A.Drižių nuteisė jo straipsnių herojai apie korupciją teisme – T.Šeškauskas, A.Ridikas, A.Abramavičius

lato-gauja

lato-gauja

A.Drižių nuteisė jo straipsnių herojai apie korupciją teisme – T.Šeškauskas, A.Ridikas, A.Abramavičius

Dėl teismo kolegijos (susidedančios iš teisėjų Artūro Ridiko, Tomo Šeškausko ir Armano Abramavičiaus) negalėjimo nagrinėti mano skundo.

 

LAT kolegija, susidedanti iš minėtų teisėjų, 2020 m. liepos 16 d. priėmė nutartį nenagrinėti mano kasacinio skundo.

Pridedama LAT nutartis:

abramo

Atkreipiu teismo dėmesį, kad minėta kolegija niekaip negalėjo nagrinėti mano skundo, kadangi visi šie teisėjai yra mano atliktų žurnalistinių tyrimų apie teisėjų korupciją pagrindiniai herojai.

Aš esu ne vieną kartą „Laisvame laikraštyje“ rašęs straipsnius, kuriuose buvo kritikuojami minėti teisėjai. Esu autorius „Laisvame laikraštyje“ išspausdintų straipsnių, kuriuose jau minėtas teisėjas Abramavičius buvo kritikuojamas dėl to, kad priima sprendimus pagal „patologinio melagio“ parodymus ir kad turi kelis butus užsienio kurortuose:

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/nekaltus-zmones-i-kalejima-pagal-unitazo-balsus-nuolat-siunciantis-lat-teisejas-armanas-abramavicius-nupirktuose-straipsniuose-moko-teisingumo/

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/sugeba-auksciausias-teismas-sugeba-nuteisti-dvasias-atmestas-raimundo-ivanausko-kasacinis-skundas/

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/garliavos-pedofilijos-byla-nagrines-lat-kolegija-kurios-pirmininkas-armanas-abramavicius-pasak-spaudos-galimai-pats-turejo-seksodroma-uzsienyje/

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/kaip-auksciausiojo-teismo-teisejas-a-abramavicius-uzsienio-kurorte-du-butus-pigiau-grybo-pirko-ar-tai-seksodromas/

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/jubiliejus-mafijine-teisesauga-jau-desimta-karta-nuteise-laisvo-laikrascio-redaktoriu-aurima-driziu/

Itin daug kritikos sulaukė ir teisėjas Artūras Ridikas, kuris darbeliai buvo aprašyti mano straipsnyje „STT įrodymus apie Radviliškio rajono  mero Antano Čepononio nusikaltimus nužudė teismai – neva teismo sankcijoje mero pasiklausymui „nebuvo nurodytas mero darbo kabineto numeris, tik visos patalpos, kuriose jis yra“.

 

 

Tai ne anekdotas  – nors teismas leidosi klausytis ir rinkti įrodymus įtariamų savivaldybės kyšininkų visose patalpose, kuriose jie yra, aukščiausiojo teismo teisėjai  Artūras Ridikas, Tomas Šeškauskas, Pranas Kuconis (nuotr. viršuje) nusprendė, kad nebuvo nurodyti valdininkų darbo kabinetų numeriai, todėl šie įrodymai neteisėti.

 

https://www.laisvaslaikrastis.lt/auksciausio-teismo-kysininkai-atima-zada/

 

Stačiai neįtikėtina, kad tokie teisėjai, kurie yra nuolat „Laisvame laikraštyje“ kritikuojami dėl itin abejotinų sprendimų, ėmėsi nagrinėti mano skundą, ir žinoma, kad nepriėmė jo nagrinėti.

Manau, kad mano skundą ėmėsi nagrinėti ši kolegija visiškai neatsitiktinai, tačiau norėdama man atkeršyti už mano žurnalistinius tyrimus.

Man nebuvo suteikta teisė pareikšti nušalinimą minėtai kolegijai, nors įstatymas tokią teisę man suteikia. Įstatymas yra, procesine teise deklaruojama, tačiau mechanizmo, sprendžiant kasacinius skundus, nėra — asmuo neinformuojamas apie sudarytą kolegiją mano kasaciniam skundui išnagrinėti, man nebuvo pasiūlyta pasinaudoti nušalinimo teise.

Teismas tokiu būdu pažeidė mano asmens teisę. Tai – pagrindas pareikalauti panaikinti priimtą nutartį, sudaryti naują kolegiją, informuoti apie jos sudėtį, pasiūlyti pasinaudoti nusalinimo teise ir kasacini skunda išnagrinėti iš naujo.

 

Tai yra pagrindas ieškiniui prieš valstybę, o taip pat grubus Žmogaus teisių konvencijos pažeidimas. Net po tokio ieškinio išnagrinejimo išlieka galimybė naujai reikalauti peržiūrėti kasacinį skundą.

 

Nors teismas nurodė, kad susipažino su byla, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad ji buvo persiųsta Aukščiausiam teismui. Teismas nenurodė nė vieno argumento dėl neteisingo įrodymų vertinimo.

 

Akivaizdu, kad tokia praktika būtų stačiai neįmanoma ES teisėje, be to, aš nežinojau, kad būtent šie teisėjai nagrinės mano skundą, todėl negalėjau jiems iš anksto pareikšti nušalinimo.

Todėl, remdamasis BPK 59 straipsnis. Nušalinimas teisme (Teisėjas, teisiamojo posėdžio sekretorius, vertėjas, ekspertas, specialistas ar prokuroras privalo nusišalinti šio Kodekso 58 straipsnyje nurodytais pagrindais. Advokatas arba advokato padėjėjas privalo nusišalinti, jei yra šio Kodekso 61 straipsnyje nurodyti pagrindai. Tokiu pat pagrindu jų nušalinimą gali pareikšti šio Kodekso 57 straipsnio 1 dalyje išvardyti asmenys. Nušalinimas turi būti pareikštas ir motyvuotas iki įrodymų tyrimo teisme pradžios. Vėliau pareikšti nušalinimą leidžiama tik tais atvejais, kai nušalinimą pareiškiantis asmuo nušalinimo pagrindą sužino pradėjus įrodymų tyrimą) prašau nušalinti teisėjus A.Abramavičių, Artūrą Ridiką ir Tomą Šeškauską nuo mano skundo nagrinėjimo, ir mano skundą nagrinėti iš naujo.

 

Taip pat atstatyti terminą skundui paduoti, nes dėl visų šių minėtų aplinkybių aš negalėjau žinoti, kad minėti teisėjai keršys už mano publikacijas, ir negalėjau laiku paskelbti jiems nušalinimo.

 

 

Aurimas Drižius

 

Priedai – minėtų straipsnių santrauka ir pakartotinai teikiamas nagrinėti mano kasacinis skundas.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));