pliaugos drauges, kurios sutiko po mėnesio melagingai liudyti, neva aš atbėgau duoti joms interviu, visa suprakaitavusi.

Taip pat neradau jokio LR BK str., kuris numatytų baudžiamąją atsakomybę asmeniui, prašiusiam pagalbos, kad leistų paskambinti į policiją ir artimiesiems, nesvarbu kokios profesijos, ar statuso žmogaus. Prokuroras taiko man netinkamą LR BK straipsnį.

Pateikus prokurorui Arūnui Juknevičiui visus duomenis, pokalbio įrašą su žurnaliste, bei kitus dokumentus ir liudijimus, kurių visuma akivaizdžiai įrodo mano nekaltumą, ikiteisminio tyrimo nenutraukė. Viso ikiteisminio tyrimo metu besąlygiškai bendradarbiavau tiek su pareigūnais ir prokuroru, bei žinojo mano susisiekimo kontaktus. Tą įrodo siųsti mano duomenys, prašymai, skundai ir t.t (kuriuos Prokuroras atmesdavo). Nepaisant to, minėtas Prokuroras paskelbė 2019-09-25 man paiešką.

2019-10-24 Apie 13 vai. patekau į Kauno klinikas. Neaišku kieno buvau užpulta, sužalota, su nuluptais nagais. Netekus sąmonės, miške pragulėjau kelias paras, galimai palikta numirti. Nuo šalčio prabudus ir šaukiantis pagalbos, suteikė pagalbą grybaujanti Kauno raj. gyventoja, kuri iškvietė greitąją pagalbą. Kaip patekau į Kauno klinikas, neatsimenu. SPS skyriuje praradinėjau sąmonę, atsimenu tik nuotrupas. 2019- 10-24 apie 20 vai. atvyko į Kauno klinikas tyrėja Violeta Aušiūraitiene ir man nepažįstamas vyriškis. Mane pasiėmė. Nuvežė į Alytaus S.Kudirkos ligoninę ir paguldė į nusikaltėlių palatą, bei paliko saugoti visą naktį pareigūnę levą Baziukevičienę. Pažymėtina, kad buvau nevaikščiojanti, su šlapimo pūsle, širdies pulsas buvo 138, praradinėjanti sąmonę. Tokios būklės atsivežė mane tyrėja Violeta Aušiūraitiene su paprastu nežymėtu automobiliu. Sekančią dieną minėta tyrėja atliko apklausą, nors negalėjau pasikelti iš lovos, buvau labai silpna, kad vos pasirašiau. Perskaityti, ar teisingai surašė, ką pasakojau tyrėjai, neturėjau jėgų. Paėmė mano pasą, įpareigojo kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį registruotis policijos įstaigoje (man nevaikščiojančiai, pasityčiojimas !), uždraudė išvykti iš Lietuvos. Tyrėjai su pareigūnais išvykus, po kelių minučių atvyko kitas pareigūnas, įteikti protokolo. Kuriame teigiama, kad aš esu nubausta, dėl to kad 2019-03-19 užpuoliau Antaną Pliaugą ir jo žmoną Janiną Pliaugienę. Iš tikrųjų minėtą dieną buvau sutikusi minėtą advokatą su žmona. Bet jis pats mane užpuolė išvadino necenzūriniais žodžiais, o pasakius, kad viską filmuoju su rankose laikyta planšete, bandė sumušti ir atimti ją. Pavyko pabėgti. Vėliau sulaukiau skambučio iš tyrėjo Deivydo Pašukonio, kad dėl minėto susitikimo, ketina man kitą ikiteisminį tyrimą pradėti. Paaiškinus, kad turiu video, pokalbį nutraukė ir minėjo, kad vėliau paskambins. Puse metų skambučio nesulaukiau. Taip išeina, kad nubaudė manęs net neapklausęs, nes minėto tyrėjo akyse gyvai neesu mačiusi. Būdama ligoninėje parašiau, dėl nuobaudos skundą į Alytaus apylinkės Alytaus rūmus.

Minėtam teismo posėdyje teisėja Vilma Dapkevičienė, nesuteikė man teisės dalyvauti (neatidėjo prašant, net nieko neatsakė !). Paliko nuobaudą 70 e. už tai, kad pati buvau užpulta. Sistemingai viskas daroma „už akių“, šališkai, neleidžiant man nei vienam teismo posėdyje dalyvauti ir pateikti savo duomenis, dokumentus, įrašus. Visi mano skundai/prašymai yra atmetami, arba išviso neatsakoma.

Pats prokuroras Arūnas Juknevičius grasino uždaryti mane į psichiatrinę ir jam nereikalingos iš psichiatrų jokios pažymos ir prisipažino, kad nelegaliai mane gaudė;

Nuo 2019-10-24 dėl sistemingo (jau treti metai) pareigūnų persekiojimo ir terorizavimo, šmeižimo, visai suprastėjo sveikata ir reikalinga širdies operacija. Sistemingai gulėjau ligoninėse (kardiologijos skyriuose), buvo kviečiamos greitosios pagalbos (kardiogramų apgauti neįmanoma I).

Parašius skundą, dėl Prokuroro nušalinimo ir kad skundą pavestų nagrinėti kitam apylinkės teismui, kadangi Antano Pliaugos dukra Živilė Janavičienė, bei prokuroro žmona Snaigė Juknevičienė, Alytaus apylinkės teismo teisėjos, visus mano skundus, prašymus atmetė. Ikiteisminio tyrimo teisėja Asta Jakučiūnienė akivaizdžiai šališka ir galimai klastoja nutartis (atbulinėm datom I). Vyksta akivaizdus susidorojimas pasinaudojant tarnybinėmis pareigomis, bei įtakingomis pažintimis !

Teisėjai ir pareigūnai siekdami susidoroti, galimai klastoja dokumentus, pažeidinėja LR įstatymus, taip patys vykdo nusikalstamas veikas;

2020-01-08 Gavau šaukimą į 2020-01-14 teismo posėdį (pagal Prokuroro prašymą, dėl priverstinio uždarymo į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, dėl nusikaltimo, kurio net nėra). Kadangi buvau tuo metu ligoninėje, parašiau prašymą, kad posėdį atidėtų. Negavau jokio atsakymo. 2020-01-14 teismo posėdis neįvyko. 2020-01-16 į palatą (kardiologijos skyriuje) atvyko policijos pareigūnai ir per prievartą įteikė nutartį 2019-12-31 atbuline data, pasirašytą 2020-01-16 tyrėjos Monikos Fedorukaitės (kuri minėtam IT ne proceso dalyvė ir nuo kada teismo nutartis pasirašinėja policijos pareigūnai?!), su galimybe apskųsti per 7 dienas (kokiu būdu, jei ligoninėse gulėjau 20 dienų ? ). 2020-01-17 Dėl pablogėjusios sveikatos su greitosios pagalbos automobiliu išvežė į Kauno klinikas. Ligoninėje gulėdama privalėjau rašyti skundą. Alytaus apylinkės teismas skundą atmetė, neva aš pavėluotai parašiau. Pateikus reg. laiško čekį, skundą persiuntė į Kauno Apygardos teismą. Kauno apygardos teismas nutarė, kad Alytaus apylinkės teismas iš naujo nagrinėtų Prokuroro prašymą. 2020-02-25 įvyko posėdis, eilinį kartą parašiau prašymą, kad posėdį atidėtų, taip suteikiant teise man jame dalyvauti, pateikti savo turimas pažymas, įrašus ir kitus dok. Taip pat gerb. Teismui pateikiau papildomos medžiagos, pokalbio įrašus, kuriuose pats prokuroras man grasina susidoroti išvežant į psichiatrinę. Pokalbio metu, tai prižada. Eilinį kartą teismas išvis nieko neatsakė, o „už akių“ (vėl Monikos Fedorukaitės prašymu) „atstovavo“ advokatė Ramunė Kuzmienė, kurios akyse nemačius, nei kalbėjus. Minėta „advokatė“ sutiko su Prokuroro pozicija, uždaryti nekaltą žmogų į psichiatrinę, taip suvaržant teisę į laisvę, bei žeminant jo garbę ir orumą. Paskambinau 2020-03-13 į VGTPT ir paklausiau kokiu teisniu pagrindu man paskyrė minėtą „advokatę“. Patikino, kad jie dėl advokatės paskyrimo negavo iš nieko prašymo ir man neskyrė. Reiškiasi, advokatė“ Ramunė Kuzmienė dalyvavo nelegaliai minėtam posėdyje, kuriame atstovavo Prokuroro interesus. Vėliau daug kartų kreipiausi į VGTPT, kad man „už akių“ neskirtų jokio advokato, kadangi aš pati esu baigusi teisę ir kriminalistiką ir kuo puikiausiai savo interesus, galiu atstovauti pati.

Vadovaujantis suklastota/atbuline data 2019-12-31 (pasirašyta tyrėjos Monikos Fedorukaitės) nutartimi ir nelegalia 2020-02-25 nutartimi (kur nelegaliai dalyvavo „advokatė“ Ramunė Kuzmienė),bei vadovaudamasis su akivaizdžiai suklastotomis Kauno teismo psichiatrijos skyriaus išvadomis, 2020-05-26 Kauno apygardos teismas nusprendė mane, dėl nusikaltimo, kurio net nėra, pritarti uždaryti į Utenos psichiatrinį ekspertinį skyrių iškarto po nutarties paskelbimo. Nekreipė visiškai dėmesio į mano prašymą, kad teismo posėdį atidėtų (nors paskambinus telefonu žadėjo ir minėjo, kad ir „advokatė“ Ramunė Kuzmienė negalės dalyvauti), taip suteikiant man galimybę jame dalyvauti. Pateikiau iš gydytojos pažymą, kad esu sunkioje ligoje. Pasirodo Kauno apygardos teismas visiškai nereagavo į mano prašymą atidėti teismo posėdį, net neatsižvelgė, kad esu sunkioje ligoje ir laukiu širdies operacijos. Minėtam teismo posėdyje „gynė“ vėl neaišku kieno paskirta advokatė Regina Atkočaitienė, kuri nesusipažinus su mano pozicija, dokumentais, pažymomis, įrašais, mane „atstovavo“. Labai svarbu pažymėti, kad Antano Pliaugos dukra teisėja Živilė Janavičienė šiuo metu dirba Alytaus Apylinkės teisme, o anksčiau daug metų dirbo Kaune teisėja, VGTPT, ir turi daug įtakingų pažinčių. Antanas Pliauga ir teisėja Živilė Janavičienė, dar 2018 vasarą grasino išvežti į psichiatrinę visam laikui ir žadėjo „reikalą“ pabaigti iki galo. Nuo 2018-10- 10 prasidėjo melagingi pareiškimai. Kadangi su bylos medžiaga neleidžia susipažinti, tai kas žino kiek joje dokumentų/įrašų yra suklastota?

Kurie jau įvykdė ir vykdo nusikaitimus, yra nebaudžiami, nes naudojasi tarnybinėmis padėtimis ir turi įtakingų pažinčių?

Antanas Pliauga sąmoningai būdamas profesionaliu teisininku (dirbęs milicininku 20 metų) kaltinęs mane labai sunkiais nusikaltimais, taip siekdamas nekaltai uždaryti į kalėjimą, ar į psichiatrinę (nuolatos taip grasino) ir toliau persekioja mane ir mūsų šeimą, pasinaudodamas savo šeimos tarnybinėmis padėtimis, bei įtakingomis pažintimis yra nekaltas! Galimai savi prokurorai, net jokio tyrimo nepradėjo.

Pareigūnai sistemingai patys pažeidinėdami LR įstatymus, klastodami dokumentus ir naudodamiesi savo tarnybinėmis padėtimis terorizuoja, bei persekioja mūsų visą šeimą irgi nekalti! Galimai pasidarę raktų dublikatus (kaip buvau sulaikyta 2 paromis) arba su visrakčiu, atsirakino svetimas valdas, be šeimininko žinios, nors tel. Nr. turėjo. Su žymėtais ir nežymėtais automobiliais nelegaliai gaudė, galimai pagal Prokuroro „užsakymą – gaudyt“ ? Tyrėja Violeta Aušiūraitienė reikalavo, kad aš jai skambinėčiau kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį (registruotis į jos nurodytą „pildyk“ kortelę), jei ne, tai mane uždarys ir nesvarbu, kad esu ligoje. Vėliau skundėsi, kad skambinėju ir buvo blokuojamos policijos prašymu kortelės ir telefonai (kaip sukčiautojos) 2,5 mėnesio. Nepaisant to minėta tyrėja vis tiek reikalavo, kad skambinėčiau. Visas Alytaus policijos komisariatas tiria nusikaltimą kurio net nėra!! Ieva Baziukevičienė, Violeta Aušūraitienė (kuri yra Živilės Janavičienės giminaitė, ar tai geriausia draugė), Monika Fedorukaitė. Visus pareigūnų 2,5 metų terorizmo/persekiojimo atvejus, sudėtinga aprašyti.

 

Alytaus „mentų“ gėdos lenta
Suvestinė apie Alytaus „mentus“

1 vieta. Budeliui „tyrėjai“ Violetai Aušiūraitienei. „Tyrinėja“ nusikaltimus, kurių net nėra, galimai „dirba“ pagal užsakymus. Giminaičių, draugų, ar kitų „mentų“ paprašyta. LT įstatymų visiškai neišmano arba piktybiškai jais nesivadovauja. Sistemingai piknaudžiaudama savo tarnybine padėtimi, pati galimai atlikinėja nusikalstamas veikas. Mane asmeniškai kankina nuo 2019.03.14. Terorizavo, melavo, darė psichologinį, institucinį smurtą. Į skundus ar prašymus nereagavo arba tik pasirinktinai. Visiems sistemingai šmeižė, kad aš esu išprotėjusi, nors pati medicinos išsilavinimo neturi. 2019.10.24. Kėsinosi į mano gyvybę, veždama nevaiksčiojančią, vos gyvą (su širdies ritmo sutrikimais, pulsu 126, blogais kraujo tyrimais), nutraukus nuo lašelinių, iš Kauno klinikų į Alytaus ligoninę. Įsimetus, kaip bulvių maišą į paprastą automobilį. Kelyje gailėjo, net vandens duoti atsigerti, per didžiausius maldavimus, vos išsiprašiau. Sekančią dieną, apklausinėjo ir reikalavo pasirašyti, jei ne, grąsino uždaryti. Nors vos akis galėjau pramerkti, buvau išsekusi, nesugebėjau, net perskaityti. Apklausinėjo nusikaltėlių palatoje.
2020.10.25. Apie 6 val. ryto, slankiojio, aplink mano motinos, namų tvoras. Su kitais asmenimis, rėkavo, skambinėjo, grąsino, kad jeigu aš neišeisiu, jie įsilauš į namus, nors neturėjo, tam jokios teisės. Eilinis Violetos Aušiūraitienės, teroras. Tik paskambinus žurnalistui, nuo tvoros atsitraukė. Norėjo vežti, per prievartą į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, nors neturėjo tam įgaliojimų. Kadangi turėjau kvietimą, nuvykti pati savarankiškai. 2020.10.25. Ryte, su gydytoja, dėl mano šitdies problemų, sutarėm, mano atvykimą atidėti po naujų metų. Laukiau atsiunčiant kvietimo. Taippat apie minėtą, informavau Violetą Aušiūraitienę ir prokurorą Arūną Juknevičių. Pažymėjau, kad gavus kvietimą, nuvyksiu pati ir neketinu slapstytis (informavau raštu).
2021.01.22. Anksti ryte, tik išlipus iš dušo, per langą pamačiau, kad prie motinos namų tvoros,Violeta Aušiūraitienė, apie 10 policijos uniforma apsirengusių žmonių, policijos mikroautobusas,didelis gaisrinės automobilis. Pamačius, kad gaisrininkai, jau ruošiasi pjauti tvorą, atidarius balkono duris, prašiau liautis. Violeta Aušiūraitienė ir kiti, rėkė, kad tučtuojau ateičiau. Sakiau, apsirengiu ir iškarto ateinu. Violeta Aušiūraitienė, liepė vistiek pjaut. Nors pati rėkė, kad apsupti visi kaimynų kiemai ir aš tikrai nepabėgsiu. Turbūt suvažiavęs buvo visas Alytaus policijos komisariatas. Išpjovė tvorą, paskui Violeta Aušiūraitienė, liepė pjaut ir duris, nors prašėm nepjauti ir kad aš tuoj pat ateinu. Liepė vistiek pjaut. Išpjovė, ir įsiveržė į vidų visas būrys, kartu su Violeta Aušiūraitiene. Kadangi buvau ką tik iš dušo, buvau pusnuogė, basa, nes nespėjau apsirengti. Skubiai paskambinau Žurnalistui ir pranešiau apie situaciją. Žurnalistui girdint, pareigūnai (galimai), kategoriškai atsisakė prisistatyti, o pažymėjimų neturėjo. Teismo nutarties, dėl įsilaužimo, nepateikė. Negana to, vienas iš jų bandė atimti telefoną. Reikalavo eiti su jais, sakiau, apsirengiu tuojpat ir eisiu. Nieko nelaukę pradėjo mane pusnuogę, basą tąsyti. Neturėjo teisės manęs nuogos vyrai liesti. Seksualinis priekabiavimas. Su šlapiais plaukais, be kaukės, pusnuogę ištysė į lauką. Motina vos spėjo, bet kuom mane aprengti. Toliau vilko. Turbūt buvau praradus sąmonę, nes kaip greitoji atvyko neatsimenu. Apsaugos kameros, užfiksavę, kad Violeta Aušiūraitienė, kviečiant greitają, teigė, kad aš esu išprotėjus. Atvykus greitajai, iškarto prisistatė Violeta Aušiūraitienė, ir prašė, kad manęs į priimajį nevežtų. Kardiograma rodė širdies ritmo sutrikimus. Man prašant, po įkalbinėjimų, gytytoja sutiko nuvežti į priimamajį. Minėta tyrėja ir pareigūnas, važiavo kartu. Atvykus į priimamajį, tyrėja, iškarto kažką kalbėjosi su gydytoja. Paėmė kraują, padarė kardiogramą, kuri rodė širdies ritmo sutrikimus ir didelį pulsą. Pradėjo lašinti lašelinę. Tyrėja, nuo manęs neatsitraukė. Gydytoja, pasakė, kad mano kraujo tyrimai blogi., bet širdis sveika, sakė, kad tai nustatė, pagal mano kraujo tyrimą! Informavau, kad, dėl širdies problemų, suteiktas neįgalumas. Atjungė lašelinę, ištraukė kateterį. Paprašius, kad paguldytų į kardiologijos skyrių, kategoriškai atsisakė. Pasakė, kad širdies liga įsisenėjus ir liepė darytis planinę širdies operaciją. Su „kalatojančia“ širdim ir 116  pulsu, skausmu krūtinėje, išrašė. Tyrėja su kitu pareigūnu, reikalavo eiti su jais. Aš sedėjau ir gėriau vandenį, nes buvo silpna. Grąsino uždėti antrankius ir ištysti. Buvo bloga, vėmiau. Tyrėja liepė neapsimesti ir nežaisti. Dar paprašius vandens, tyrėja trenkė per puodelį ir mano rankas. Liepė, nutysti mane, į policijos mikroautobuse esantį narvą. Su policijjos automobiliu važiuoti, nesutikau ir sakiau, kad man labai silpna, „kalatojasi“ širdis. Nepaisant to, mane įmetė į narvą, ant žemės ir uždarė. Kelyje, „kalatojosi“ širdis, skaudėjo krūtinę, pilvą, vėmiau. Prašiau, kad paduotų vaistų, kuriuos motina padavė, į prašymus visiškai neregavo. Tas narvas ir durys, visą kelią siaubingai trankėsi. Galvojau tikrai neištversiu. Taip „vežė“  apie 3 val. Pristatė į Utenos ekspertinį skyrių. Minėto skyriaus darbuotojai labai nustebo, kad mane atvežė policijos narve. Jie sakė laukė greitosios. Minėtam skyriuje buvo labai bloga su širdimi. Po tokios „kelionės“, buvo visai silpna, siaubingai kalatojosi širdis. Sesutės, mane gelbėjo, davė lašų, vaistų, sistemingai matavo kraujospūdį. Jei ne sesučių pagalba, būčiau buvus, tikrai kapuose. Utenos ekspertiniam skyriuje, dirba, nuostabus personalas. Budelio Violetos Aušiūraitienės šūkis: „ginu“, „saugoju“, nudedu! Minėtas budelis, antrą kartą pasikėsino į mano gyvybę.
2. Vieta. Budeliui „tyrėjui“ Deivydui Pašukoniui. Pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, sistemingai mane nelegaliai gaudė. Visiems šmeižė, kad aš esu išprotėjusi, alkocholikė ir t.t. Žinodamas, kad aš esu nekalta, sąmoningai baudė, net neapklausęs ir piktybiškai nepriėmęs, mano duomenų (video įrašo), kurie įrodo mano nekaltumą. Nepriėmė, neregistravo ir netyrė mano parašytų pareiškimų. Sistemingai darė psichologinį ir institucinį smurtą. Pats piktybiškai pažeidinėjo įstatymus. Kad man pakenktų, perdavė antstoliams (dėl skirtos nuobaudos), nors neturėjo tam teisės, nes, dėl paskirtos nuobaudos, kreipiausi į teismą. Ko pasekoje, patyriau dar didesnius materialinius nuostolius, nubausta nekaltai.
3. Vieta. 2021.01.22. Apie 10 “ mentų“, kurie įsilaužė į svetimas valdas. Galimai nusikaltėliai, nes tarnybinių pažymėjimų neturėjo ir piktybiškai neprisistatė. Mane pusnuogę tąsė ir grabaliojo. Skaitau, kad piktybiškai, panaudodami smurtą, seksualiai prie manęs priekabiavo. Galimai seksualiniai iškrypėliai, nes neleido apsiregti.
4. Vieta. Neaišku kokiomis aplinkybėmis, rastas Alytaus policijos komisariate, kameroje, negyvas 1994 m. gimimo vyras. Arba nesuteikė medicininės pagalbos, arba „stebuklingai“, pats save sumušė ir mirė? Galimai kaltų neras?
5. Vieta. Iš Kauno prostitučių, Alytaus „mentas-tyrėjas“, tarnybos metu, tik vienas reikalavo kyšių? Viešai skelbiama, kad turėjo 17 metų „darbo“ stažą.

Kyla naturaliai klausimas, kiek dar siautės Alytaus „mentai“ su savo „pareigomis“, kankindami, ne tai, kad nekaltus, bet nukentėjusius žmones?

Pagarbiai
Asta Rubinaitė

Facebook komentarai
});}(jQuery));