2009-07-27

Prezidente, Jūsų ėjimas

Praeitą antradienį Seime priimtos Civilinio kodekso ir kitų įstatymų pataisos, pagal kurias Leo LT bendrovei nebebus galima taikyti CK numatyto sandorio negaliojimo ir restitucijos taisyklių. Prezidentė gali vetuoti šias įstatymų pataisas ir reikalauti Leo LT sandorį pripažinti niekiniu, kad restitucijos būdu valstybei būtų grąžintas milijardinės vertės energetinis kapitalas bei jo duodamos pajamos. Inauguracijos kalboje D.Grybauskaitė prižadėjo: "Būsiu aktyvi prezidentė. Išnaudosiu visas Konstitucijos man suteiktas galias. Piliečių interesus ryžtingai ginsiu ir prezidento žodžio, ir moralinio autoriteto galia". Prezidentės veto ne tik sugriautų Kirkilo-Kubiliaus su "Maxima" šeimininkais sukurtą aferą, suteiktų valstybei galimybę susigrąžinti keleto milijardų vertės kapitalą, bet ir atrištų rankas Lietuvai energetikos sektoriuje ieškoti ir rasti šaliai bei piliečiams tinkamiausią sprendimą.

Net atmetus skandalingą VST privatizavimo istoriją, kitus ekonominius finansinius triukus, Leo LT aferos mastas akivaizdus vien paskaičius sutartį, kurios tekstas prieinamas kiekvienam interneto skaitytojui ir kuri lieka galioti net ir pakeitus įstatymus. Beje, būtų smalsu sužinoti ar visi balsavę Seimo nariai tą sutartį bent perskaitė. Manau, kad pasiskaičiusiam, mąstančiam parlamentarui turėtų kilti logiški klausimai: kodėl privačiai bendrovei, įnešusiai vos 9,6 proc. turto, atitenka 38,3 procentai akcijų, o įmokėjusi grynais pinigais 191,5 tūkstančio litų įstatinio kapitalo, ima valdyti 5 milijardus? Dabar gi džiaugiamasi, kad Leo LT neva nušalinta nuo elektrinės ir jungčių statybų, tačiau sutartis "nenušalina" "NDX energijos" nuo pelno pasidalijimo. Paklaustas iš ko šiuo metu gyvena Leo LT, jos vadovas Rimantas Vaitkus nuoširdžiai atsakė: "Kadangi mes neparduodame elektros energijos, netiesiame jungčių, bet koordinuojame darbus, tai mūsų veikla vykdoma iš finansinių lėšų, uždirbamų visų grupės įmonių."

Tad šiandien jau nebeužtenka vien pasakyti "Leo - ne". Anksčiau ar vėliau (vėliausiai iki 2014 m.), kaip numatyta sprendimuose Leo LT bus ir taip išformuota. Klausimas vienas: kiek šis sandoris kainuos valstybei ir visuomenei bei kokius pelnus susikraus "NDX energija"? Prezidentės veto suteiktų galimybę jį pripažinti niekiniu ir siekti teisingumo. Tai numato ir LR Konstitucijos 71 straipsnis: "Respublikos Prezidentas Seimo priimtą įstatymą ne vėliau kaip per dešimt dienų po įteikimo arba pasirašo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti". Aišku, galima pasielgti ir taip, kaip toliau minima šiame Konstitucijos straipsnyje: "Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos Prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pirmininkas". Tačiau pastarasis variantas išduotų atsakomybės vengimą, žinant, jog Leo LT sandoris įsitvirtina su visomis neigiamomis pasekmėmis valstybei ir visuomenei bei nepelnyta nauda "NDX energijai".

 

 

 

Taigi, dabar visų akys nukryps į Daukanto aikštę. Prezidentės sprendimas lems ar bus apgintas viešasis visuomenės interesas, ar tik sustiprintas oligarchų klanas. Sprendimas lems ir tolesnį piliečių pasitikėjimą ja pačia. "Esu sujaudinta Lietuvos žmonių pasitikėjimo, į mane sudėtų lūkesčių",- inauguracinėje kalboje teigė D.Grybauskaitė. Tikėkimės, kad Prezidentė visuomenės lūkesčius pateisins.Pagrindiniu Dalios Grybauskaitės koziriu rinkimuose, lėmusiu jos pergalę jau pirmame rinkimų ture, buvo pažadas kovoti prieš oligarchus, monopolijas ir Leo LT. Inauguracijos kalboje Prezidentė taip pat priminė: "Gyvenkime be oligarchizuotų monopolijų, neskaidrių sandėrių." Leo LT sandorį dauguma žmonių kaip tik laiko oligarchizacijos simboliu. Ir štai atėjo momentas, kuomet D.Grybauskaitė gali įrodyti, kad jos darbai nesiskiria nuo pažadų. Tai yra sugriauti tai, ką dvejus metus Gediminas Kirkilas ir Andrius Kubilius neskaidriai kūrė su savo partiečiais bei sąjungininkais, tarnaudami ne valstybės, o VP dešimtuko interesams.

 

Teisės projektų ir tyrimų centro tarybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas kreipėsi į Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių siūlydamas įvertinti situaciją, į kurią pastatė Prezidentę ir visą šalį taip vadinamas LEO pataisų paketas, Vyriausybės iniciatyva priimtas Seime ir teikiamas pasirašyti Prezidentei. K.Čilinskas pakartojo siūlymą Vyriausybės vadovui kreiptis į teismą dėl 2008m. LEO sutarties pripažinimo negaliojančia, nes būtent Vyriausybė, kaip sandorio šalis, turi tokią kreipimosi teisę. Priešingu atveju Prezidentė turi labai mažas galimybes vykdyti savo nuostatą dėl kovos prieš neteisėtą LEO sandorį ir oligarchinį valdymą.

 

Anot K.Čilinsko, tiek Prezidentės, tiek visuomenės interesas yra kuo greičiau išspręsti valstybei žalingo LEO sandorio ir LEO bendrovės problemą. Bet Seime priimtosios LEO pataisos palieka galioti LEO sandorį. Be to, jos yra neteisėtos ir naudingos ne valstybei, o UAB „NDX energija" savininkams. Tai gilins, o ne spręs problemą.

Pagrindinis pataisų pakete – Atominės elektrinės įstatymas. Jo svarstymo ir priėmimo procedūra grubiai pažeidė Orhuso konvenciją, teigia K.Čilinskas, kuris yra Vyriausybinės darbo grupės, prižiūrinčios Orhuso konvencijos įgyvendinimą, pirmininkas. Pagal konvenciją tokie projektai, kurie liečia statybas, o juo labiau AE statybą, pirmiausia turi būti išspausdinti spaudoje ir apsvarstyti visuomenėje. Tuo tarpu AE įstatymo pataisos buvo rengiamos slapta, privačiai samdomų teisininkų, visuomenės svarstymui nepateiktos, o priimtos ypatingos skubos tvarka, neteisėtai leidžiant dalyvauti Seimo Ekonomikos komiteto posėdžiuose UAB „NDX energija" savininkams. Konstitucinis Teismas yra nustatęs, kad panašūs procedūriniai pažeidimai yra pagrindas Prezidentei nepasirašyti įstatymo.

Bet ir be minėtos priežasties Prezidentei dar sunku bus pasirašyti Atominės elektrinės įstatymo pataisas, nes jos reiškia pripažinti 2008m. LEO sandorį vietoje to, kad šis neteisėtas ir šalies ekonomikai kelių milijardų žalą padaręs sandoris būtų, remiantis Civiliniu Kodeksu, pagal Vyriausybės reikalavimą, teisme pripažintas niekiniu ir valstybei sugrąžinta visa, ką ji prarado pagal sandorį. Be to, teigia K.Čilinskas, įstatymų pakete yra dar keletas AB LEO LT privatiems savininkams naudingų nuostatų, po kuriomis sunku pasirašyti prieš LEO sandorį įsipareigojusiai kovoti Prezidentei. Pvz., nustatoma, kad LEO bendrovė nebeturi jokių pareigų naujos AE ir jungčių statyboje, tuo pat metu paliekant valstybei LEO bendrovės atžvilgiu pareigą užtikrinti, kad LEO bendrovė nuolat būtų aprūpinama elektros energija, kurią pardavinės vartotojams. Be to, nustatoma, kad LEO bendrovės panaikinimo klausimams spręsti netaikomas Civilinis Kodeksas. Tai reiškia, kad 2008m. LEO sutarties ir numatomos LEO bendrovės likvidavimo sutarties negalima bus pripažinti negaliojančiomis, nepaisant jų neteisėtumo ir priešingumo valstybės interesams.

Vyriausybės vadovas ir Energetikos ministras, siūlydami pataisas be jokio teisinio pagrindo, nurodė, esą pataisos sudarė palankias sąlygas valstybei tvarkytis su LEO bendrove, teigia K.Čilinskas. Tos nuostatos numato Vyriausybei galimybę priimti vienašališką sprendimą dėl LEO bendrovės likvidavimo. Tai Vyriausybė pateikia kaip argumentą prieš LEO, bet, nepanaikinus LEO sandorio, tas argumentas yra bejėgis, nes pagal Civilinio Kodekso 6.157 str. 2 dalį vėliau priimti įstatymai negalioja anksčiau sudarytam sandoriui. Pagal Civilinio Kodekso 6.189 straipsnį, galiojanti sutartis, vadinasi, ir UAB "NDX energija" naudingas LEO sandoris, turi abiems pusėms privalomą įstatymo galią, kol nepanaikino teismas. Todėl tikras argumentas prieš UAB būtų Vyriausybės kreipimasis į teismą dėl LEO sutarties pripažinimo niekine. Tam yra daug teisinių pagrindų, taip pat Civilinio Kodekso 6.225 straipsnis, pagal kurį sandoris pripažįstamas niekiniu, jei yra vienpusiškai naudingas privačiai šaliai ir pažeidžia viešą interesą.

Europos Komisija (EK) įpareigojo Vyriausybę birželio mėnesį pateikti Komisijai LEO sandorio dokumentus, įskaitant neteisėtą įkainojimą, kuriuo UAB akcijos buvo įkainotos daug kartų brangiau nei tos pačios vertės valstybės kapitalo akcijos ir taip UAB dalis LEO kapitale išaugo iki 38,3%. Vyriausybė tų dokumentų Komisijai neteikia ir vietoje jų parengė „LEO pataisas". Jei EK gautų tikruosius dokumentus, tai, vadovaudamasi ES teisės praktika, pareikalautų, kad UAB grąžintų valstybei viską, kuo praturtėjo neteisėto sandorio metu. K.Čilinskas prašo Ministro Pirmininko kad greičiau pateiktų Komisijai dokumentus, kad Komisija galėtų įsijungti į LEO sandorio panaikinimą.

Anot K.Čilinsko, iš Vyriausybės ir UAB „NDX energija" savininkų pareiškimų jau senokai aišku, kad LEO bendrovė bus „išardyta". Pagal sandorį, bendrovė turėjo būti anksčiau ar vėliau likviduota (vėliausiai iki 2014m.) Bet sandoris, jei teisme nepanaikinamas, lieka visam laikui ir LEO bendrovės likvidavimas yra galimas tik taikantis prie privatiems savininkams palankių to sandorio punktų. Pagal juos UAB „NDX energija" yra 38,3% nacionalinio elektros energijos kapitalo savininkė ir jei LEO bendrovės likvidavimo scenarijus neužtikrins šiai UAB kompensacijos už tuos 38,3%, tai UAB, remdamasi galiojančiu sandoriu, gali patraukti valstybę į Stokholmo arbitražą ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Tam palankios su viešu interesu nesuderinamos sandorio nuostatos, pagal kurias valstybė UAB naudai atsisakė viso savo turto imuniteto (išskyrus ambasadas). Be to, UAB turi galimybę per Vilniaus apygardos teismą kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl minėtų pataisų paketo nekonstitucingumo. Kitaip sakant, palikus galioti 2008m. LEO sandorį, UAB „NDX energija" turi teisinę galimybę kelis metus bylinėtis prieš valstybę ir nemažai laimėti, remiantis šiai bendrovei palankiomis sandorio nuostatomis.

Vadinasi, kad LEO bendrovės likvidavimas būtų greitas, Prezidentė ir Vyriausybė turės sutikti su visomis UAB „NDX energija" keliamomis likvidavimo sutarties sąlygomis. Tai reiškia, kad, Vyriausybei atsisakius sandorio panaikinimo kelio, Lietuvos valstybė ir jos vadovė yra UAB „NDX energija" valioje. O tai savo ruožtu reiškia, kad, kaip ir 2008 metais, sudarant LEO sandorį, taip ir šiemet, sudarant LEO bendrovės likvidavimo sutartį, valstybė irgi turės kažką „paaukoti" UAB „NDX energija" savininkams. Vienas iš variantų: mainais už greitą LEO bendrovės išardymą UAB gautų galimybę užsidirbti didesnius pelnus. Tam reikia, kad būtų žymiai padidintos UAB vykdomos elektros energijos tiekimo kainos. Šiomis dienomis padaryti valdžios atstovų pareiškimai apie numatomą elektros kainų padidinimą kaip tik ir gali būti signalas apie tai, kad Lietuvos verslui ir gyventojams brangiai kainuos Vyriausybės rūpinimasis išsaugoti LEO sandorį galiojančiu.


Pridėti Komentarą

Pridėti Komentarą

Jūsų Vardas(*):
Komentaras(*):
  This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)
Kodas paveikslėlyje:
 Padarykite pirmuoju
Reklama