Alytaus mentų gėdos lenta (2 dalis)

alytaus
KAS   VADOVAUJA  IR   STOGUOJA   NUSIKALSTAMAI   ALYTAUS  TEISĖSAUGOS   GAUJAI?
Laisvo laikraščio  atstovas Klaipėdoje: Zenonas Volkovas
Šioje publikacijoje pabandysiu suprantamai parašyti, kas verčia rašyti tariamos Teisinės,  tariamos demokratinės, tariamos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos (toliau LR), Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – AAVPK) policijos pareigūnų vojažus, kurie atitinka ne vienam mūsų mylimos Lietuvos Baudžiamojo kodekso straipsniui.
Kadangi, ne tik apie minėtus pareigūnus, ne kartą  buvo  rašyta šiame  savaitraštyje, būtina užfiksuoti – paminėti, ateinančioms kartoms, istorikams palengvinti darbą, kas šiuo banditmečiu buvo atsakingi už strateginių ministerijų veiklą.
Tai LR Vidaus Reikalų ministerijos ministrė Agnė Bilotaitė (gim. 1982.01.29.) šiose atsakingose pareigose, neatsakingai dirbanti nuo 2020.12.11 d.
Nors teisingumo Lietuvoje nėra,  Teisingumo ministerija yra.  Dirstelkim, kas gi jai  vadovauja?  Ogi  ministrė Evelina Dobrovolska (gim. 1988.08.16) studijavusi Mykolo Riomerio universitete (buvusi SSSR MVD Minsko aukštoji m-la,Vilniaus fakultetas, teko mokintis – Z.V.) ir įgijusi bakalauro laipsnį. Į ministres paskirta 2020.12.11 d.
LR generalinei prokuratūrai, nuo 2021.01.14 d., vadovauja Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Alytaus pareigūnų vojažai su kriminaliniais elementais už  LR mokesčių mokėtojų pinigus
 
Nuo 2018 metų advokatas Antanas Pliauga rašinėja neadekvačius, šmeižikiško pobūdžio pareiškimus, kaimynės, buvusios klientės, vėliau bičiulės Astos Rubinaitės (toliau – Asta) atžvilgiu, ko pasekoje pradedami ikiteisminiai tyrimai, administracinės teisenos. Nors įtarimams  nepasitvirtinus, nutraukiami ikiteisminiai tyrimai, A. Pliauga siautėja toliau, kadangi už pateiktą šmeižikišką informaciją yra nebaudžiamas.  Pasivadinusio geriausiu Lietuvoje advokatu, A. Pliaugos  norus stropiai pildo Alytaus policijos pareigūnai. Taip pat, labai lojalus ir galimai ”advokataujantis” advokatą A. Pliaugą, prokuroras Arūnas Juknevičius. Pagal A. Pliaugos eilinį šmeižikišką pareiškimą 2019-04-01 buvo pradėtas  ikiteisminis tyrimas, pagal LR BK 154 str. 2 d. nr. 03-2-00157-19. neva Asta viešai apšmeižė A. Pliaugą. Nepaisant to, kad nebuvo nei straipsnio, nei laidos viešoje erdvėje, lojalus prokuroras A. Juknevičius pradėjo ikiteisminį tyrimą, su teiginiais ir pamąstymais, kad vis dėlto galėjo būti paviešinta, ir Astą būtina nuteisti. Minėtas prokuroras, su galimai, galbūt norėjusiai Astai atlikti nusikalstamą veiką, surašė kaltinamajį aktą ir pridavė Alytaus apylinkės teismui, kuriame dirba ir jo žmona teisėja Snaigė Juknevičienė, bei A. Pliaugos dukra, teisėja Živilė Janavičienė.  Prokuroras A. Juknevičius sistemingai teigė, kad Asta vilkina ikiteisminio tyrimo procesą, netgi gulėdama ligoninėse. Primename, kad Asta turėjo nedarbingumą daugiau nei puse metų ir dėl širdies problemų sistemingai gulėjo ligoninėse dėl ko buvo suteiktas netgi neįgalumas ir numatyta planinė širdies operacija. Nepaisant to, prokuroras A. Juknevičius, galimai pavargęs, negėręs, nevalgęs prasitarė, kad nelegaliai Astos nebegaudys, o viską darys oficialiai (yra pokalbio įrašas).
Nusprendė Astą uždaryti į “psichūškę”.  Gavęs iš Kauno teismo psichiatrijos skyriaus ekspertės Lauros Andriuškevičienės suklastotus šikpopierius, prokuroras A. Juknevičius kreipėsi pas savo žmonos teisėjos Snaigės Juknevičienės kolegę, teisėją Vaidutę Stangvilienę, su prašymu, kad Asta būtų patalpinta į Utenos psichiatrijos ekspertinį skyrių. Kadangi, minėta teisėja 2019-12-24 d., galimai dėl patikėtos klastotės, pamaniusi, kad jau tapo, kaip Indijoje šventa karve, būdama girta sėdo už a/m vairo ir nutarė prasiblaškyti po Alytų. Pilietinė visuomenė, galimai nebesiorentuojančią aplinkoje, su vaizdo registratoriais pradėjo persekioti, kol galiausiai prie namų teisėja trenkėsi į stovinčią a/m. Nors yra vaizdo įrašai, kaip teisėja Vaidutė Stangvilienė važinėjo po Alytų, ši teisėja drįso meluoti, kad tik kieme perstatinėjo savo a/m. Pirmu pūtimu pritriūbino 2.44 promiles, antru – 2.59. Jeigu ne vaizdo įrašai, manytina, kad būtų iš vis nieko nepripūtusi, kadangi policija, siekiant išvenkti griežtesnės baudžiamosios atsakomybės, fiksavo tik pirmą pūtimą – 2.44 promiles. Ko užteko atsisveikinimui ne tik su teisėjos regalijomis. Galite įsivaizduoti, kokį teismo sprendimą, ši “šventa karvė”  būtų priėmusi Astos atžvilgiu. Šios, be kaltės bylos medžiagos nagrinėjimo vadžias, perėmė jos kolegė – teisėja Asta Jakučiūnienė. Dėl teisėjos Astos Jakučiūnienės teisinių viražų (aprašysim kitam straipsnyje), šiuo metu paskirta kita teisėja Vilma Dapkevičienė.

Screenshot 20211104 180259 Messenger

2021-01-22 d. be teismo nutarties, Alytaus policijos aršiausia vyriausioji tyrėja, Alytaus gaisrininkams pakišo (sąmoningai apgavo) niekinę teismo nutartį, pateikė dezinformaciją/šmeižtą. Šie nedvejodami išpjovė tvoros metalinius įtvarus, nepataisomai išpjovė masyvias duris, brutualiai, neteisėtai, nusikalstamai įsilaužė į Astos motinos namus. Taip sukeldami materialinę bei moralinę žalas.

20211104 100716

20211030 231433
Įžūlumui ribų nėra
2021 m. Sausio 28 d., “Laisvas laikraštis” straipsnyje “Alytaus “mentų” gėdos lenta” (visas straipsnis https://www.laisvaslaikrastis.lt/alytaus-mentu-gedos-lenta/ ) buvo  aprašyta Alytaus policinikų vojažai su kriminaliniais elementais. Tyrėja Violeta Aušiūraitienė (toliau – Violeta A.), dalyvavusi minėtuose vojažuose, už jų kriminalinių veiksmų paviešinimą, sugalvojo Astą nuteisti. 2021-01-28 Violeta A. parašė savo kolegoms pareiškimą, dėl minėto straipsnio, neva Asta ją apšmeižė ir įžeidė. Siekė, kad Asta būtų nuteista pagal BK 154 str. 2 d (šmeižimas). Pagal AAVPK Violetos A., parašytą pareiškimą, jos kolegos pradėjo ikiteisminį tyrimą nr. 01-1-03350-21. Deja,  pastebėjęs policijos klastotes, tuometis Druskininkų prokuroras Antanas Baranauskas, ikiteisminį tyrimą nutraukė ir medžiagą grąžino Alytaus policijai, dėl sprendimo klausimo apie administracinės teisenos pradėjimą. Policija, suprantama pradėjo. Neva dėl objektyvumo, šią administracinę bylą perdavė Druskininkų PK vyriausiajam tyrėjui Artūrui Glavinskui. Kuris, nepasidavęs įtakai ir šią bylą nutraukė.  Abiejų bylų klastotojai išvengė netgi piršto pagrūmojimo.
20211030 231140
Meluoja net teisėjams
2019 – 03 – 19 Alytaus miesto centre, Naujojoje gatvėje, prie “stiklinio” pastato, Asta atsitiktinai  susitiko su A.Pliauga, kuris ją išvadino necenzūriniais žodžiais, bandė sumušti, deja Astai pavyko pabėgti.  Kadangi Alytaus advokato A.Pliaugos nusikalstamus veiksmus Asta buvo užfiksavusi plančetėje, skubiai buvo sukeltos gausios Alytaus policijos organų pajėgos. Norėdama išvengti susidorojimo, ko vėliau nepavyko, Asta tą pačią dieną išvyko į Šveicariją. Vėliau paskambino Alytaus policijos vyriausiasis tyrėjas Deivydas Pašukonis ir pranešė, kad yra gautas nukentėjusiojo A.Pliaugos pareiškimas, neva Asta jį užpuolė ir bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. Astai, pasakius, kad turi video įrašą, kuris įrodo jos nekaltumą, tyrėjas D.Pašukonis atsisveikino, teigdamas, kad pasitars ir perskambins vėliau. Puse metų Asta negavo jokių žinių. Grįžo į Lietuvą.  2019-10-24 po kriminalinių įvykių, tik “per plauką” Astai išlikus gyvai, nuluptais nagais, nudegintomis kojomis bei kitais kūno sužalojimais, Astai merdėjančiai, ne tik medikų, bet ir motinos prižiūrinčiai, neprisistatęs koks tai policininkas, atnešė ir įteikė Pašukonio šališkai surašytą, 70 eurų baudos protokolą. Šališkas todėl, kad Astos net neapklausė. Dėl minėtos baudos, Asta, gulėdama ligoninėje, kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą. Suprantama gulėdama ligoninėje Asta teismo posėdyje dalyvauti negalėjo.
Nors Asta tyrėjo D. Pašukonio nėra mačiusi gyvenime, nei bendravusi, teisėjai Vilmai Dapkevičienei pateikė klaidingą/šmeižikišką informaciją, neva Asta yra konfliktiška asmenybė. Kadangi pareigūnai negali meluoti, tai teisėja ir patikėjo, pareigūno dezinformacija. D.Pašukonis slapta rinkdamas medžiagą, puikiausiai žinojo, kad Asta per 40 metų, yra nepriekaištingos reputacijos. Taip pat žinojo, kad Asta turi video, kuriame aiškiai matyti, kad pats A. Pliauga ją užpuolė ir išvadino necenzūriniais žodžiais. Teisėja Vilma Dapkevičienė, patikėjusi pareigūno D. Pašukonio žodžiu, patenkino jo prašymą ir paliko 70 e. nuobaudą.
Kurie jau įvykdė nusikalstamas veikas – yra nebaudžiami !
Antanas Pliauga – sistemingai rašinėdamas, Astos atžvilgiu, šmeižikiškus pareiškimus,  siekė, kad Asta nekaltai būtų nuteista. Sistemingai šmeižė, neva Asta yra išprotėjusi. Prokuratūra, šio tariamo geriausio advokato Lietuvoje, veiksmuose jokio nusikaltimo neįžvelgia – laimina.
Ne gana to, kad Alytaus AAVPK pareigūnai, sistemingai tenkino nuo 2018-10-10 Antano Pliaugos norus, visai suįžulėjo ir pradėjo, be teismo nutarties, brutualiuoju būdu, pjaustyti tvoras ir laužti duris. Anot AAVPK Viršininko Alvydo Jurgelevičiaus ir AAVPK imuniteto ir vidaus tyrimo skyriaus viršininko Vido Ogulevičiaus, AAVPK pareigūnai elgėsi tinkamai, kaip to reikalauja teisės aktai.
 
 
Žeminami kiti pareigūnai.
Kadangi pareigūnai, būdami valstybės tarnautojais ir eidami šias pareigas, savo veiksmais ne tik piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, bet ir darė nusikaltimus, kurstė kitus asmenis šiuos nusikaltimus daryti, todėl buvo grubiai pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos – Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato  – funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas valstybės tarnautojo vardas, padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 228 str. 1 d. t.y. ”valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos (didelę žalą – Z.V.) patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.”
Kas paminėta straipsnyje, galima  pagrįsti dokumentais, vaizdo ir garso įrašais.
 
Facebook komentarai
});}(jQuery));