Alvydas VEBERIS TEISINIO NIHILIMO SUKŪRIUOSE

nagai

nagai

Alvydas VEBERIS TEISINIO NIHILIMO SUKŪRIUOSE

 

 Alvydas VEBERIS

 

 

3

 

 

 

 

 

TEISINIO NIHILIMO SUKŪRIUOSE. SAUGOKITĖS MAFIJOS!

 

Panevėžio ,,buldozeris‘‘ permetamas stiprinti Kauno teisininkų klaną?

Kauniečiai, būkite atsargūs!

 

,,Teisme teiskite teisingai, neatsižvelgdami, ar  tai beturtis, ar žymus asmuo” (Kun 19,15) 

 

Tokių košmarų galima susapnuoti tik teisinio nihilizmo šalyje. Ji vadinasi Lietuva.  Du metus labdaros – paramos Fondas ,,Biblijos studijos“ turėjo priešintis  Panevėžio savivaldybės biurokratų armijai, kuriai talkino policija, prokuratūra, teismai, net medikų komisija sėdinti Vilniuje.

 

Fondas, po gautų gyventojų signalų buvo paprašęs iškelti Panevėžio savivaldybės biurokratams (meras Rytis Mykolas Račkauskas, soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas, jiems talkinanti vyr. specialistė R.Žeimienė…) baudžiamąją bylą  dėl nusikalstamų veikų Panevėžio savivaldybėje  ištyrimo pagal BK 294 str. 1d., 228 str. 2 d., 148 str., 154 str. 2 d., 24 str. ir 300 str. už neveikimą dėl soc. remtinų senolių turinčių sveikatos problemų, našlaičių, našlių nepriežiūros, nesuteikiant jiems būtinos pagalbos bei už menkiausias skolas su teismų ir antstolių pagalba išmetant juos  į gatvę.

 

 

 Iš to sąrašo  konkrečiai paminėta vieniša, alkana, apleista 90 metų senolė Marija Viktorija Kasiulienė. Fondas paprašė, kad atsakingos tarnybos, ginant jos viešą interesą,  būtų priverstos atlikti jiems patikėtą darbą. Tačiau galutiniame rezultate viskas tarsi žirniais į sieną. Savivaldybė net piršto nepajudino. Tuomet teko informuoti Prezidentę, LR socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, policiją, LR Generalinę prokuratūrą, STT,   visuomenės žmogaus teisių gynimo organizacijas… LR generalinės prokuratūros pavedimu buvo pradėtas Panevėžio policijos komisariate ikiteisminis tyrimas, kontrolę atliekant Panevėžio prokuratūrai. Apklausti kaimynai, pati senolė, savivaldybės kaltininkai, medikai,  kurie teigė, kad senolė veiksni, pati savimi gali pasirūpinti, jai jokia pagalba nereikalinga, todėl viešas interesas liko neapgintas.

 

 

nagai

 

nuotr. šiai 90 m. senolei net du metus Panevėžio m. savivaldybė neteikė pagalbos ir nereagavo į jokius gyventojų skambučius, ir pranešimus. Kentėjo skausmus nešiodama avalynę, bet nedrįso kam guostis. Neturėdama valgyti – badavo.

 

Susidarius tokiai situacijai, Fondas negalėjo palikti  senolės be priežiūros, todėl kad nebūtų išmesta į gatvę, kaip savivaldybė pasielgė su kitais našlaičiais, senoliais, mano jau  minėtais ankstesniuose straipsniuose.  Fondui teko pasirūpinti ja, suteikiant visokeriopą pagalbą. Sumokėti įsiskolinimus, kurie siekė beveik 2000 eurų, maitinti, sutvarkyti buitį, sukeisti apleistą jos butą su tvarkingu, kad jos apleistame bute būtų galima  atlikti kapitalinį remontą. 

 

Dėl garbaus amžiaus senolei  buvo reikalinga 24 val. paroje priežiūra, todėl persikraustymo metu laikinai (6 mėn.) buvo apgyvendinta Pasvalio r. Lavėnų globos namuose. Dar M.V.Kasiulienei  ten nenuvykus, savivaldybės specialistė R.Žeimienė sutvarkė dokumentus, kad ten ji būtų apgyvendinta nuolatinai. Ji žinojo, kad senolė turi butą, o tai savivaldybės ,,verslas“ – atimti ir panaudoti, atremontavus iš savivaldybės lėšų, savo  reikmėms. Nuvykus į Lavėnų globos namus iš karto tų namų direktorius E. Kriščiūnas pasiteiravo ar senolė turi turto ir perspėjo, kad iki jo turtas pro savivaldybės darbuotoją R.Žeimienę neateis. 

 

Ji  ,,profesionali‘‘ specialistė ir geba pasinaudoti tokių pasiųstų  globotinių asmeniniu turtu. Ne retai tokie vieniši senoliai atsiduria ne globos, bet slaugos ligoninėse, o iš ten tiesiu taikymu anapilin. Susilaužiusi rankas M.V.Kasiulienė irgi buvo pakliuvusi į slaugos namus.  Žinodama pasekmes, kad nebūtų numarinta, tuoj pat, net gipsuotomis rankomis,  iš jų pabėgo. Šį   kart  jų numatytas planas nepavyko, nes kaimynai senolei į pagalbą prisišaukė,-  Fondą ir žiniasklaidos atstovą. 

 

Toliau šioje istorijoje vyksta sveiku protu neprognozuojami dalykai. Savivaldybė suskubo paduoti dokumentus nuolatinei globai be senolės pageidavimo ir mano, kaip notariškai jos įgalioto asmens.  Ji buvo slapta pervesta nuolatinei globai (įkalinta), Fondui apie tai net nežinant, tikslu savivaldybei pretenduoti ir nusavinti jos asmeninį butą. Senolė iš Lavėnų globos  namų tris kartus bėgo, nes jai ten gyventi buvo nesaugu. Gyveno jauni ir pagyvenę globotiniai turintys psichinę negalią. Mūsų Fondo savanorių, ją lankiusių kaimynų prašė, kad iš ten ją paimtume, todėl suradome kitus saugius namus Panevėžio mieste, kur ją galėtų lankyti kaimynai, draugai, Fondo savanoriai. Tuo metu nežinojome R.Žeimienės ir jai talkinančių klastos. R.Žeimienę informavau, kad mes norime ją paimti.

 2017 12 14

nuotr. Lavėnų globos namų  direktorius E.Kriščiūnas ,,psichiškai neveiksnią” senolę  tampė po teismus

 

 Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus specialistė R.Žeimienė  mane nuo to žingsnio atkalbinėjo.  Teismui melavo, kad aš dar nenuvežus jos laikinai globai, jau prašiau nuolatinei globai. Tai visiškas melas ir apie tai žinojo net tik Fondo administracija, bet kaimynai, visuomeninės organizacijos, kurios talkino ir ieškojome naujų globos namų. R.Žeimienė slapta atlikusi juodą darbą, talkinant prokuratūrai   ir  kitoms biurokratų įstaigoms, norėdama apginti Panevėžio  soc. skyriaus  neveikimą  soc. remtinų gyventojų atžvilgiu, buvo jau   įjungusi įvykiams atbulinę eigą, apverčiant viską aukštyn kojomis.

Tuomet, kai Fondas pilnai pasirūpino senole, išlaikytinių valdžia,   pradėjo ja neva ,,rūpintis“. Paprašė Panevėžio prokuratūros, kad šie  dabar gintų viešą senolės interesą Fondo ir jai talkinančių savanorių atžvilgiu.

 

 

 Senkus

nuotr. Panevėžio prokuratūros prokuroras R.Senkus uoliai tarnauja savivaldybei gindamas jos interesus. Prieš tai Fondui paprašius ginti senolės interesus, prašymą ignoravo, pradėtą ikiteisminį tyrimą nutraukė, mūsų daugkartiniai skundai liko tik aidas girioje. Ne gana to, norint Fondo veikloje surasti nors kokių pažeidimų, net Panevėžio apygardos prokurorė Nida Grunskienė, be jokios priežasties, inicijavo Fondo patikrinimą FNTT tarnybai, dėl neva netinkamai vedamos buhalterinės apskaitos. Jos nelaimei, FNTT specialistai jokių nusižengimų nerado. N.Grunskienės kėslai buvo demaskuoti. Jos tikslas, galima numanyti,  talkinti savivaldybės klerkams.

 

 Panevėžio savivaldybės ir kitų įstaigų (globos namai), prokuratūros  klerkai tikino teismą,  kad senolės  sukeistas ir padovanotas po mirties butas Fondo našlaičių globai, reikalingas jos asmeniniams poreikiams, gyvenant Lavėnų globos namuose. Noriu pabrėžti, kad ne tik užteko jai gautų lėšų asmeninėms reikmėms, nes Fondas visą tą laiką ją globojo, bet pusė jos  lėšų liko sąskaitoje nepanaudotos.  Jos asmeninės lėšos globos namuose buvo naudojamos  ne jos asmeniniams poreikiams, bet  globos namų reikmėms.

 

 Vėliau, vėl slapčia su soc. globos namų specialistų, medikų bei  Pasvalio teismo pagalba pasistengė padaryti jau beveik 91 metų senolę psichiškai neveiksnia, kad  aš, jos įgaliotas asmuo negalėčiau ją atstovauti ir iš tų namų paimti. Prokuratūra, kuri talkino savivaldybei, paprašė teismo, kad būtų panaikinti trijų atskirų Panevėžio notarinių kontorų notarų Aldonos Šarmavičienės, Žydrūnės Barovskienės, Pavelo Dobrynskij  sutartys,  bei pripažintas negaliojančiu ir panaikintas man išduotas jų įgaliojimas. Teismas nuolankiai patenkino prokuratūros prašymus. Tuo mafijos veikla nesibaigė. 

 

 Lavėnų globos namų direktorius E.Kriščiūnas po tokių teismo veiksmų, parašo įsakymą ir neįleidžia manęs į globos namus, lankyti globojamą M.V.Kasiulienę. Ją pristačius į  globos namus su Fondo vadovu Svajūnu Marcinkevičiu, kalbėjo direktorius priešingai, kad laikinai globai (6 mėn) pasibaigus, patys turėsime ją pasiimti arba spręsti tolimesnį jos likimą. Teisėja Vaida Motiejūnienė,  į mano klausimą ar galėsiu ją lankyti globos namuose, kai sustabdė įgaliojimo veikimą, pareiškė, kad tam jokių kliūčių nebus. Deja. Nusikalstama mafjos veikla tuo nesibaigia.  Atbuline data, senolė  paverčiama psichiškai neveiksnia silpnaprote ir paskiriami globėjais Lavėnų globos namai. Kas jų prašė tai daryti? Visa  tai savivaldybė slėpė, nerodė dokumentų, kurie surašyti prieš senolės valią ir man jos įgaliotam asmeniui apie  tai nežinant. Tuo metu  ji buvo veiksni, nes mafija nebuvo spėjusi paversti kvaila.  Iki gyvenimo pabaigos ji buvo ganėtinai sveika, tik turinti senatvės  dimensiją (trumpalaikė atmintis). Momentais kai ką senolė pamiršdavo, bet vėliau prisimindavo. Tokio amžiaus žmogui tai normalu, bet mafija išvartė kitaip.

 

Vieni biurokratai šioje mafijos grandinėje dengė kitus! Galiausiai, po dviejų metų, prieš M.V.Kasiulienės mirtį (po pažymos staigiai mirė, o palaikai kremuoti, nors senolė prašė palaidoti su karstu tradiciškai), Panevėžio apylinkės teismui išduodama Valstybinė teismo psichiatrijos tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus teismo psichiatrijos skyriaus medikų komisijos pažyma, kurią pasirašo teismo psichiatrė Eglė Čėsnaitė, teismo psichiatras Mantas Juodakys, Teismo psichologė Ieva Saliolionė, kad M.V.Kasiulienė įgaliojimų ir sutarčių sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Gal jie ekstrasensai, nes M.V.Kasiulienės gyvos akyse nebuvo matę?

 

 Kitu atveju, Fondui ginant vieno našlaičio teises, tokia pat Vilniaus komisija, atstovaujama, vieno specialisto (vėliau pasirašo trys) šaukėsi Jėzaus ir Marijos pagalbos, kai nuvežiau  Fondo globojamą našlaitį į Vilniaus med. komisiją, kad būtų pripažinta jam  II grupė. Jis turėjo psichinę negalią, pagrinde dėl valstybinių įstaigų  darbuotojų atmestinio darbo. Prieš tai, vaikinui III grupę,  kita Šiaulių med. komisija davė labai nenoromis.  Komisijos gydytojas laukė atkišęs kišenę iš Fondo  duoklės. Vėliau buvo atskleisti tos med. komisijos užkulisiai, kaip tie nustatinėja grupes ir kokie už tai hononarai.

 

Vilniaus komisija, kai našlaičiui buvo virš 30 metų, visgi turėjo pripažinti, kad vaikinas turi II gr. psichinę negalią, net nuo vaikystės! Tai kur iki to laiko buvo biurokratų tarnybos, vaikų globos namai, soc. skyriai?!! Fondas priglaudė išsekusį našlaitį, gyvenantį po atviru dangumi, laiptinėse…, kol tinkamai praėjus keturių metų laikotarpiui dėl biurokratų aplaidumo, galėjome juo  pasirūpinti. Šiai dienai jis laimingas, nebeelgetauja…Jam dabar jau 40 metų.

motiej

 

nuotr. V.Motiejūnienė priiminėja priesaiką. Žvilgsnis krypsta nuo tiesos į šoną

 

Uolus Panevėžio apylinkės teismas su teisėja Vaida Motiejūniene išnagrinėjo civilinę bylą, apklausė liudininkus, tris atskirus notarus, kurie sudarė sutartis asmeniškai  su M.V.Kasiuliene ir nusprendė, kad Fondas turi grąžinti mirusiai M.V.Kasiulienei sukeistą butą į kurį  sukeisdamas dirbantis  našlaitis investavo apie 10 000 eurų. Aišku jį pasiglemš, nesuspėjus tai padaryti savivaldybei,  dabar jau Turto fondas, kuris greičiausiai sugrąžins butą grobuoniams-savivaldybei. Ne gana to, dar Fondas teismui turi sumokėti 230 eurų sumą žyminio mokesčio! Po tokio sprendimo teko teisėjos paklausti ar ji vadovaujasi protingumo kriterijais. Atsakė teigiamai. Tada liko paklausti ar turi sveiko proto ir išminties? Nebedrįso atsakyti ir tuoj pat išnešė kudašių iš salės. Taip ir peršasi mintis, kad gal visos tokios blondinės?

 

 

nuotr. Analogiška blondinė dirba teisėja Jolanta Vėgelienė Vilniaus teisme.

 

Ji dar ne tokių iš ,,kosmoso‘‘ nutarčių yra surezgusi. Apie ją yra prirašyta daug straipsnių. Gal jas veikia mėnulio fazės ar ten sulindę nesveiko proto specialistės, kurioms reiktų pasitikrinti sveikatą?

prezidente prieme teiseju priesaikas 569e0108d2921

 

 

 

nuotr. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir teisėja Vaida Motiejūnienė

 

 

Žinodama  tokį teisėjos V.Motiejūnienės sprendimą, atrakinusi salę, sekretorė I.Miliukienė slapstėsi kampais, o teisėja delsė laiku ateiti į posėdžių salę. Vėlavo. Bet niekur negalėjo dingti, nes reikėjo ateiti ir skaityti jos parašytą kliedesių sprendimą. Ateidama dengė veidą pasislėpusi už sekretorės nugaros, nes filmavau ir norėjau parodyti visuomenei teisėjos atvaizdą, kad Kaunas žinotų kokią ,,dovanėlę“ gauna. Tokie teisėjai Prezidentės iš anksto apdovanojami ordinais ar medaliais ir kyla karjeros laiptais.  Ji jau tapo Prezidentės ,,dovana“  ir pervesta į  Kauno apygardos teismą. Kauniečiai žinokit su kuo turėsit reikalų!

 

Gavus tokį ,,protingumo“ kriterijais paremtą teisėjos Vaidos Motiejūnienės sprendimą, belieka Fondui ir jo globėjams viena išeitis, prieš savo valią, paduoti tris dorus, sąžiningus notarinių kontorų notarus (teisininkus) ir Panevėžio medikus (psichiatrus, šeimos gydytojus…), kurie surašė M.V.Kasiulienės sveikatos stovio pažymas,  į teismą. Tegul  jie  atlygina Fondui padarytą žalą, nes pasirodo   (anot V.Motiejūnienės ir savivaldybei talkinančios biurokratų armijos) sudarė  su ,,psichiškai neveiksnia“ senole sutartis.

 

Tegul dori, sąžiningi notarai, Panevėžio psichiatrai, šeimos gydytojai įrodo ,,proto bokštams‘‘,- teisėjai V.Motiejūnienei, prokurorui R.Senkui, Vilniaus komisijai, (kurie akyse net  nematė senolės), kai po dviejų metų nustatė, kad senolė sutarčių sudarymo metu, nesuvokė savo veiksmų.  Lazda turi du galus. Ar neatsirūgs aferistams dengiant vieniems kitų  nusikaltimus? Kodėl prašant Fondui ginti viešą interesą ta pati prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą  ir  į daugybę skundų atsirašinėjo, kad senolė veiksni?

 

Iš neseniai sulaikytų korumpuotų teisėjų ,,atrakcijos‘‘ su antrankiais, jų kolegos nepasimokė. Dirba nusikalstamai. Kodėl nedirbti? Juk jokios atsakomybės nei prieš Dievą, nei prieš žmogų.

Skaitytojai spręskite, ar pagal šį video įrašą nesimato, kuris  padarytas praėjus metams po sutarčių sudarymo,  kad ši 91 metus einanti senolė M.V.Kasiulienė veiksni?

 

Video pavadinimu ,,Lavėnai“: https://youtu.be/AHl0MByeWFg

 

Net paprasta akimi matosi, kad ji ganėtinai pagal amžių  puikios atminties, žvali, juokaujanti, pati gebanti pavalgyti, vaikščioti, save dalinai prisižiūrėti…   Panevėžio psichiatrų, psichologų, šeimos gydytojų pažymos būtent tai patvirtino, bet nematę šios senolės Vilniaus med. komisija nustatė priešingai. To reikėjo mafijai. Tokių video įrašų Fondas turi begalę. Prieš mirtį filmavome ir  jos elgesys buvo analogiškas.

 

Apie šią istoriją esu parašęs daug straipsnių. Vieni iš paskutinių:

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8175:panevezio-savivaldybei-senoliais-susirupina-tik-tada-kai-gali-pasisavinti-ju-turta-2&catid=33&Itemid=141

 

http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/–alvydas-veberis—panevezio-mafijos-kerai—————————————————————————————panevezys———-2018-07-06-326.html

Facebook komentarai
});}(jQuery));