A.Širinskienė nori teisti tuos, kurie atskleidė sunkius nusikaltimus A.Verygos ministerijoje

Sirinskiene1

Sirinskiene1

Teisės ir teisėtvarkos pirmininkė A. Širinskienė kreipėsi į prokuratūrą dėl galimai atskleistų ikiteisminio tyrimo duomenų

 

Teisės ir  teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė kreipėsi į Generalinį prokurorą, prašydama įvertinti, ar šių metų rugpjūčio 24 dieną Lietuvos radijo ir televizijos tyrimo skyriaus žurnalistų straipsnyje „Greitieji testai už 6 milijonus: už skandalingo pirkimo šmėžuoja Skvernelio komanda“ paviešinti duomenys nėra Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenys. Minėtame straipsnyje paskelbtos valstybės tarnautojų susirašinėjimo tarnybiniu elektroniniu paštu kopijos, detaliai nurodoma kas, kada, kiek kartų ir kam skambino, kada ir kur įvyko tam tikrų asmenų susitikimai.

„Paprašiau Generalinio prokuroro pagal kompetenciją įvertinti, ar nebuvo padaryta veika, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 177 straipsnyje (Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas) ir ar straipsnyje paviešinti duomenys buvo gauti teisėtais būdais, nepažeidžiant galiojančių teisės aktų.“ – sako Seimo narė A. Širinskienė.

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė stebisi, kad duomenys, kuriuos galima gauti tik specialiomis teisėsaugos naudojamomis priemonėmis, pasiekia žiniasklaidą ikiteisminio tyrimo metu. „Nesinorėtų įtarti, kad mūsų specialiosios tarnybos užsiima ne ikiteisminiu tyrimu, o politikavimu panaudojant ikiteisminio tyrimo duomenis žiniasklaidoje. Deja, bet toks įspūdis susidaro. Taip neatsakingai elgiantis kenkiama pačiam ikiteisminiam tyrimui, jo kokybei – teisėsauga, tikrai norėdama ištirti įtariamas veikas, taip nesielgia. Ne pirmą kartą galima pastebėti dar ir kitą besikartojančią schemą – iš karto, vos tik pasirodo LRT tyrimas, kartais kelių valandų bėgyje pasirodo ir konservatorių skundai bei kreipimaisi kad ir į Seimo antikorupcijos komisiją, ten kviečiami prokurorai, kurie negali atskleisti detalių, daromi politiniai pareiškimai ir teisėsaugos atliekami tyrimai dar labiau politizuojami. To teisinėje valstybėje neturėtų būti,“ – teigia A. Širinskienė.

Kreipimesi į Generalinę prokuratūrą prašoma nustačius galimus pažeidimus gaunant, naudojant bei viešinant ikiteisminio tyrimo duomenis priimti atitinkamus sprendimus dėl kaltų asmenų patraukimo atsakomybėn, taip pat imtis neatidėliotinų veiksmų dėl ikiteisminio tyrimo duomenų apsaugos užtikrinimo, kaip kad to reikalauja Baudžiamojo proceso kodeksas (BPK).

A. Širinskienė pabrėžia, kad šis kreipimasis neturi būti vertinamas kaip žodžio laisvės varžymas ir žurnalistų atžvilgiu BPK 177 straipsnis negali būti taikomas – jie nėra šio baudžiamojo nusižengimo subjektai, t. y. jie nėra nei proceso dalyvis, nei kitas asmuo, matęs atliekamus ikiteisminio tyrimo veiksmus.  „Pabrėžtina, kad gyvename teisinėje, demokratinėje valstybėje, gerbiame laisvą ir nepriklausomą žiniasklaidą ir jos misiją informuoti visuomenę, tačiau visiems vienodai galioja šalies įstatymai. O jie nurodo labai aiškiai – niekas, kas disponuoja ikiteisminio tyrimo duomenimis pagal  BPK 177, negali atskleisti tų ikiteisminio tyrimo duomenų be prokuroro leidimo.“, – sako A. Širinskienė.

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: LVŽS KOMUNIKACIJOS GRUPĖ, LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
Redakcijos komentaras :
Tai, kad Agnė Širinskienė jau seniai tarnauja mafijai, kuri save vadiva „sistema”, nieko naujo.
Mat visi žmonių skundai Seimui dėl teisėjų ir prokuratūros sunkių nusikaltimų keliavo tiesiai pas ją, o iš ten – į šiukšlių dėžę.
Mat. A.Širinskienė, kaip ir visi kiti šios mafijos „stogai” , turi auksinę formulę nusiplauti rankas : „teismai nepriklausomi daryti nusikaltimus, aš negaliu kištis”.
Visa laimė tai, kad ponia Širinskienė galų gale atsivėrė, bandydama patraukti baudžiamojon atsakomybėn žmones, kurie atskleidė labai sunkius nusikaltimus „valstiečio” Aurelijaus Verygos vadovaujamoje sveikatos apsaugos ministerijoje. Mat ši ministerija covid-19 pretekstu prisipirko testų už daugiau nei 6 mln. eurų, nors tie testai kainavo tik 1,5 mln. eurų. Patys vaistų gamintojai iš Austrijos siūlė juos pirkti tiesiogiai, tačiua Veryga nusprendė už juos permokėti tris kartus – 4,5 mln. eurų buvo pavogti ir nukeliavo Verygos patarėjams ir matyt kitiems „vastybės tarnautojams”

Agnė Širinskienė : ‘Jokių teismų ar prokuratūros nusikaltimų Seimas netirs“

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė dar kartą paneigė nežinia iš kur kilusius gandus, kad neva „valstiečiai“ pasiryžę ištirti tuos kruvinus teismų ir prokuratūros nusikaltimus, kurie jau dešimt metų kraupina Lietuvą, ir žmonės neatsigreždami dūmia iš šios valstybės.

Matyt, kad gandai kilo po to, kai buvo sulaikyti aštuoni „neliečiamieji“ teisėjai, daug metų švalęsi kyšius, ir žioję, kad niekas jiems negresia.

Tačiau minėta prevencinė akcija viso labo tebuvo „dvaro“ bandymas pakenkti jos nekenčiamam Druskininkų merui R.Malinauskui  – pastarasis gynė miesto žmonių interesus, kai Drybauskaitė įvardino, kad „Vijūnėlės dvaras“ yra korupcijos šašas. Prezidentei padlaižiaujanti teismų sistema nutarė, kad „dvaras“ neteisėtas, nors turėjo visus įmanomus statybos leidimus, nes „pastatytas antroje kurorto zonoje“. Toje pat zonoje, kurioje pastatyta pusė Palangos ir Vytauto Landsbergio dvaras Palangoje, tačiau niekas jo „korupcijos šašais“ nevadina.

R.Malinauskas nustebo, ir ėmė gintis. Tada jam matyt buvo pasakyta, kad palankus teismo sprendimas kainuos 50 tūkst. eurų. Neaišku, ar kyšis buvo duotas, tačiau Vilniaus apygardos teismo teisėjas, priėmęs palankų sprendimą, kalbama, kad vėliau pinigus gražino, ir nusišalino nuo bylos svartsymo. Mat jam buvo pasakyta, kad įkliuvo. Besiklausant teisėjų – reketininkų „Vijūnėlės dvaro“ byloje, į tinklą pakliuvo ir visa gauja teisėjų bendrų. Taip juos ir susėmė. Tačiau apie jokius sisteminius pokyčius teismuose ir prokuratūroje negali būti ir kalbos, o įkliuvę teisėjai tėra „vienetiniai atvejai, kaip savo A.Valantinas.

Tai patvirtina ir A.Širinskienė. Ji gieda tą pačią giesmelę, ką beveik 30 metų giedojo J.Sabatauskas ir Šedbaras – „teisėjai ir prokuroai nepriklausomi“. O tai, kad pastarieji vykdo labai sunkius nusikaltimus ir prisidengia savo „nepriklausomybe“, tai A.Širinskienė mano, kad taip ir turi būti. Nors Seimui suteikta teisė ir pareiga kontroliuoti valstybės įstaigas, teisės komitetui tenka pareiga prižiūrėti teismus ir prokuratūras, A.Širinskienė vis dar tiki ta legenda apie savikontrole ir tai, kad „teismai patys save kontroliuoja“. Nors Konstitucija įvardina, kad „teismas yra nepriklausomas“ ir „klauso tik įstatymo“, teisėjai tai supranta taip, kad „jie nepriklausomi nuo įstatymo“, ir niekas nedrįsta kelti bylų teisėjams už sąmoningą įstatymų laužymą. Niekas nesikeičia jau 30 metų, ir neatrodo, kad kada nos kas nors keisis

Į jokius klausimus apie prokurorų ir teismų nusikaltimus ji neketina atsakyti.

Todėl visi kvailiai, kurie mano, kad „valstiečiai“ atėjo kažką pakeisti šioje mafijinėje valstybėje, geriau pamirškite šias kvailas mintis

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei Agnei Širinskienei

 

„Laisvo laikraščio“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus klausimai:

 

  1. Itin rezonansinėje vadinamojoje Garliavos pedofilijos byloje Panevėžio apygardos teismo teisėjai Eligijus Gladutis, Bronė Vidzėnienė ir Arnoldas Šukaitis dar 2010 m. pabaigoje ją nutraukė ir nurodė, „kad išanalizavus ikiteisminio tyrimo metu gautus A Ūso, V. Naruševičienės, L Stankūnaitės ir J. Furmanavičiaus telefoninių pokalbių duomenis, nebuvo nė vieno tiesioginio ar per kitus asmenis kontakto telefonu, kuris leistų teigti buvus ryšį tarp nurodytų asmenų ir J. Furmanavičiaus“. Nors toje pedofilijos byloje telefoninių išklotinių tarp minėtų asmenų apskritai nebuvo, nes prokuratūra tos medžiagos neįdėjo, teisėjai nieko nebijodami suklastojo savo nutartį įrašydami, kad jie „išanalizavo“ tuos telefoninius pokalbius, kurių net neturėjo. Tokia teisėjų savivalė dabar atima žadą, tačiau tada niekas, išskyrus Neringą Venckienę, į tai neatkreipė dėmesio. Beje, šią nutartį priėmusios kolegijos pirmininkas Eligijus Gladutis vėliau prezidentės Dalios Grybauskaitės rūpesčiu 2014 m. buvo paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėju. Kaip vertinate tokią situaciją, ir kokių žingsnių žadate imtis sutramdyti nusikaltėlius teisėjų mantijomis, nes jie iki šiol dengiasi savo mantijomis ir „nepriklausomybe“?
  2. Kaip vertinate tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas yra įvedęs cenzūrą „Laisvam laikraščiui“ ir uždraudęs rašyti straipsnius apie A.Sadecko vaidmenį „Mažeikių naftos“ privatizavime? Teismas jau aštuonis kartus atmetė mano prašymą panaikinti cenzūrą, o mane nuteisė už teisėtą veiklą – straipsnių rašymą – net septynis kartus. Kaip vertinate tai, kad teisėjai, žinodami, kad cenzūra Lietuvoje uždrausta, vis tiek ją taiko ir remiasi savo „nepriklausomybe“? Kokių žygių žadate imtis, kad teisėjai atsakytų už savo veiklą, ir kad jiems įstatymas būtų lygiai taikomas kaip visiems piliečiams?
  3. Kada žadate atšaukti Neringos Venckienės ekstradicijos prašymą ir kada bus atnaujintas pedofilijos bylos tyrimas ir išaiškinta, kas nužudė tiek daug žmonių šioje byloje? Juk žudikai iki šiol vaikšto laisvėje ir nesislapsto?
  4. Kaip vertinate tesimų ir prokuratūros praktiką sodinti į kalėjimus nekaltus žmones pagal vadinamų „pakabintų“ liudininkų parodymus – kai jie priverčiami apkalbėti kitus žmones mainais už tai, kad patys bus apsaugoti nuo atsakomybės už savo nusikaltimus? Juk jūs matyt suprantate, kad be vadinamų „teismų“ pertvarkos „valstiečiams“ nėra jokių vilčių per artimiausius rinkimus?
  5. Kaip vertinate faktą, kad „Snoro“ banko turtas buvo išvogtas jo administratoriaus Cooper rankomis. Ar tiesa, kad Valstybės kontrolė nustatė, kad „Snoro“ turtas ir pinigai buvo panaudoti Dalios Grybayskaitės rinkimų kampanijai apmokėti, ir kad būtent todėl Cooper ir išvengė atsakomybės už savo nusikaltimus?

DRIZIUI 04 16

Facebook komentarai
});}(jQuery));