164 mln. eurų vertės karinius miestelius statys įmonės su vienu darbuotoju

kam

kam

Atrinkti vystytojai, kurie statys tris naujus Lietuvos kariuomenės karinius miestelius
Bus sirta 164 milijonai.
Viena smulkmena, įmonės su kuriomis pasirašomos sutartys turi tik vieną darbuotoją.
Kas galvoja, kad verslą sunku įsukti, štai jums sprendimai:
salvinta
keturi
Kaip žinia, Krašto apsaugos ministerija paskelbė, kad paaiškėjo, kas statys tris naujus Lietuvos kariuomenės karinius miestelius.
„Baigus procedūras, atrinkti vystytojai, kurie įgyvendins strateginį Krašto apsaugos ministerijos projektą – per ateinančius kelerius metus sukurti visiškai naują karinę infrastruktūrą trims Lietuvos kariuomenės bataliono dydžio vienetams Šiauliuose, Šilalės ir Vilniaus rajonuose, – teigia KAM, –  Tai bus pirmas kartas, kai pirkimas krašto apsaugos sistemoje vykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Įgyvendinant šį svarbų viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektą iki 2023 metų bus sukurta visiškai nauja karinė infrastruktūra trims Lietuvos kariuomenės bataliono dydžio vienetams. Šiaulių mieste bus įkurtas Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas, Šilalės r.
Pajūrio miestelyje bus sukurta infrastruktūra tos pačios brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionui, o Vilniaus r. Rokantiškių kaime bus dislokuotas Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas.
Visuose trijuose naujuosiuose kariniuose miesteliuose bus pastatytos kareivinės, štabas, veiks valgyklos, sporto ir laisvalaikio patalpos, medicinos punktai, remonto dirbtuvės ir visi kiti karinei infrastruktūrai reikalingi objektai.
Krašto apsaugos ministerija spalio 26 d. privataus partnerio atrankoje trims kariniams miesteliams Šiauliuose, Šilalės ir Vilniaus rajonuose pastatyti atliko galutinių pasiūlymų vertinimą ir informavo dalyvius apie konkurso rezultatus. Praėjusią savaitę baigėsi pretenzijų pateikimo terminas. Atsižvelgiant į tai, kad pretenzijų negauta, lapkričio 9 dieną kvietimai pasirašyti sutartį išsiųsti UAB SALVINTA, kuri ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus pateikė dviejose dalyse – vystyti karinius dalinius Šilalės ir Vilniaus rajonuose ir UAB PARTNERYSTĖS PROJEKTAI KETURI, kuri vystys karinį dalinį Šiauliuose.
„Pradėjusi šį sudėtingą ir ilgalaikį projektą Krašto apsaugos ministerija pradėjo ir visiškai naują Lietuvos kariuomenės infrastruktūros vystymo etapą – juo siekiama įgyvendinti Lietuvos kariuomenės plėtrą – didinti Lietuvos kovinius pajėgumus, užtikrinti fizinę infrastruktūrą plečiamų Lietuvos kariuomenės kovinių pajėgumų nuolatiniam dislokavimui“, – sako krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
Atrenkant projekto vystytojus Krašto apsaugos ministerija glaudžiai bendradarbiavo su VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ ir Viešųjų pirkimų tarnyba.
Ne vienai valstybinei agentūrui neužkliuvo tai, kad projekto už daugiau nei 160 mln. eurų vystytojas turi tik vieną darbuotoją.
Skelbiama, kad konkurse statyti „karinius miestelius” dalyvavo septynios Lietuvos ir užsienio bendrovės. Atlikus kandidatų kvalifikacinį vertinimą, keturios bendrovės buvo pakviestos teikti savo pirminius pasiūlymus. Valstybės turtiniai įsipareigojimai siekia apie 164 mln. eurų.
Partnerystės sutartis planuojama pasirašyti 15 meų, iki 2035 metų – iš jų infrastruktūrai sukurti planuojama skirti apie dviejų su puse metų bei maždaug dvylikos su puse metų laikotarpis būtų numatytas infrastruktūrai prižiūrėti. Projektų įgyvendinimo metu privatus subjektas valstybei sukurs karinėms funkcijoms vykdyti reikalingą infrastruktūrą, jis prisiims ir statybos darbų vykdymo ir sukurtos infrastruktūros valdymo rizikas.

Sprendimas vystyti naują karinę infrastruktūrą viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu buvo priimtas atsižvelgus ne tik į privataus sektoriaus gebėjimą vienu metu vystyti kelis didelės apimties projektus, bet ir dėl didelių investicijų į ginkluotės modernizavimą bei naujų gynybinių sistemų įsigijimą krašto apsaugos sistemoje. Naujos karinės infrastruktūros vystymas yra įgyvendinamas vykdant Vyriausybės programos krašto apsaugos sistemos prioritetinius darbus.

Facebook komentarai
});}(jQuery));