2,5 mln. eurų vertės kokaino savininkas išėjo kiaurai per visus teismus ir kalėjimus

murilo

murilo

2,5 mln. eurų vertės kokaino savininkas išėjo kiaurai per visus teismus ir kalėjimus

 

murilo

Didžiausio Lietuvoje sulaikyto kokaino krovinio savininkas Kolumbijos pilietis Diego Pena Murillo (Diegas Penija Muriljas) išėjo į laisvę, Aukščiausiojo teismo teisėjams paskelbus nesąmoningą nutartį, kuria narkodilerio byla buvo gražinta atgal nagrinėti į apeliacinę instanciją, tačiau kurioje jie nieko nepasakė dėl kolumbiečiui skirtos kardomosios priemonės.
Nors Kauno apygardos teismas visiems narkodileriams skyrė po 8-10 metų kalėjimo, visus juos išteisinio Apeliacinis teismas – šio teisėjai nusprendė, kad narkodileriai neva nesuprato, kad anglių krovinyje atgabentas kokainas yra kokainas.
Niekas neabejoja, kad šio teismo sprendimas buvo nupirktas, nes teisėjai į išteisinamąjį nuosprendį prirašė tokių nesąmonių, kaip antai : ” kad kontaktuodamas su akmens anglimis žinojo ir suvokė, kad jose yra paslėpta narkotinė medžiaga – kokainas. Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas motyvavo tuo, kad akmens anglyse rasti juodos spalvos gabalėliai, kuriuose rastas kokainas, buvo tokios pat spalvos kaip akmens anglys, todėl juos buvo sunku atskirti nuo akmens anglių, jų buvo daug mažiau nei akmens anglių”.

Šį sprendimą prokuratūra apskundė Aukščiausiam teismui, kurio teisėjai Rima Ažubalytė, Artūras Ridikas ir Armanas Abramavičius priėmė tokią nutartį :

n u t a r i a :

Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 4 d. nuosprendžio dalį, kuria V. M. išteisintas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Taip pat panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 4 d. nuosprendžio dalį, kuria V. M., K. Z. ir D. P. M. išteisinti pagal BK 199 straipsnio 2 dalį (2003 m. bandžio 10 d. įstatymo redakcija), ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Taip pat panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 4 d. nuosprendžio dalį, kuria K. Z. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, taikant 54 straipsnio 3 dalį, paskirtas laisvės atėmimas aštuoneriems metams šešiems mėnesiams ir kuria D. P. M. pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, taikant 54 straipsnio 3 dalį, paskirtas laisvės atėmimas devyneriems metams, ir perduoti šią bylos dalį dėl paskirtų bausmių iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Kitą Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 4 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

D. P. Murillo nuteistas vieno didžiausių narkotikų kontrabandos krovinio byloje.

Jis pripažintas kaltu organizuotoje grupėje neteisėtai įgijęs bei sandėlyje laikęs labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kokaino. Nustatyta, kad disponuota daugiau nei 71 kg kokaino, turint tikslą jį realizuoti. D. P. Murillo pernai sausio pabaigoje Kauno apygardos teismo nuosprendžiu nuteistas devynerių metų laisvės atėmimo bausme už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Šioje byloje pirmosios instancijos teismo taip pat nuteisti du lietuviai – Vaidotas Matulaitis ir Kęstutis Zienka, jie nuteisti atitinkamai aštuonerių ir aštuonerių su puse laisvės atėmimo bausmėmis, tačiau V. Matulaitis Apeliacinio teismo išteisintas.
K. Zienkai ir D. P. Murillo paliktos laisvės atėmimo bausmės, tačiau kai byla buvo grąžinta Lietuvos apeliaciniam teismui, prokurorų nuomone, nuteistiesiems turėjo likti galioti jiems pirmosios instancijos teismo paskirtos kardomosios priemonės.
K. Zienkai tuomet nebuvo skirtas suėmimas, o D. P. Murillo liko suimtas. Todėl prokurorai yra įsitikinę, jog D. P. Murillo negalėjo būti paleistas į laisvę.
Iš Kolumbijos kartu su anglimi atgabentą narkotikų krovinį policija aptiko 2015 metais po kelerius metus trukusios operacijos. Tai vienas didžiausių kiekių rasto kokaino nepriklausomos Lietuvos policijos istorijoje.
Gabentojai kokainą įmaišė į 250 tonų anglies krovinį.

I. Bylos esmė

⦁ V. Matulaitis (V.M.) pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pagal BK 260 straipsnio 3 dalį buvo nuteistas už tai, kad pasitiko atgabentus tris jūrinius konteinerius su akmens anglimis, kuriose buvo paslėptas labai didelis kiekis kokaino, iškrovė kartu su K. Zenka sandėlyje, esančiame Alytuje, labai didelį kiekį kokaino ir ten jį toliau neteisėtai laikė. Taip pat V. M. kartu su D. P. Murillo, K. Z. atvyko į sandėlį, kuriame tarp 129 t akmens anglių buvo neteisėtai laikomas labai didelis kiekis – ne mažiau kaip 71 kg narkotinės medžiagos – kokaino, ir bendrais veiksmais kartu su K. Z., D. P. M. atrinko bei į atskirą maišą supakavo 11 kg 800 g narkotinės medžiagos – kokaino ir pagal išankstinį susitarimą šį labai didelį kiekį kokaino perdavė K. Z. toliau gabenti ir platinti. Taip V. M., veikdamas organizuota grupe, neteisėtai įgijo, gabeno bei sandėlyje neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kokaino.
2. K. Z. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu (su apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu padarytais pakeitimais) pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 260 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad pasitiko atgabentus jūrinius konteinerius su juose esančiomis akmens anglimis ir jose paslėptu labai dideliu kiekiu kokaino, organizavo akmens anglių su kokainu iškrovimą sandėlyje ir tolesnį neteisėtą kokaino laikymą bei saugojimą šiame sandėlyje. K. Z. susitiko su iš užsienio atvykusiu kitu organizuotos grupės nariu – D. P. M., organizavo pastarojo apgyvendinimą savo namuose. 2015 m. liepos 3 d. K. Z. kartu su D. P. M. atvyko į sandėlį, kuriame tarp 129 t akmens anglių buvo neteisėtai laikomas labai didelis kiekis – ne mažiau kaip 71 kg narkotinės medžiagos – kokaino, ir bendrais veiksmais kartu su D. P. M. atrinko bei į atskirą maišą supakavo 11 kg 800 g narkotinės medžiagos – kokaino, jį neteisėtai gabeno automobiliu „Mercedes Benz“ (valst. Nr. (duomenys neskelbtini)) nuo (duomenys neskelbtini), Alytuje, iki (duomenys neskelbtini), Alytuje, kur buvo sulaikytas policijos pareigūnų, o neteisėtai laikoma ir gabenama narkotinė medžiaga surasta ir paimta. Taip K. Z., veikdamas organizuota grupe, neteisėtai įgijo, gabeno ir sandėlyje neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kokaino.
3. D. P. M. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu (su apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu padarytais pakeitimais) pagal BK 25 straipsnio 3 dalį, 260 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad 2015 m. liepos 1 d. atvyko į Lietuvos Respubliką, kur susitiko su kitu organizuotos grupės nariu K. Z. D. P. M., atlikdamas savo vaidmenį ir turėdamas atskirą užduotį tarp 129 t akmens anglių krovinio surasti ir išimti ne mažiau kaip 71 kg narkotinės medžiagos – kokaino, kartu kokaino paieškoms apmokyti K. Z., 2015 m. liepos 3 d. apie 10.30 val. atvyko į sandėlį, kur neteisėtai buvo laikomas labai didelis kiekis kokaino. D. P. M., būdamas sandėlyje ir tokiu būdu bendrais veiksmais, kaip organizuotos grupės narys, neteisėtai laikydamas labai didelį kiekį – ne mažiau kaip 71 kg kokaino, kartu su K. Z., turėdamas tikslą platinti, iš viso ne mažesnio kaip 71 kg kokaino kiekio išrinko ir į atskirą maišą supakavo 11 kg 800 g narkotinės medžiagos – kokaino ir pagal išankstinį susitarimą šį labai didelį kiekį kokaino perdavė K. Z. toliau gabenti ir platinti. Taip D. P. M., veikdamas organizuota grupe, neteisėtai įgijo bei sandėlyje laikė labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kokaino.

Facebook komentarai
});}(jQuery));