2,33 % – UŽ; 97,67 % – PRIEŠ Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno

nkoncertu

nkoncertu

2,33 % – UŽ; 97,67 % – PRIEŠ
Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno (1,5/6 trukmės – pusantro mėnesio apklausos – balsavimo rezultatai)
 
Tauta UŽ ar PRIEŠ:
Valstybės santvarkos keitimą iš parlamentinės – prezidentinės respublikos į konstitucinę monarchinę arba monarchinę respubliką?
Daugiapartinės sistemos panaikinimą ir politinių partijų uždraudimą Lietuvos Respublikoje?
Valstybinio finansavimo – paramos nutraukimą politinėms partijoms, paliekant du šaltinius: narių įnašus ir GPM dalies laisvanorišką skyrimą?
 
Galimybė sužinoti atsakymus – politikų rankose. Ar užteks politikams ir politinės valios?
 
Pastaba: dėl Nacionalinės koncertų salės projekto ant Tauro kalno, Lietuvos Respublikos politikai ir valdininkai – valstybininkai, jau dabar yra aišku – „dėjo skersą” ant Lietuvos visuomenės, lietuvių Tautos ir jos istorijos, kadangi valstybininkų partinis ir asmeninis interesas – FINANSINIS (!), kai kurioms politinėms partijoms ir kai kuriems politikams suvokus, kad esama kadencija jiems – PASKUTINIOJI ir – nevalia atsitraukti „nuo lovio”, todėl gali atsitikti ir taip, kad sekantis bus ne „Didysis šeimų gynimo maršas”, bet „Didysis pasibeldimo į valdžios rūmų duris maršas”
 
 
(Tęsinys)
 
 
Nacionalinės koncertų salės projekto darbo grupių vadovams / veikiantiems asmenims (2 asm.):
 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
Merui
p. Remigijui Šimašiui
(aut. pastaba: buvęs Liberalų sąjūdžio narys – liberalai; Laisvės partijos valdybos narys ir pirmininkės pirmasis pavaduotojas – liberalai; mažai abejotina – paskutinę kadenciją meras bei valdančiosios koalicijos partijos narys)
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Kultūros ministrui
p. Simonui Kairiui
(aut. pastaba: buvęs Liberalų ir centro partijos narys – liberalai; Liberalų sąjūdžio narys – liberalai; šiuo metu – tik „pieška” su ministro portfeliu; mažai abejotina – pirmą ir paskutinę kadenciją ministras bei valdančiosios koalicijos narys)
Rašant šį laišką, trijų savaičių apklausos – balsavimo rezultatai yra: 5 % – UŽ pirmąjį projektą, 95 % – PRIEŠ pirmąjį projektą / UŽ antrąjį projektą (aut. pastaba: siunčiant šio laiško nuorašą spausdinimui laikraštyje ir internetiniame puslapyje, pusantro mėnesio apklausos – balsavimo rezultatai buvo, atitinkamai: 2,33 % – UŽ ir 97,67 % – PRIEŠ). Baigus apklausą – balsavimą, po pusės metų trukmės, su galutiniais rezultatais visi šio laiško adresatai – garbūs asmenys bus supažindinti papildomai ir atskirai.
2021 m. balandžio 22 d.
 
Tema: Tauro kalnas – Lietuvos Respublikos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas
 
 
Jūsų Ekscelencija, gerbiamieji ponios ir ponai,
 
kas nežinote, noriu supažindinti, o kas žinote – priminti Tauro kalno sklypo ir projekto, senųjų ir naujųjų laikų chronologinės istorijos pagrindinius etapus ir faktus:
 
1. Dr. Jonas Basanavičius už TAUTOS PINIGUS nupirko Tauro kalno sklypą.
2. Tauro kalno sklypas – TAUTOS NUOSAVYBĖ IR TURTAS.
3. Ant Tauro kalno buvo ketinama pastatyti TAUTOS NAMUS.
4. TAUTOS NAMAI pastatyti nebuvo.
5. Sovietmečiu ant Tauro kalno buvo pastatyti DARBO LIAUDIES – Profsąjungų rūmai.
6. Nepriklausomos Lietuvos laikais, Profsąjungų rūmų valdymas buvo perleistas profesinių sąjungų susivienijimui „Solidarumas” ir Darbo federacijai.
7. Valstybė ir valstybininkai TAUTOS nuomonės neklausė.
8. Lietuvos valstybei ir politikams bei valdininkams (valstybininkams) Profsąjungų rūmai visiškai nerūpėjo ir valstybė bei valstybininkai nesirūpino šio objekto paėmimu arba nupirkimu valstybės žinion (gal nenorėjo, gal neturėjo laiko, gal nebuvo finansinių galimybių, gal buvo nesuinteresuoti asmeniškai – realiausias variantas).
9. Valstybė ir valstybininkai TAUTOS nuomonės neklausė.
10. Profsąjungų rūmus nupirko verslūs, įžvalgūs ir protingi privatūs asmenys.
11. Profsąjungų rūmų savininkas per objekto valdymo laikotarpį mėgino inicijuoti ne vieną projektą – valstybė ir valstybininkai tokiems planams kenkė, trukdė arba, mažiausiai – nepalaikė.
12. Profsąjungų rūmus valdant privačiam savininkui, iš mano pusės – tiek per savininką, tiek valstybei tiesiogiai, tiek pagrindinėms Lietuvos žiniasklaidos priemonėms buvo siūloma Tauro kalno projekto alternatyva – Lietuvos Respublikos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinio objekto idėja ir buvo siūloma projektą viešinti bei klausti TAUTOS nuomonės – valstybė ir valstybininkai bei finansiškai suinteresuota žiniasklaida į tai nereagavo ir nereaguoja 12+ metų.
13. Mano pasiūlytoje Tauro kalno projekto išplėstinėje koncepcijoje buvo inicijuojamas buvusių Profsąjungų rūmų nupirkimas ir žemės sklypo valdymo paėmimas valstybės žinion bei pateikti / nurodyti pagrindiniai būsimo arba naujo objekto parametrai ir naudos bei projekto modelis.
14. Valstybė ir valstybininkai bei Lietuvos žiniasklaida TAUTOS nuomonės neklausė ir siūlomo Tauro kalno projekto TAUTAI nepristatė bei neatliko TAUTOS nuomonės apklausos – balsavimo.
15. Profsąjungų rūmai už TAUTOS PINIGUS buvo nupirkti VISUOMENĖS (TAUTOS) poreikiams ir paimtas žemės sklypo valdymas (juridiškai ir formaliai – valstybės valdymui, faktiškai ir istoriškai turėtų būti – TAUTOS valdymui).
16. Valstybė ir valstybininkai pradėjo įvardyti ir naudoti mano pateiktos Tauro kalno projekto alternatyvos parametrus ir naudas, pavyzdžiui: koncertų salės vietų skaičius – pradėjo nuo 1 500 vietų; atsirado termino vartojimas – „prestižo nauda”; pradėta įvardyti „objekto regioninė – Lietuvos, Latvijos, Estijos reikšmė”; pradėtas naudoti „Tautos namų” vardas; planuojamas restorano, kavinės ir kitų bendros paskirties patalpų įrengimas, „sukuriant” visuomenės traukos centrą objekte, kadangi koncertų salės trauka, pačių šio projekto iniciatorių, vykdytojų ir kitų valstybininkų – rėmėjų, abejojama; teigiama ir norima, kad Nacionalinės koncertų salės „statyba” nuskambėtų visame pasaulyje (statyba tikrai nuskambės pasaulyje) ir kiti objekto projektiniai pasiūlymai ir parametrai. Dėl to valstybei ir valstybininkams pretenzijų neturiu ir kreiptis į teismą dėl nuplagijuotos projekto informacijos ir parametrų neketinu – NĖRA TOKIO TIKSLO.
17. Valstybė ir valstybininkai TAUTOS nuomonės neklausė.
18. Valstybė ir valstybininkai vienašališkai už TAUTOS PINIGUS pradėjo įgyvendinti neatitinkančios TAUTOS NAMŲ funkcijų ir paskirties (koncertų salė nėra Tautos namai – tai, taip pat patvirtino ir viena buvusių Vyriausybių ir Kultūros ministerija) Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno, neteisėtai iškreipdami ir anuliuodami Tauro kalno sklypo panaudojimo ir TAUTOS NAMŲ vardo naudojimo esmę ir prasmę.
19. Pirmu ir labai nedideliu projekto įgyvendinimo žingsniu buvo nusikalstamai išeikvota nuo 523,3 tūkst. Eur iki 1,9 mln. Eur TAUTOS PINIGŲ (iš jų 55,3 tūkst. Eur teismo sprendimu ir baudos formoje buvo grąžinta į valstybės biudžetą – TAUTAI).
20. Valstybininkai per korupcinius santykius, per nevalstybiškumą ir nepilietiškumą, per nekompetenciją, per neprofesionalumą, per amoralumą, per neišmanymą ir sąmoningai, Nacionalinės koncertų salės projektą pavertė viena iš grėsmių valstybės nacionaliniam saugumui.
21. Valstybininkai būsimos Nacionalinės koncertų salės OBJEKTO FUNKCIONALUMĄ PRADĖJO „PRITEMPINĖTI” PRIE „TAUTOS NAMŲ” VARDO (!), seniai esant parengtai Nacionalinės koncertų salės studijai (!). Šio projekto sumanytojai, iniciatoriai, vykdytojai ir stūmikai, panašu, kad patys suabejojo projekto pagrįstumu (ne be Tautos įsikišimo). Tačiau, kad pateisinti projektą, jau atliktus ir atliekamus veiksmus, imta tą „pagrįstumą” modeliuoti, kurti ir „gimdyti”.
22. COVID-19 pandemijos metu (ir ne tik pandemijos metu) yra planuojamas 80 – 100 mln. Eur (bendros investicijos sieks 110 – 120 mln. Eur) TAUTOS PINIGŲ „ĮSISAVINIMAS”. Negana, Vilniui esant visos Europos, Rusijos ir pasaulio G tašku (reikia suprąsti, kad, tai yra taip pat žinutė pasauliui ir apie visą Lietuvą), respublikos valstybininkai sugalvojo ir nori „paturėti ir padaryti Tautą vidury baltos dienos”, kad niekam nesukelti įtarimų, ir už Tautos pinigus Tautai pastatyti „Tautos namus” prieš Tautos valią. Šie skaičiai ir jų skirtumas (pvz., skirtumas tarp Vilniaus ir Kauno koncertų salių) atskleidžia ir iliustruoja, kiek, kokiu laipsniu ir kokiais mastais Lietuvos valdininkijos „ešelonas” yra susijęs, susiliejęs, suaugęs ir „susicementavęs” su Vilniumi, jo projektais, infrastruktūra ir finansavimu. Sakyčiau, kad, TA PRASME, Kaunui ir kitiems didesniems miestams ženkliai labiau pasisekė, negu Vilniui.
 
Tiek – lakoniškos istorijos. Pabrėžiu, kad kalbu ne apie valstybinį sklypą Fabijoniškėse ar Pilaitėje – aš, kaip Tautos narys arba atstovas, kalbu apie Tautos sklypą ant Tauro kalno.
 
Siūlau laikinai stabdyti Nacionalinės koncertų salės projekto vykdymą ant Tauro kalno, kadangi yra pradėta apklausa – balsavimas, kokiam projektui pritaria lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė:
 
80 – 100 mln. Eur vertės Nacionalinė koncertų salė ir jos pilnas išlaikymas su 100 % valstybės – Tautos finansavimu?
ar
300 – 350 mln. Eur vertės regioninės reikšmės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) ir paskirties, Lietuvos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas ir jo pilnas išlaikymas su privačiu kapitalu arba absoliučiai didžiąja jo dalimi?
 
Rašant šį laišką, trijų savaičių apklausos – balsavimo rezultatai yra: 5 % – UŽ pirmąjį projektą, 95 % – PRIEŠ pirmąjį projektą / UŽ antrąjį projektą (aut. pastaba: siunčiant šio laiško nuorašą spausdinimui laikraštyje ir internetiniame puslapyje, vieno mėnesio apklausos – balsavimo rezultatai buvo, atitinkamai: 3,23 % ir 96,77 %). Baigus apklausą – balsavimą, po pusės metų trukmės, su galutiniais rezultatais visi šio laiško adresatai – garbūs asmenys bus supažindinti papildomai ir atskirai.
 
2021 m. pradžioje vienos politinės partijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė man pasakė, kad visuomenė pritaria Nacionalinės koncertų salės projektui ant Tauro kalno, kadangi nėra mitingų, protestų, peticijų (!!!). AŠ ĮRODŽIAU, kad šiam projektui pritaria 5 % visuomenės dalis, kas – NĖRA PRITARIMAS „NACIONALINĖS KONCERTŲ SALĖS” PROJEKTUI ANT „TAURO” KALNO. Tauta nepritaria Nacionalinės koncertų salės projektui ant Tauro kalno (!).  Pvz., kokioje nors Airijoje arba Prancūzijoje iš valdžios, ko gero, liktų tik prisiminimas, nesulaukus kadencijos pabaigos. Mažiausiai, kas galėtų nutikti – surengtas mitingas, protestas arba riaušės. Tačiau, nepamenu, kas, bet yra pasakęs, jog Lietuva – „teliukų” kraštas. Tuo valstybininkai jau 30 metų ir, šio projekto atveju, sėkmingai naudojasi.


Projekto vykdymą siūlau stabdyti iki kol paaiškės apklausos – balsavimo rezultatai (jeigu laikyti, kad jie dar nėra tikslūs ir baigtiniai) ir nepervedinėti 3 mln. Eur (iš 7 mln. Eur projektavimo darbų biudžeto) projektuotojams, skirtų šių metų projektavimo darbams. Tęsti projektą nėra prasmės, kadangi gali paaiškėti, jog lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė nepritaria Nacionalinės koncertų salės projektui ant Tauro kalno. Jeigu taip atsitiks, projekto stabdymas bus PRIVALOMAS. Nėra logikos toliau tęsti projektą. Per atitinkamą laikotarpį (manau, kad užtenka pusmečio trukmės nuo apklausos – balsavimo paskelbimo pradžios – 21.04.01) gali atsitikti ir priešingai – lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė pasisakys už Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno.
 
Lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės apklausa – balsavimas yra surengtas, rajoninio laikraščio straipsnio „Širvintiškiams turėtų rūpėti, kodėl nepigus bus Vilniaus miesto 700 metų jubiliejus” (žr. apačioje; aut. pastaba: apačioje buvo pateikti straipsniai – informacija, kuri buvo spausdinta viename ankstesnių rajoninio laikraščio numerių ir ankstesniuose Laisvo laikraščio numeriuose) ir Lietuvoje platinamo laikraščio straipsnio „Nacionalinė koncertų salė ant Tauro kalno jau tapo „juodoji skylė”, pagrindu.
 
Iš visuomenės pusės pasigirsta siūlymai arba raginimai rengti ir registruoti peticijas Vilniaus miesto savivaldybėje, Vyriausybėje ir Seime, dėl Nacionalinės koncertų salės projekto stabdymo ant Tauro kalno arba, net, ir dėl pačios Koncertų salės projekto. Nemanau, kad tai reikėtų daryti privačia iniciatyva. Tai turėtų daryti ir siūlyčiau, kad valstybė būtų tokių peticijų pasirašymo iniciatoriumi ir organizatoriumi, pasiūlant lietuvių Tautai ir Lietuvos visuomenei, būtent, peticijų formoje išreikšti savo poziciją dėl Tauro kalno panaudojimo ir PROJEKTO MODELIO. Tokia priemonė valstybei nieko nekainuotų arba kainuotų tik labai simboliškai, o aprėptis būtų visa Lietuva – peticijų pasirašymo punktai laikinuoju laikotarpiu: pusmečiui arba metams, galėtų būti įrengti kiekviename iš 60-ties savivaldybių pastate, tam tikslui numatant labai nedidelį bendro naudojimo patalpų plotą – apie 2 kv.m arba, tai atliekant prie „vieno langelio”, pvz., pastato įėjimo koridoriuje – fojė, taip pat, suprantama, ir sostinėje – Vilniaus miesto savivaldybėje. Jeigu būtų rengiamos tokios peticijos dėl Tauro kalno projekto, racionalus sprendimas būtų išnaudoti tą pačią galimybę ir tą patį laiką, Tautai ir visuomenei pasiūlant, paprastos apklausos formoje (ne peticijos formoje), išreikšti savo nuomonę ir kitais triais klausimais:
 
a) dėl galimo Konstitucijos pakeitimo dėl valstybės santvarkos keitimo, pritariant arba nepritariant konstitucinės monarchinės arba monarchinės respublikos sukūrimui. Taip būtų sutaupyta labai daug laiko ir taptų, preliminariai, aišku, kokia kryptimi, galimai, valstybė turėtų eiti ir transformuoti savo santvarką bei, kokios tam reikalingos diskusijos ateityje ir, koks yra Tautos ir visuomenės palaikymas vienu arba kitu apklausos – balsavimo klausimu?;
 
b) siejant su pirmu klausimu – dėl daugiapartinės sistemos panaikinimo ir politinių partijų uždraudimo Lietuvos Respublikoje. Kadangi, tokioje mažoje valstybėje – tiek teritoriniu plotu, tiek gyventojų skaičiumi, kaip Lietuva, esama daugiapartinė sistema, kas yra absoliučiai akivaizdu ir suprantama, iššaukia anarchinę betvarkę (tiksliau – anomiją), kenkia ir yra stabdys demokratijos ir ekonomikos vystymuisi Lietuvoje. Be to, politinės partijos neatstovauja idealogijų ir vertybių, o viskas yra konstruojama, išskirtinai, interesų pagrindu ir tikslu gauti valstybinį finansavimą – paramą;
 
c) siejant su antru klausimu – dėl valstybinio finansavimo – paramos politinėms partijoms nutraukimo. Partijų finansavimas turėtų būti vykdomas tik politinės partijos narių asmeniniais įnašais ir numatytos gyventojų pajamų mokesčio dalies laisvanorišku skyrimu.
 
Dar yra šansas ir galimybė valstybei ir valstybininkams maksimaliai „švariai” išeiti iš tos gėdingos ir nusikalstamos situacijos. Ir nebūti istoriškai pasmerktiems už tai, kad už Tautos pinigus Tautai pastatė „Tautos namus” prieš Tautos valią – apie tai rašys istorijos vadovėliai. Jeigu lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė arba didesnė jos dalis nepritars Nacionalinės koncertų salės projektui ant Tauro kalno, REIKĖS ir BUS PRIVALOMA stabdyti projektą ir:
 
– paaiškinti Ispanijos architektams visą situaciją apie tai, jog projektas už TAUTOS PINIGUS buvo pradėtas vykdyti neteisėtai (mažiausiai – moraliai nusikalstamai), negavus Tautos leidimo ir panaudojant TAUTOS TURTĄ – Tauro kalno sklypą, valstybininkams turint begalinį norą, taip pat ir asmeniškai, dalyvauti valstybės biudžeto lėšų „įsisavinime”, peržengiant moralę, visuotinai priimtas tradicines vertybes ir pilietiškumą (neabejoju, kad ISPANIJOS architektai suprąs);
– atsiprašyti Ispanijos architektų už jų sutrukdymą ir įvykusį nesusipratimą;
– sumokėti Ispanijos architektams už jų iki tol atliktą darbą;
– paleisti Ispanijos architektus į visas keturias puses – jie daugiau bus nereikalingi;
– regreso tvarka į valstybės biudžetą išieškoti asmeniškai 523 300 Eur + 55 300 Eur = 578 600 Eur iš asmenų, užimančių ir / arba užėmusių atsakingas pareigas ir priėmusių atitinkamus sprendimus.
 
Dar viena iškalbinga „smulkmena”, atspindinti 30 nepriklausomybės metų Lietuvos pasiekimus – šiais metais darytame „U.S. News & World Report” Geriausių šalių tyrime, iš 78 vertintų valstybių, LIETUVAI ATITEKO 67 VIETA. Po perversmo karinės chuntos valdomas Mianmaras užėmė 58 vietą (!). Pirmoji vieta atiteko Kanadai (beje, konstitucinei monarchijai), kas reiškia, kad šalis gavo maksimalius įvertinimus socialinio teisingumo ir gyvenimo kokybės kriterijuose, reiškiančiuose, kad šalis yra stabili, saugi ir turinti atvirą visuomenę, kurioje individai gali jaustis laisvi ir klestėti. Paskutinę – 78 vietą užėmė Irakas.
 
Šio laiško nuorašas bus spausdinamas laisvoje žiniasklaidoje, su tikslu supažindinti Lietuvos visuomenę ir apmąstyti kiekvienam piliečiui savo sprendimus ir veiksmus, artėjant bet kuriems ir visiems valdžios rinkimams.

 
Su pagarba,
 
Projekto alternatyvos autorius
(pavardė redakcijai žinoma)
 
Su šiuo straipsnių ciklu, internetiniame tinklalapyje www.sirvinta.net –> skiltis „Nuomonės” –> 2021.04.01 straipsnis, yra pradėta apklausa – balsavimas, kokiam Tauro kalno projektui pritaria lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė:
 
80 – 100 mln. Eur vertės Nacionalinė koncertų salė ir jos pilnas išlaikymas su 100 % valstybės – Tautos finansavimu?
ar
300 – 350 mln. Eur vertės regioninės reikšmės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) ir paskirties, Lietuvos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas ir jo pilnas išlaikymas su privačiu kapitalu arba absoliučiai didžiąja jo dalimi?
Facebook komentarai
});}(jQuery));