80 tūkst. eurų – vien už teisę parduoti „Start Vilnius“ turtą

 

Vilniaus miesto savivaldybės                 2015-12-30 Nr. 1

Antikorupcijos komisijos pirmininkui

Kęstučiui Nėniui

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

direktorei Almai Vaitkunskienei

 

PAREIŠKIMAS

dėl tyrimo atlikimo

 

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 2015-11-09 Pakartotiniu paklausimu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą Remigijų Šimašių ir administracijos direktorę Almą Vaitkunskienę dėl UAB „Start Vilnius“ esančio nekilnojamojo turto pardavimo viešojo konkurso būdu. Paklausime buvo prašoma atsakyti, kodėl ir kokiu pagrindu UAB „Start Vilnius“ nekilnojamojo turto pardavimui pasitelkė be konkurso bei pažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. 30-1674 tarpininką UAB „Capital Real Estate“.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė pateikė 2015-12-14 atsakymą, kuriame: (i) pripažino, kad UAB „Start Vilnius“ nekilnojamasis turtas buvo parduodamas pažeidžiant 2015-05-14 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1674 patvirtintus „Nekilnojamojo turto pardavimo viešo konkurso būdu nuostatus“; (ii) skirtingai nei teigė UAB „Start Vilnius“ direktorius Marius Baranauskas, bendrovės valdybos pritarimas parduoti turtą per tarpininką UAB „Capital Real Estate“ nebuvo gautas; (iii) pasirinktas toks UAB „Start Vilnius“ turimo nekilnojamojo turto pardavimo būdas, kokį naudoti teisė suteikta vadovui nebuvo.

Atsižvelgiant į tai, nekilnojamojo turto tarpininkui buvo neteisėtai sumokėta 13 600 Eur ir 77 400 Eur grynasis pardavimo kainos skirtumas. Dėl to kyla teisinės ir finansinės pasekmės, kurias būtina ištirti antikorupciniu požiūriu. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatuose, kurie patvirtinti 2012-04-11 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-509, įtvirtina Antikorupcijos komisijos bendrąją pareigą įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės korupcijos prevenciją. Iš aukščiau nurodytų aplinkybių matyti, kad UAB „Start Vilnius“ nekilnojamojo turto pardavimas per tarpininką yra neteisėtas ir galimai turintis korupcinių apraiškų.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 5 str., Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų 7 d., savo kompetencijos ribose p r a š o m e :

– atlikti tyrimą bei pateikti išvadas dėl UAB „Start Vilnius“ direktoriaus M. Baranausko atsakomybės parduodant bendrovės turtą per neteisėtai pasirinktą tarpininką UAB „Capital Real Estate“;

– atlikti tyrimą bei pateikti išvadas, kokių teisinių, finansinių ir /ar administracinių priemonių turi imtis UAB „Start Vilnius“ valdymo organai, Vilniaus miesto savivaldybės administracija dėl UAB „Start Vilnius“ nekilnojamojo turto pardavimo per tarpininką UAB „Capital Real Estate“;

– atliki tyrimą bei pateikti išvadas, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir / ar kiti kontroliuojantys subjektai turi išsiieškoti žalą dėl be teisinio pagrindo UAB „Start Vilnius“ sumokėtų piniginių lėšų nekilnojamojo turto tarpininkui UAB „Capital Real Estate“;

– apie priimtus sprendimus ir išvadas informuoti Lietuvos laisvės sąjungą (liberalai).

 

PRIDEDAMA: 

1. LLS 2015-11-09 Pakartotinis paklausimas ir VMS 2015-12-14 atsakymas. 

Pagarbiai

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) frakcijos

vadovas Žilvinas Šilgalis

 

 

 

                             

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));