A.Tapino samdiniai : “Reformavus teismus, griūtų režimas, ir mes liktume be darbo: o dirbti instruktoriais- tingime“

Valgotapino

Valgotapino

Lietuvos SOP “valgymo akcija”: “Reformavus teismus, griūtų režimas, ir mes liktume be darbo: o dirbti instruktoriais- tingime“

Kristina Sulikienė

Tapinas per minkštas ir per skystas- tiek fizine, tiek dvasine prasme (na pasižiūrėkit į jį), kad pats vienas mokėtų atlaikyti Bado akcijos dalyvius, kurių yra nuo 5 iki 10 kas dieną badaujančių Daukanto aikštės palapinėse, plius prisijungiančių dienai ar pusdieniui kartu pabadauti.

Valgotapino

(Andrius Tapinas įkėlė 2 naujas nuotraukas.

A.Tapino komentaras : Didžiausia Daukanto aikštėje apsistojusių penkiakolonininkų ir juos akylai stebinčios Kremliaus žiniasklaidos svajonė – kad juos išvaikytų. Va tai būtų fiesta. Bet niekas nevaiko : O didžiausias šitos už šmeižtą, neapykantos kurstymą, ginklo laikymą teistos šutvės košmaras, kad iš jų tiesiog pasijuoks.

Ir kai atėję linksmuoliai surengia Valgymo akciją su plakatais „Tie-sos-iskų”, mūsų vietinei vatai išmuša visus kamščius. Negrįžtamai.  Visas reportažas apie Valgymo akciją – pirmojoe chuntos televizijos laidoje „Laikykitės ten” 🙂  Atskiri linkėjimai netikėtai prie Valgymo akcijos prisijungusiam Daniel Lupshitz, kurį tautos žiedas jau pakrikštijo „žydera” ir „Siono šunimi”).

 

 

Lietuvos kariuomenės Specialiosios pajėgos pastaruoju metu buvo reformuotos: dalis specialiųjų pajėgų karių buvo atšaukti iš „misijų“, ir buvo pervesti dirbti instruktoriais. Jiems leista pasilikti auginti barzdas, jų tapatybės neslepiamos. Tačiau dalis liko prie „kitų užduočių“, ir jie dažniausiai kaip senais KGB laikais, siunčiami trukdyti mitingų, piketų, na o dabar ir Bado akcijos.

Joks Andrius Tapinas neturi jokios galios įsakyti 8-12 SOP karių eiti valgyti Daukanto aikštėje. Tokius nurodymus telefonu galėjo duoti Dalia Grybauskaitė, o įsakymą išleido LK SOP(specialiųjų operacijų pajėgų) vadas. VSD vado įpėdinis.

{{youtube}k5ZUmOPrnJ4{/youtube}

Kad augaloti vaikinukai sukūstų, jeigu būtų reformuoti teismai, aiškiau negu aišku: dabar, kai pilna Lietuva nustekentų, nepatenkintų žmonių, „malšinti masėms“ jie yra reikalingi. Jau susitreniravę, susičiulbėję su policija, kuriai išdalinti koviniai ginklai eiti kovoti su nustekenta liaudimi, jeigu ji imtų reikalauti, tarkime, 440 eurų dydžio algų, ir 320 eurų dydžio pensijų.

„Visiškai sužlugs Lietuvos biudžetas“,- pareikštų diktatorė Magnolija, ir pasiėmusi ragatkę, įsakytų SOP eiti malšinti bėdžių ir pensininkų. Prieš tai žaliūkai, aišku, gautų popierinių hamburgerių, ir vatinių picų. PAĖST. Kad sotus alkano – nesuprastų. 

Jeigu visi bus patenkinti kaip Vokietijoje, ar Belgijoje, tai malšinti tereikės nebent čia plūsiančius pabėgėlius (dabar pabėgėliai iš Lietuvos bėga kaip iš MARO ZONOS), o jų malšinti SOP nei moka, nei nori – jie apmokyti eiti prieš liaudį, panašiai, kaip kokiame Afganistane, tai ir čia eitų žudyt lietuvių. 

Jie vatnykai, Putino žmonės, o mes esame tikrieji patriotai – ypač valgytojas su azijatišku veidu antras iš dešinės.

Arba buvęs Izraelio specialiųjų pajėgų karys, rėkavęs prie policininko.

Toks įspūdis, Liubšicas prižiūrėjo akciją, „jesli što to“ nepavyktų, dairėsi šiek tiek atgal, kur ten už kampo „pastiprinimas“. Gal koks jo ne draugas Ohmanas būtų atėjęs į pagalbą. Pavalgyti.

Karas tokiems kaip šitie „valgytojai“ yra biznis, o taika reikštų,kad jie irgi turėtų eiti dirbti.

Štai kaip dalis „specukų“ persitvarkė, nustojo tingėti, ir išėjo dirbti šauktinių mokytojais, šauktiniai nuo šitų specukų aišku ir keikiasi (vienas specukas – instruktorius varinėja savo šauktinukus bėgioti po 5 km ryte ir vakare…), bet šiaip jau kaifuoja. Patys specukai, pasidarę normaliais kariškiais, dėvinčiais uniformas, irgi džiaugiasi- pastovi alga, kuri neslepiama, neslepiama ir tapatybė.Nebereikia važinėti į idiotiškas misijas, kur sėdėdavo pusę metų poste, ir laukdavo nežinia ko. Po to aiškinkis vėl pusę metų, kur dingo alga. Paaiškėjo, jog už Afganistanus joks stažas nėjo, dalis specukų dėl to keikėsi „matais“, ir prisiekė daugiau niekur nebevažiuoti. Šauktiniai beje tokiems kariams atėjo kaip išsigelbėjimas. Nors aš irgi esu už šauktinių kariuomenę – bet esant visiškai LK degradystei, nesant neperšaunamų liemenių, ir esant maisto bei tualetinio popieriaus, tuo pačiu ir sveiko proto trūkumui- galiu pasakyti, jog paskubėta buvo, be to, ir įstatyminė bazė nebuvo parengta. Bet, kaip minėjau, specukams pereiti į normalų režimą buvo gerai. 

 Kai esi su slepiama tapatybė, tavo alga eina velnias žino per kažkokias firmas, o po to įrodyk teisme, kad tu iš viso tarnavai kariuomenėje. Yra sodra, yra karinė sodra, o yra slaptųjų tarnybų užmokesčio ypatumai.

O tas užmokestis nelengvai ateina: reikia kaip visiškiems debilams stovėti piketuose su plakatais, kuriuose net yra spaustuvės klaida – ir negali nieko sakyt, juk esi karys, ir tu tik vykdai įsakymus. Tai ir stovi kaip debilas su plakatu, su klaidomis, bet tu kovoji prieš Putiną – nesvarbu, kad piketas yra prie Turkijos ambasados,nukreiptas prieš NATO palaikytą karinį valstybinį perversmą. Nesvarbu, jog apie Rusiją nė žodžio, o Turkijos piliečiai patys sustabdė valstybės perversmą. 

Visur jau tiek vaidenasi Putinas, kad Deivydas Zvonkus ir Stano, kuris yra tremtinių anūkas, ir augęs Rusijoje- nebeapsikentė, ir sukūrė dainą “Rusai puola“. Ši daina iššaukė tapinoido pyktį, o Dalia Grybauskaitė, nebežinodama, kaip apsiginti nuo Putino, kuris ją puola kas dieną ir netgi jos aikštėje, ir paprašė „bachūrų“, kad ateitų „papiketuoti“.

Buvo išrašyta dviguba maisto norma, atvežti valgykliniai stalai iš karinių pajėgų valgyklos, net stiklines Maximoje po 1,49 euro vadas nupirko. O čekį pridėjo prie „specoperacijos“ ataskaitos: šios misijos tikslas – įbauginti 5 badautojus. 

„Klausykit, vyrai, nu davaj, pabadaukit, tiksliau, tpfu, pavalgykit ten aikštėje, ką? Jų neveikia automatai, dar tyčiojasi naujausiame numeryje iš mūsų,SOP. Reikia kažką daryt“.

O naujausiame numeryje vedamajame ir parašyta – jog taikos palaikymo JTO kariai Bosnijoje ir Hercegovinoje taiką palaikė su fotoaparatais rankose, ir šypsenomis veiduose. Beje, Amerikos kariškiai net į šv. Mišias sekmadienį anglų kalba eidavo. Irgi be automatų. Atsimenu vieną JAV majorę, mažutė stovi tokia po medžiu, žegnojasi, jokio nei automato- rankose maldaknygė ir rožančius. Mūsų SOP apsiverktų, jeigu misijoje reikėtų eiti su bendruomene į mišias ir ten melstis. „Jokių čia sekmadienio mišių!!” – klykė man į ausį iš 1cm atstumo toks mikčiojantis seržantas Deivydas Vilkas. Ir kas dieną mums būdavo kartojama, jog “prie ko čia NATO?”O prie to, kad NATO kariai misijose kitaip elgiasi, o lietuvius bandoma išmokyti žudyti, ir nemąstyti iš viso: nei kuri diena, nei kuri valanda. Nesusigaudyti,nei ar čia demokratija, ar diktatūra, ar karo stovis, ar taikos.

Susiraskite vaizdo įrašus iš 2015 05 23 antikarinio mitingo Kudirkos aikštėje – tie patys SOP prisiėdę vyrukai, bei atsargos kariškis Zbigelis ar Bingelis, rėkaujantis kiekviename mitinge, jeigu tik ten atvyksta Razminas ar Šustauskas,ar galų gale, kiti kairieji- ir jie skiriasi nuo mitinguotojų tuo, kad mitingo dalyviai kaip normalūs studentai- sulysę, bet dvasingi, o “antipiketuotojai,” kurie “už Lietuvą” – visi su antsvoriu, nepavalgę, o priėdę – todėl privalo atidirbti. Nei vieno argumento, kodėl šauktiniai reikalingi, “antipiketuotojai” neišreiškė, visur tik vėl tie patys plakatai su spaustuvės klaidomis. “Ginsime Tėvinę”, taip pat “Ką pasakosiu vaikams, jeigu niekas nežus”. Ironijos lygis aukštumoje.Patys gyventi nori, per svetimus lavonus. Nuo “dainuojančios revoliucijos”, kurioje buvo po tankais mėtomi vaikai – niekas nepasikeitė. Mano brolio mama neišleido eiti ir griūti po tanku – tai vis tiek jis dingo be žinios. Juk buvo numatytas “sąraše”. Na o jau s13 tema – čia juk karinė paslaptis, valstybės “tajna”, sekret. Po devyniais užraktais. Jau miręs Vilniaus kunigaikštis Vildaugas aiškiai pasakodavo, jog buvo sudarytas Nepilnamečių batalionas, ir jie sutiko griūti po tankais, jeigu reikės.Aišku,jiems niekas nepasakė, kad tankai gali ir pervažiuoti.Šarpo vadovėlyje rašo, jog tankas atsitraukia, kai griūva ant asfalto žmogus. Bet juk čia ne Vakarai.

Jau Klonio gatvėje taikūs žmonės be ginklo apsijuosę trispalve “griuvo po tanku” – piketavo prieš automatais ginkluotus, tai juos nunešė su tokia jėga, akd kai kuriuossužalojo visamgyvenimui, o vaikas kuris išneštas sukryžiuotom kojom, turbūt niekada ir neatsigavo nuo patirtų smurto vaizdų- vaikas tai mate daužomus žmones, su kuriais dar vakare žiūrėjo filmą,gėrė arbatą, klausėsi muzikos. Kaip ir sausio tryliktos byloje teisėjas Lemežis(teisėjus skiria ir atleidžia Grybauskaitė) parašė Vaišvilai, jog jis pats kaltas,kad gavo nuo desantininkų, taip ir Klonio bylose buvo bandoma taip surašyt, kad žmonės patys kalti,kodėl taikiai stovėjo su vėliava, ir giedojo himną. 

Dalia Grybauskaitė, Amerikos neomarksistų apmokyta, kaip persiorientavus nuo komunizmo, vėl valdyti mases, nusprendė, jog dabar jau po automatų, reikia “minkštesnės galios”. Ir atsiuntė “tik”…SOP. Tuo pačiu kas dieną lietuviškoje propagandinėje spaudoje juk rašoma, jog mūsų specialiųjų pajėgų bijo net rusų specnazas. Tai jau keli badautojai mirtinai turėjo išsigąsti. 

O čia juk jau ne su automatais, kaip leidimo bado akcijai tikrinti atvykę policininkai. Niekas negalės apkaltinti,jog bauginami ginklais. 

Taigi, prezidentė irgi jau reaguoja į Bado akciją, viską apmąstė, elgėsi negerai – gąsdino žmones su ginkluota policija. 5-iems badautojams buvo atsiųstas ginkluotas automatais ekipažas, tikrinti leidimo, kuris seniausiai paskelbtas internete. Dalia Grybauskaitė nutarė „keisti taktiką“. Paprašė kuopelės specukų, kad atvyktų ir pavalgytų.

Valgė taip nenatūraliai, tarsi kariuomenės valgykloje. 

Ir labai per prievartą. Na kas gali valgyti kažkokius hamburgerius ir pizas, ir vaidinti, kad tai skanu?

Dar kartą labai kvailai pasirodė. Jeigu tu piketuoji prieš Rusiją, tai atsivežk kokių lietuviškų nacionalinių patiekalų,o užgerk lietuviška gira.

Jeigu tu piketuoji prieš kažką, tu turi ir TEIGTI KAŽKĄ.

O lietuviški kariai net nežino, kas yra LIETUVIŠKA TAPATYBĖ.

 

Dzuke

Labai gerai jiems oponavo moteris tautiniais drabužiais (tik turbūt Lenkijos kažkurio regiono), su grandine ant rankų. Arba gal čia kokie stilizuoti dzūkiški rūbai, nelabai įžvelgiu. Moteris kalbėjo lietuviškai. Ir ji atrodė kaip kenčianti Lietuva. O šitie, kurie neva“patriotai“ – velnias žino, ką reprezentavo. Piketavo tai prieš ZAPAD pratybas. Visiškai sumaišė adresus. Žmonės čia yra ne karinėje akcijoje, o už teisingumo vykdymą Lietuvoje. Niekaip su kariniais klausimais tai nesusiję. Net šauktinių klausimas juk 2015 metais gegužės 8 dieną buvo nuspręstas ne įstatymo tvarka. Net Konstituciją norėjo MADAM pasikeisti 12 dieną gegužės skubos tvarka, kad galėtų skelbti karą Rusijai. Teismai „ne prie ko“, kai Grybauskaitė nori karo. Nesusiję dalykai. 2015 05 23 antikarinio mitingo dalyviai tą ir pasakė: jau viskas nuspręsta, jau jūs, karo šalininkai, laimėjot. Tai ką- dar jus reikia ginti? Jūs laimėtojai, kodėl jaučiatės nesaugiai? 

O jautėsi nesaugiai, nes šauktiniai buvo grąžinti MINISTRO ĮSAKYMU, o įstatymas – nebuvo pakeistas. Tie šauktiniai, kurie tą įsiskaitė, nereagavo iš viso į internetinius šaukimus,ir jų negalėjo priversti eiti tarnauti. Kiti nuėjo kaip avinai, kai kurie žuvo nuo meningokoko – atgulė amžino poilsio. Mirties priežastis – tarnyba Lietuvos kariuomenėje. Netekome 5 vaikinų pernai. O galėjo dirbti vardan tos Lietuvos, susilaukti po 2-3 vaikus kiekvienas. Vyksta Lietuvos genocidas. Todėl valgytojai su rusiškai – angliškais plakatais, patys greičiausiai dėl tarnybos net nesukūrę šeimų, nes neturi laiko, bėgioja iš piketo į piketą- ir susirūpino,kas bus, reikia gelbėti Grybauskaitės Lietuvą, kuri turi būti tuščia, su branduoliniu šiukšlynu, be vaikų, tiesiog atominė dykra, kur bus išdėliotos raketų galvutės, o geriausia kokia nors atominė bomba. O žmonių čia nereikia iš viso. Grybauskaitė taip sakė, ir mes tikime. Ji pati neturi vaikų, ir toks turi būti kiekvienas statistinis lietuvis – jam prezidentė turi būti pavyzdžiu.Ar ne taip, tovariščiai? 

Todėl atvažiavo su hamburgeriais, pica, ir angliškai -rusiškais plakatais, ir parodė, jog Daliai Grybauskaitei ta Lietuva iš viso „ne prie ko“, praktiškai, jai geriau ZAVTRAK. 

O ne lietuviškas kugelis, ar cepelinai. Kad ir kokie jie būtų ne lietuviški. Juk bulvės atvežtos iš Amerikos. 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));