A.Kilkaus dingimo byloje netiriamos nei Varėnos romų taboro, nei Italijos mafijos versijos

A.Kilkaus dingimo byloje netiriamos nei Varėnos romų taboro, nei Italijos mafijos versijos

Kristina Sulikienė

Per mėnesį plačiai išreklamuotos policijos, vidaus reikalų ministerijos tarnybų ir baikerių akcijos apie Aivarą Kilkų nesužinojome NIEKO.

Bandyta tik panašiai kaip pavasarį dingusios šviesiaplaukės byloje, pateikti, jog jis absoliučiai tobulas, todėl, neva, nieko klausinėti ir nereikia.

Tokią nuomonę (nepagrįstą jokiais tyrimo duomenimis) transliavo visa nelaisvoji žiniasklaida, kurią gėda net šiuo (žiniasklaidos) vardu vadinti.  Nes medija pirmiausia turi išklausyti dvi puses, o ji išklausė tik policiją, ir dingusiojo moteriškę – pareiškėją, pagal kurios rašinėlį ir tiriama visa byla, dargi paspaudus tėvo dėdę, kuris savo ruožtu, paspaudė teisėsaugą. O teisėsauga nieko paspausti negali, tai tuoj antrs mėnuo klampos po pelkes, nes toks įsakymas – o mąstyti jėgos struktūroje negalima, tuo labiau, klausti. 

Neteisėtai, be jokių įrodymų suimtą Lauryną Baltrūną prasigėrę ir ne visai prasigėrę rašeivos išdėjo į šuns dienas, tarsi tarp kitko išvardydamos jo išsilavinimus, karjerą, ir fantastišką atsidavimą šeimai bei beglobiams vaikams: tarsi biografijos turėjimas yra savaime didžiulis minusas, o štai Aivaro Kilkaus nei CV, nei biografijos neturėjimas (internete nerasite susivedę apie šį žmogų iki dingimo – NIEKO) – čia atseit tobulumo įrodymas. 

Visame tame informaciniame triukšme tūlas pilietis ir liko nesupratęs – kodėl kaip garsioje šviesiaplaukės ir romų byloje, brangus motociklas (analogiškai – kaip ir brangi Audi) stovi miške, be įbrėžimo, šalmas nuimtas, o motociklininkas- dingęs?

Antras klausimas kyla analogiškas – iš kur operatoriaus padėjėju (nešioja video kameras, aparatūrą) dirbęs asmuo (nepranešama, ką baigęs – turbūt nieko, nes nešiku dirbti aukštasis išsilavinimas nereikalingas) turi tokį brangų motociklą?

Sakote, klausti negalima – o kodėl nepaklausus: juk praėjus mėnesiui po dingimo, policija, tarsi bandydama raminti visuomenę, vis paieško kūno kokioje nors pelkėje, ar šulinyje – nes tokiose vietose būna randami kūnai analogiškose bylose. Ir nieko.

Komentatoriai jau visai pasipiktinę klausia – ar dingusysis turėjęs skolų? Kokios jo pajamos? Nuo ko bėgo – palikęs telefoną su pratrintais numeriais (čia policijos informacija)?

Moterys komentatorės klausia – gal buvo priteisti alimentai, gal jautėsi beviltiškai, gaudamas kelis šimtus, nešiojant tas kameras – kad negalės išlaikyti vaikų?

Nes, kaip pastebėjote – panašiai kaip šviesiaplaukės byloje, savižudybės versija net nekeliama – o tai jau požymis.

Jeigu žmogus yra susijęs su struktūromis, jis jokiu būdu nesižudo, o jo grobimą, jeigu jis nusižudė, struktūros gali ir imituoti – kad tik apsaugotų jo reputaciją.

O kas, jeigu jis nusprendė išvykti į niekur? 

Kiti dar komentatoriai klausia, gal po tokios „aktyvios paieškos“ (per mėnesį apžiūrėti net 2 šuliniai) dingusysis seniai Meksikoje?

Tiesa, sakiau iškelsiu versiją apie romus – tai štai mano klausimas ir būtų: Varėnos rajone yra romų taboras, jie užsiima kaip visi jų tautiečiai, verslais – moterys buria, varažija, prašinėja pinigų, vyrai ten jau kitokias „veiklas suka“.

Ko ten važiuoti į tą mišką netoli to taboro?  Policija gal galėtų visiems laukiantiems – nesulaukiantiems atsakyti.

Ir dar – jeigu į „1 proc.“ (tokie baikeriai, kurie deklaruoja esantys „už įstatymo ribų“ klubą teisėsauga bandė infiltruoti asmenį, ir jis buvo identifikuotas, dėl to išmestas – nereikia čia klykti, jeigu jų galimai agentas dingo.

Buvo sakyta – pasimokykite iš šviesiaplaukės bylos. Seni spectarnybų vilkai sako „aš niekada nedirbu ATVIRAI“. Pačioje policijoje net nėra kvalifikuotų vadų, katrie apmokytų jaunimą ar truputį pagyvenusį jaunimą, kaip dirbti, kažkuo apsimetus („po svetimu kailiuku“). Todėl išsiryškinama, o vėliau tie galimi agentai dingsta. Čia yra mafijos metodai, o policija atsisako paaiškinti, su kokia mafija jie taip įnirtingai kovoja.  Ir kodėl vėliau tų kūnų ieško, arba net neieško – šuliniuose. 

Beje, blondinės byloje Liną Pernavą ir visą policiją, su visa ta šou akcija, „sukirto“ smulkutė policijos profsąjungos vadovė 2017 03 21 Rūtos Janutienės laidoje, pavadinusi Liną Pernavą „piarščiku“ – kurio šiaip jau pareigos neleidžia jam tiesiogiai dalyvauti tiriant bylas, vadovaujant paieškai, nes policijos vadovas yra administratorius, ir ne procesinės jo pareigos. Jo pareigos yra skirstyti lėšas, formuoti personalą – o kai jis taip aktyviai dalyvavo toje akcijoje, čia buvo piaras, pasikėlimui kritusių reitingų. Neišeina nesutikti – juk LL sulaukė nuožmaus puolimo iš šio „piarščiko“ – buvo užsiundyta gedinti motina, kuri, taip išeina, po dukters laidotuvių nieko kito neveikė, tik analizavo mūsų laikraščio turinį, nuo ryto iki vakaro. 

Dar pavasarį buvo aišku, jog struktūrinė sistema nesugeba atlaikyti, kai žūsta kas nors iš jų agentų – bandoma nupirkti visą žiniasklaidą, kuri turi tiražuoti kokias nors nesąmoningas versijas.

Romų tautybės asmenys suimti šviesiaplaukės byloje, tačiau jokios naudos iš to nėra – paaiškėjo, jog pagrindinis įtariamasis buvo sumuštas iki sąmonės netekimo – tai kas, kad prokuratūra atsisako pradėti tyrimą – yra medicininiai išrašai. O gal kaip Rūta Vanagaitė apie Adolfą Ramanauską pasakė (ir buvo toks skandalas), prokuratūra mano, jog galima pačiam save sužaloti? Bet juk čia analogiškos situacijos. Gal ir tą romų tautybės asmenį greitai visi pasmerks, kodėl jis sako, kad ne pats susižalojo, o jį sumušė pakaitomis iki sąmonės netekimo daužydami „pareigūnai“? Kiek dar bylų turi pralošti EŽTT Lietuvą (šiais metais – rekordinis pralaimėtų kaliniams ir suimtiesiems bylų skaičius), kad „pareigūnai“ nustotų naudoti NKVD metodus? 

Su Varėnos romais teko susitikti TV3 studijoje, filmuojant laidą „TV pagalba“, po laidos mano herojė ėmė manęa prašinėti pinigų (nors galėjo paprašyti tiesiog TV kompanijos, ir jai būtų skirta – nes tokia praktika), kadangi ji buvo labai nėščia, ir šiek tiek nemalonu, kad „neužvaražytų“, pasidalinau savo honoraru. Vėliau TV3 susigėdo dėl šios situacijos, ir pridėjo man kitoje laidoje – nes patys kalti, kodėl nesumoka laidos herojams, kurie vėliau prašinėja pinigų.   Įdomumo dėlei, susiraskite 2014 metų žiemos sezono laidą su jauna romė, kuri gyvena Varėnos romų tabore – laidos papildoma serija buvo filmuojama būtent miške, jų tas kaimas yra prie miško – o štai Kilkaus motociklas miške ir rastas. Ta romė buvo parduota – ta garsi istorija, kai 1996 metais į Ameriką be jokių dokumentų buvo išskraidinta 10 Lietuvos vaikų, ją Lietuvoje pedofilas „globėjas“ prievartavo, byla prieš tą pedofilą nutraukta – nes niekas Lietuvoje nenori tirti, kas prekiavo vaikais. Kad jos vėl neparduotų kur į sekso vergiją, ši mergina išsiaiškino, jog yra romų kilmės, ir mieliau susidėjo su taboru, kur ištekėjusi gyvena. Tačiau visi žinome, jog romai – problematiška tema Lietuvoje: būtent dėl kvaišalų. 

Ne Aukštadvaryje reikia ieškoti, o domėtis, kokie ryšiai galėjo sieti Kilkų ir Varėnos romus.

Per sunki užduotis? Ach, tiesa – juk romai yra pagrindiniai kvaišalų platintojai, o policija juk savo žmonių neliečia. 

Per mažai informacijos yra apie Aivarą Kilkų, ir išvarymo priežastys iš Vorai MC klubo matyt visiškai kitos – matyt, 1 procentininkai identifikavo grėsmę. Pasižiūrėkit, su kokiu patosu, siekdamos įrodyti Lauryno Baltrūno „kaltę“, rašinėja įvairios rašeivos apie„kitus baikerių nusikaltimus“, bandydamos susieti įvykį troleibuse, kai persigėręs advokatas, o praeityje – KGB kadrinis darbuotojas, ėmė koviniu judesiu smaugti baikerį, ir jis gindamasis nudūrė priešininką? Kaip čia susiję girtų grumtynes, kur jeigu ne vienas, tai kitas būtų žuvęs – ir ši istorija? Niekaip, tiek, kad tiesiog galima įkišti žodį „baikeris“.

Daugelį metų stebėjusi ne vieną baikerių renginį, galiu pasakyti, jog didžioji dalis, kiek teko bendrauti su baikeriais, turi gerus darbus, tai kompiuterių specialistai, vadybininkai, yra ir kariškių – Marijampolėje veikia kariškių baikerių klubas. Ne vienas ir ne du baikerių klubų prezidentai yra baigę bakalauro ir magistro studijas, turi legalius verslus – todėl labai keista policijos bandoma suformuoti nuomonė, jog jie „nelegalai“. Teko būti ir „Hell Angels“ organizuojamame renginyje – ir nieko: tie „vienprocentininkai“ visiškai normalūs – aišku, jeigu tu su jais normaliai elgiesi. Jeigu žiūri a priori kaip į nusikaltėlius – žmogus juk su tavim atitinkamai ir bendraus. O ir patys „vienaprocentininkai“ puikiai žino, kuo užsiima teisėsauga – juk čia jau vieša ir net nebe paslaptis. 

Jeigu policija turi kokios informacijos, jog baikeriai daro nusikalstamas veikas – turi išaiškinti, ir užkardyti. Labiau buvo tekę matyt, kaip policija bando infiltruotis į baikerių susirinkimo vietas, apsimesdami draugais, o vėliau kažkokiu būdu baikeriai sugeba palenkti tuos policininkus į savo pusę, todėl jokios informacijos tie kriminalistai niekam ir neteikdavo. Tiesiog pranešdavo, jog nieko neteisėto nėra fiksuota – nors kaip ir kiekvienoje bendruomenėje, pasitaikyti gali visko.

Baikeriai moka elgtis su policijos agentais, ir taip kvailai, kad kažką grobtų, ir kištų į pelkę – čia tik mafijos filmuose taip rodo, o policininkams  matyt per daug jų parodyta.

Ir pabaigai norėčiau dar vieną versiją iškelti: Aivaras Kilkus vienos komandiruotės į Italiją metu Bario mieste išsityčiojo iš Laiminančio Jėzaus, po šia skulptūra stovėdamas rodė nepadorius gestus. Taip, čia tas pats beprotiškai teigiamas, niekada nieko blogo nepadaręs, ir negalėjęs nusižudyti, ir jį pagrobė Baltrūnas, kuris nekalba, bet kalbės (tyrimo eiga yra žemiau debilizmo ribų).

Taigi, Italijos mafija turi bent 10 atšakų, jeigu ne daugiau, yra fiksuotas ir Bario klanas. Kas, jeigu koks Bario klano vadeiva yra paaukojęs pinigų šiai statulai, tarkime, ir paskyręs motinai atminti? O čia kažkoks lietuvis atsistojęs rodo „fakus“? Tokio išpuolio užtenka, kad vidutiniškas mafiozas „padėtų“ tokį išsišokėlį. Bet, aišku, mūsų teisėsaugai tai per sunki užduotis – ištirti, su kuo Italijoje galėjęs sukonfliktuoti. O kad ne tik Kilkus, bet net ir jo vaikų motina  dažnai lankosi Italijoje – tai pilnas internetas, reikia tik mokėti analizuoti duomenis, arba „analizuoti duomenos“, kaip rašo Vilniaus policijos tyrėja Pancevič savo nutarimuose (ne tik logikos, bet ir lietuvių kalbos žinojimo nereikia, jeigu tu policininkas.)

Beje, ir jeigu policininkų profsąjungos vadovė į eterį pasako, jog policija nemoka dirbti, o jos vadas Linas Pernavas iš kiekvienos tragedijos darosi sau reklamą – tai tuo labiau piliečiai, ir tuo labiau žurnalistai turi teisę apie tai viešai kalbėti – ir jokiais gedinčių mamų išpuoliais policija negali bandyti mūsų visų nutildyti.

Todėl šioje byloje neatsakyti 3 versijos -klausimai: 1. Varėnos romai, ir 2.Italijos mafija, 3.savižudybė.  Dirbkit. 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));