Advokatai : STT šefas Bartkus pagautas meluojantis

Test_Page_02

Test_Page_02


Lietuvos advokatūra: būtina paviešinti STT vidinio tyrimo medžiagą

Atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) paskelbtą žinią apie atliktą vidinį tyrimą dėl pareigūnų veiksmų, Advokatų taryba viešai kreipiasi į STT, prašydama paviešinti atlikto vidinio tyrimo medžiagą visuomenei.

Gegužės 5 d. visuomenei viešai paskelbta informacija apie baigtą STT vidinį tyrimą vadinamoje „STT pareigūnų susirašinėjimo byloje“ ir STT vadovo patikinimą, kad patikrinti pareigūnų veiksmai neprieštaravo įstatymams. Lietuvos Advokatų tarybos nuomone, kitokio atsakymo visuomenė vargu ar galėjo tikėtis. Dar 2020 m. balandžio 23 d., tebevykstant minėtam vidiniam tyrimui, STT tinklapyje buvo nurodyta, kad „STT griežtai paneigia prielaidas“ dėl to, kad „STT pareigūnas yra daręs poveikį teisėjui dėl įtariamojo suėmimo“, dėl „STT tyrimų užsakovų“, o „teiginiai, jog šia byla bandoma nuslėpti neteisėtus STT veiksmus, yra niekuo nepagrįstos prielaidos“.

Lietuvos advokatūros advokatų taryba yra įsitikinusi, jog „STT pareigūnų susirašinėjimo bylos“ vidinis tyrimas visuomenei kelia pagrįstas abejones dėl jo nešališkumo ir tikrumo, bei, ar tyrimo išvados nebuvo skirtos vien tam, kad išsaugotų susvyravusią STT ir jos vadovo reputaciją.

Visose demokratinėse valstybėse besąlygiškai taikomas teisės principas: „Nemo iudex in própria causa (lot. Niekas negali būti teisėju savo byloje)“. STT pateiktos save ginančios išvados paviešintos tuo pat metu, kai Generalinė prokuratūra sprendžia klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo prieš minėtus STT pareigūnus dėl galimo jų piktnaudžiavimo. Tokie STT veiksmai gali būti laikytini bandymu daryti poveikį teisėsaugai, konkrečiai  –  Generalinei prokuratūrai.

Lietuvos advokatūra įsitikinusi, kad siekiant išvengti visuomenei kilusių abejonių dėl tinkamos korupcijos prevencijos pačioje STT, o visų pirma dėl vienodų atsakomybės standartų STT pareigūnams ir likusiems Lietuvos piliečiams, būtina nedelsiant paviešinti minėto vidinio tyrimo medžiagą visa apimtimi, esant poreikiui ją kupiūruojant (pašalinant, pakeičiant ar pan. valstybės paslaptį sudarančią, konfidencialią arba jautrią asmeninę informaciją), tačiau tik tiek, kiek būtina ir tokiu būdu, kad nebūtų bandoma nuslėpti galimų vidinio tyrimo trūkumų. Vidinio tyrimo viešumas – tai atskaitomybė prieš visuomenę. 

Tokį vidinio tyrimo viešumo poreikį lemia reikšmingi neatitikimai tarp paskutinio STT vadovo interviu (2020-05-06 BNS) išsakytų teiginių

https://www.bns.lt/topic/1912/news/61213989/ ir STT atstovų teiginių, pateiktų tariamo „STT šantažo“ bylos pradžioje, o taip pat žiniasklaidoje paviešintų STT pareigūnų susižinojimo „Viber“ programoje.

 Redakcijos komentaras: iš susirašinėjimo akivaizdu, kad STT pareigūnas R.Martišius bendrauja su savo šefu. STT Vilniaus skyriaus vadovu Žilinsku, kurį informuoja, kad kalbėjo su teisėja ir „viskas tvakoje”, teisėja Miglė Suchanskienė jį informavo, kad įtariamai Joanai bus skirtas suėmimas : „viskas ok”

 

Test Page 02

 

Lietuvos advokatūros nuomone, šioje situacijoje reikalingas besąlygiškas aiškumas ir skaidrumas, nes tik skaidri, nedangstanti savo pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų ir korupcijai atspari institucija, gali garantuoti efektyvią kovą su korupcija. Net ir itin slaptos vakarų demokratinės institucijos viešina vidinio tyrimo rezultatus tam, kad užkirstų kelią bet kokioms abejonėms dėl tyrimų skaidrumo, šališkumo ar atitikties lygybės prieš įstatymą principams. Lietuvos advokatūra norėtų priminti demokratijos gerosios praktikos pavyzdžius – JAV Senato atliktą tyrimą dėl CŽA slaptosios sulaikymų ir apklausų programos bei šios ataskaitos paviešinimą ir tuometinio JAV prezidento B. Obamos žodžius: „puoselėjamos vertybės nedaro mūsų silpnesniais, o daro stipresniais“.

Konstitucijos preambulėje nustatytas atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekis yra konstitucinis imperatyvas žengti šį žingsnį. Vidinio tyrimo paviešinimas būtų įrodymas, jog visos įstaigos tarnauja žmonėms, o įstatymui, valstybės institucijoms ir pareigūnams visi asmenys yra lygūs.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: ALEKSANDRA ARMOŠKAITĖ, LIETUVOS ADVOKATŪRA
Facebook komentarai
});}(jQuery));