alytaus-scaled

alytaus-scaled

Alytaus „mentų” gėdos lenta
Suvestinė apie Alytaus „mentus”

1 vieta. Budeliui „tyrėjai” Violetai Aušiūraitienei. „Tyrinėja” nusikaltimus, kurių net nėra, galimai „dirba” pagal užsakymus. Giminaičių, draugų, ar kitų „mentų” paprašyta. LT įstatymų visiškai neišmano arba piktybiškai jais nesivadovauja. Sistemingai piknaudžiaudama savo tarnybine padėtimi, pati galimai atlikinėja nusikalstamas veikas. Mane asmeniškai kankina nuo 2019.03.14. Terorizavo, melavo, darė psichologinį, institucinį smurtą. Į skundus ar prašymus nereagavo arba tik pasirinktinai. Visiems sistemingai šmeižė, kad aš esu išprotėjusi, nors pati medicinos išsilavinimo neturi. 2019.10.24. Kėsinosi į mano gyvybę, veždama nevaiksčiojančią, vos gyvą (su širdies ritmo sutrikimais, pulsu 126, blogais kraujo tyrimais), nutraukus nuo lašelinių, iš Kauno klinikų į Alytaus ligoninę. Įsimetus, kaip bulvių maišą į paprastą automobilį. Kelyje gailėjo, net vandens duoti atsigerti, per didžiausius maldavimus, vos išsiprašiau. Sekančią dieną, apklausinėjo ir reikalavo pasirašyti, jei ne, grąsino uždaryti. Nors vos akis galėjau pramerkti, buvau išsekusi, nesugebėjau, net perskaityti. Apklausinėjo nusikaltėlių palatoje.
2020.10.25. Apie 6 val. ryto, slankiojio, aplink mano motinos, namų tvoras. Su kitais asmenimis, rėkavo, skambinėjo, grąsino, kad jeigu aš neišeisiu, jie įsilauš į namus, nors neturėjo, tam jokios teisės. Eilinis Violetos Aušiūraitienės, teroras. Tik paskambinus žurnalistui, nuo tvoros atsitraukė. Norėjo vežti, per prievartą į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių, nors neturėjo tam įgaliojimų. Kadangi turėjau kvietimą, nuvykti pati savarankiškai. 2020.10.25. Ryte, su gydytoja, dėl mano šitdies problemų, sutarėm, mano atvykimą atidėti po naujų metų. Laukiau atsiunčiant kvietimo. Taippat apie minėtą, informavau Violetą Aušiūraitienę ir prokurorą Arūną Juknevičių. Pažymėjau, kad gavus kvietimą, nuvyksiu pati ir neketinu slapstytis (informavau raštu).
2021.01.22. Anksti ryte, tik išlipus iš dušo, per langą pamačiau, kad prie motinos namų tvoros,Violeta Aušiūraitienė, apie 10 policijos uniforma apsirengusių žmonių, policijos mikroautobusas,didelis gaisrinės automobilis. Pamačius, kad gaisrininkai, jau ruošiasi pjauti tvorą, atidarius balkono duris, prašiau liautis. Violeta Aušiūraitienė ir kiti, rėkė, kad tučtuojau ateičiau. Sakiau, apsirengiu ir iškarto ateinu. Violeta Aušiūraitienė, liepė vistiek pjaut. Nors pati rėkė, kad apsupti visi kaimynų kiemai ir aš tikrai nepabėgsiu. Turbūt suvažiavęs buvo visas Alytaus policijos komisariatas. Išpjovė tvorą, paskui Violeta Aušiūraitienė, liepė pjaut ir duris, nors prašėm nepjauti ir kad aš tuoj pat ateinu. Liepė vistiek pjaut. Išpjovė, ir įsiveržė į vidų visas būrys, kartu su Violeta Aušiūraitiene. Kadangi buvau ką tik iš dušo, buvau pusnuogė, basa, nes nespėjau apsirengti. Skubiai paskambinau Žurnalistui ir pranešiau apie situaciją. Žurnalistui girdint, pareigūnai (galimai), kategoriškai atsisakė prisistatyti, o pažymėjimų neturėjo. Teismo nutarties, dėl įsilaužimo, nepateikė. Negana to, vienas iš jų bandė atimti telefoną. Reikalavo eiti su jais, sakiau, apsirengiu tuojpat ir eisiu. Nieko nelaukę pradėjo mane pusnuogę, basą tąsyti. Neturėjo teisės manęs nuogos vyrai liesti. Seksualinis priekabiavimas. Su šlapiais plaukais, be kaukės, pusnuogę ištysė į lauką. Motina vos spėjo, bet kuom mane aprengti. Toliau vilko. Turbūt buvau praradus sąmonę, nes kaip greitoji atvyko neatsimenu. Apsaugos kameros, užfiksavę, kad Violeta Aušiūraitienė, kviečiant greitają, teigė, kad aš esu išprotėjus. Atvykus greitajai, iškarto prisistatė Violeta Aušiūraitienė, ir prašė, kad manęs į priimajį nevežtų. Kardiograma rodė širdies ritmo sutrikimus. Man prašant, po įkalbinėjimų, gytytoja sutiko nuvežti į priimamajį. Minėta tyrėja ir pareigūnas, važiavo kartu. Atvykus į priimamajį, tyrėja, iškarto kažką kalbėjosi su gydytoja. Paėmė kraują, padarė kardiogramą, kuri rodė širdies ritmo sutrikimus ir didelį pulsą. Pradėjo lašinti lašelinę. Tyrėja, nuo manęs neatsitraukė. Gydytoja, pasakė, kad mano kraujo tyrimai blogi., bet širdis sveika, sakė, kad tai nustatė, pagal mano kraujo tyrimą! Informavau, kad, dėl širdies problemų, suteiktas neįgalumas. Atjungė lašelinę, ištraukė kateterį. Paprašius, kad paguldytų į kardiologijos skyrių, kategoriškai atsisakė. Pasakė, kad širdies liga įsisenėjus ir liepė darytis planinę širdies operaciją. Su „kalatojančia” širdim ir 116  pulsu, skausmu krūtinėje, išrašė. Tyrėja su kitu pareigūnu, reikalavo eiti su jais. Aš sedėjau ir gėriau vandenį, nes buvo silpna. Grąsino uždėti antrankius ir ištysti. Buvo bloga, vėmiau. Tyrėja liepė neapsimesti ir nežaisti. Dar paprašius vandens, tyrėja trenkė per puodelį ir mano rankas. Liepė, nutysti mane, į policijos mikroautobuse esantį narvą. Su policijjos automobiliu važiuoti, nesutikau ir sakiau, kad man labai silpna, „kalatojasi” širdis. Nepaisant to, mane įmetė į narvą, ant žemės ir uždarė. Kelyje, „kalatojosi” širdis, skaudėjo krūtinę, pilvą, vėmiau. Prašiau, kad paduotų vaistų, kuriuos motina padavė, į prašymus visiškai neregavo. Tas narvas ir durys, visą kelią siaubingai trankėsi. Galvojau tikrai neištversiu. Taip „vežė”  apie 3 val. Pristatė į Utenos ekspertinį skyrių. Minėto skyriaus darbuotojai labai nustebo, kad mane atvežė policijos narve. Jie sakė laukė greitosios. Minėtam skyriuje buvo labai bloga su širdimi. Po tokios „kelionės”, buvo visai silpna, siaubingai kalatojosi širdis. Sesutės, mane gelbėjo, davė lašų, vaistų, sistemingai matavo kraujospūdį. Jei ne sesučių pagalba, būčiau buvus, tikrai kapuose. Utenos ekspertiniam skyriuje, dirba, nuostabus personalas. Budelio Violetos Aušiūraitienės šūkis: „ginu”, „saugoju”, nudedu! Minėtas budelis, antrą kartą pasikėsino į mano gyvybę.
2. Vieta. Budeliui „tyrėjui” Deivydui Pašukoniui. Pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, sistemingai mane nelegaliai gaudė. Visiems šmeižė, kad aš esu išprotėjusi, alkocholikė ir t.t. Žinodamas, kad aš esu nekalta, sąmoningai baudė, net neapklausęs ir piktybiškai nepriėmęs, mano duomenų (video įrašo), kurie įrodo mano nekaltumą. Nepriėmė, neregistravo ir netyrė mano parašytų pareiškimų. Sistemingai darė psichologinį ir institucinį smurtą. Pats piktybiškai pažeidinėjo įstatymus. Kad man pakenktų, perdavė antstoliams (dėl skirtos nuobaudos), nors neturėjo tam teisės, nes, dėl paskirtos nuobaudos, kreipiausi į teismą. Ko pasekoje, patyriau dar didesnius materialinius nuostolius, nubausta nekaltai.
3. Vieta. 2021.01.22. Apie 10 ” mentų”, kurie įsilaužė į svetimas valdas. Galimai nusikaltėliai, nes tarnybinių pažymėjimų neturėjo ir piktybiškai neprisistatė. Mane pusnuogę tąsė ir grabaliojo. Skaitau, kad piktybiškai, panaudodami smurtą, seksualiai prie manęs priekabiavo. Galimai seksualiniai iškrypėliai, nes neleido apsiregti.
4. Vieta. Neaišku kokiomis aplinkybėmis, rastas Alytaus policijos komisariate, kameroje, negyvas 1994 m. gimimo vyras. Arba nesuteikė medicininės pagalbos, arba „stebuklingai”, pats save sumušė ir mirė? Galimai kaltų neras?
5. Vieta. Iš Kauno prostitučių, Alytaus „mentas-tyrėjas”, tarnybos metu, tik vienas reikalavo kyšių? Viešai skelbiama, kad turėjo 17 metų „darbo” stažą.

Kyla naturaliai klausimas, kiek dar siautės Alytaus „mentai” su savo „pareigomis”, kankindami, ne tai, kad nekaltus, bet nukentėjusius žmones?

Pagarbiai
Asta Rubinaitė

Facebook komentarai
});}(jQuery));